vrijdag 20 november 2009

Het zesde punt voor Balkenende wordt de strafrechter of: Weg met de immuniteit van de overheid.

Door: Anne Marie ten Berge, vrijdag 20 november 2009 09:32
Marcia Nieuwenhuis stelde in DePers van 20 november 2009 onder de titel: ‘JP kan nu niet meer ontsnappen’, dat premier Jan Peter Balkenende zijn heil niet in Europa had gevonden en dat hem nu in eigen land een reeks onafgemaakte klussen wachtte. Zij verwoordde in heldere taal een aantal van 5 klussen. Ik voeg hier een zesde 'klus', waarbij de (CDA) premier zich zal moeten verantwoorden, aan toe.
6: In het beklaagdenbankje voor het verduisteren van bewijsstukken etc. Art 361 Wetboek van Strafrecht. Tweede boek. Ambtsmisdrijven.
Art.361- 1.De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen , akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft, verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt , vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij al medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.
-2 Onder bevoegde macht wordt mede verstaan: een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.
Ik ben de klokkenluider van de misdrijven van de overheid + volksvertegenwoordigers. Vanaf het jaar 2002 vraag ik aan de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam om gefinancierde rechtsbijstand voor een advocaat , maar krijg deze hulp niet hoewel ik vanwege mijn 0-inkomen er wel recht op heb. Ik heb recht op eerlijke processen en een goede rechtsbijstand, maar dit recht is evenzoveel keren door de Staat geschonden. Ik heb vanaf het jaar 2000 geen middelen van bestaan. Op 6 maart 2009 ben ik 65 jaar geworden maar ik krijg geen cent AOW, geen stuiver pensioen.
Ik wilde en wil nog steeds de Staat en de Gemeente Utrecht aanklagen vanwege schending van de zorgplicht en ik wilde en wil nog steeds o.a.de Minister President, de Tweede Kamer, de Kiesraad, de Provincie Utrecht, de Gemeente Utrecht, De nationale Ombudsman, De Dienst Gemeentelijke Ombudsman Utrecht, de directeuren van het Kabinet van HM de Koningin, de griffiers van de Tweede Kamer, de Provincie Utrecht,de Gemeente Utrecht, de Stichting Mitros en diverse gerechtsdeurwaarders aanklagen vanwege verduistering van stukken etc. Om nog maar te zwijgen over de medeplichtigheid van het OM, de Raad van State, de Hoge Raad, Rechtbanken Utrecht, Amsterdam, Arnhem en de Kiesraad in deze malafide zaken.
De Nederlandse Staat is corrupt tot op het bot.En ik ben niet de enige gedupeerde. Mijn bewijsvoering dat genoemde instanties onrechtmatig hebben gehandeld is op orde. Nu nog een advocaat die mij bijstaat. Lees verder mijn rapport : ‘Broodroof en Rechteloosheid’. Juli 2002.Dat is een van de stukken welke verduisterd zijn.
Was getekend:Anne Marie ten Berge.Utrecht.

Door mening,zaterdag 21 november 2009 11:28

Mvr.Ten Berge.Ik adviseer u te stoppen met de hele procedure.
Gezien uw leeftijd is het niet van belang nog twintig jaar door te vechten, u maakt u zelf moe en de kwaliteit van leven wordt ernstig aangetast.
Ik ben nu een stuk jonger en vecht al vijftien jaar tegen een gemeente en sta in mijn recht.
Er is al een rechter die de gemeente in het ongelijk heeft gesteld maar dan gaat de gemeente weer in hoger beroep en weer en weer!
Ik heb mijn verlies genomen en ben zwaar teleurgesteld in de rechtstaat die nederland heet.
Maar de kwaliteit van leven is voor mij belangrijker dan het gelijk. Dit is duidelijk een kwestie van, gelijk hebben is één, gelijk krijgen is?????
Helaas ja, maar er zijn maar weinig goede advocaten die het willen én durven opnemen tegen een gemeente laat staan tegen al die instanties die u aanvecht!
En om die reden is winnen bijna een utopie, en geloof mij ik ben geen mens die snel opgeeft.

Door Anne Marie ten Berge,zaterdag 21 november 2009 13:05

Beste meneer/mevrouw Mening..Ik vecht al vanaf 1983 tegen de overheid en schoolbesturen. Rechters oordelen niet over gelijk of ongelijk. Rechters doen uitspraken. Zonder kwaliteit bij de overheid en bij de volksvertegenwoordigers kan ik niet leven maar kennelijk u ook niet.Ik kan alleen maar teleurgesteld zijn in mijn eigen keuzes. En ik heb besloten dat niemand met zijn tengels aan mijn rechten en aan mijn claims van schade-,schande- en smartegeld moet komen.
Er zijn zat goede advocaten maar de overheid geeft geen financiële rechtsbijstand aan klokkenluiders die de wantoestanden van diezelfde overheid voor de rechter willen brengen.Zolang de rechter geen uitspraak gedaan heeft, zolang het spel niet gespeeld is, heb ik niet verloren. Ik hoef ook niet te 'winnen'. Mijn doel is om de laatste te zijn die lacht. Geef u op als lid van mijn politieke partij 'Democraten lijst 14' via mijn mail-adres amstenberge@hotmail.com. Ik kan wel wat steun van een 'Mening' gebruiken.

Geen opmerkingen: