vrijdag 27 november 2009

De boevenstreken van Peter Sollet te Utrecht.

De boevenstreken van Peter C.G.M. Sollet, gevolmachtigde van Kroezen BV te Vortum -Mullem.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 27 november 2009 12:39:11
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
CC: José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); Gerard en Marlies de Bree-ten Berge (gerardenmarlies@wanadoo.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl)
Aan: Kroezen BV te Vortum-Mullem
t.a.v. dhr P.C.G.M. Sollet, gevolmachtigde

Van: mevr. A.M.S.ten Berge te Utrecht

Datum: 27 november 2009
Betreft: De schikking inzake de boevenstreken van Peter Sollet.

Dames/heren vennoten en criminelen,

1. Wanneer trekt Peter Sollet de door hem ondertekende bereidverklaring curatele d.d. 22 juni 2006 weer terug in bij
de Officier van Justitie te Utrecht ?

2. Wanneer stort Peter Sollet mijn verzamelde inkomsten, tegoeden, opgebouwd vermogen etc. van de afgelopen 10 jaren (2000 t/m 2009) voor een geschat bedrag van € 9.876.543,21: negenmiljoenachthonderdzesenzeventigduizend vijfhonderddrieenveertig euro en twaalf eurocent, weer terug op mijn Postbankreknr.2064748 ?

3. Wanneer schrijft Peter Sollet mij weer als zzp'er terug in, bij de KvK te Utrecht ?

Ik eis vóór 1 december 2009 drie positieve reacties met een startvoorstel inzake de bovenstaande schikking.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge

PS In cc aan Paul en Bernadette Wintgens-ten Berge te Heerlen
www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: