donderdag 26 november 2009

Campagne voor een socialer Utrecht door een a-sociale SP-fractie Utrecht

> Date: Thu, 26 Nov 2009 13:32:38 +0100
> To: amstenberge@hotmail.com
> Subject: Campagne voor een socialer Utrecht
> From: Utrecht@sp.nl
>De SP-fractie mailt mij:
> De SP is in Utrecht een campagne gestart voor een socialer Utrecht. Na bezuinigingen op groen en welzijn, aanbestedingen in de thuiszorg die een fiasco zijn en extra kosten voor muziekpaleis Vredenburg, is voor de SP de maat vol. De keuzes die gemaakt worden door het huidige college van Burgemeester en Wethouders zijn asociaal.(Opmerking van ten Berge: De Raad is de baas in de gemeente. De Raadsfracties stelden in 2006 het coalitieakkoord vast. Dat akkoord was asociaal. GroenLinks zag dat blijkbaar in met als gevolg dat zij op 14 maart 2009 het college heeft laten vallen. Einde opmerking) De SP maakt andere keuzes voor hetzelfde geld. Daarom is de SP Utrecht gestart met een campagne: "Een sociaal Utrecht, het kan wél!"
> De komende weken trekt de SP de wijken in om de sociale alternatieven bij Utrecht onder de aandacht te brengen. Met behulp van kranten, posters en online-campagne wil de SP heel Utrecht duidelijk maken dat het ook anders kan. Het moet menselijker en socialer.> De gemeente bezuinigd op welzijn en groen, maar geeft wel extra geld uit aan het muziekpaleis en een nieuw gemeentelogo. >Een vormfout in de aanbesteding in de thuiszorg was voor de wethouder belangrijker dan de kwaliteit van de zorg.(Opmerking van ten Berge: Dat was geen vormfout dat was een besluit in de achterkamertjes van de Raad genomen om Aveant dwars te zitten. De Raad zag liever dat een bedrijf uit Amersfoort de vergunning voor de betreffende thuiszorg kreeg. Einde opmerking) >Luchtkwaliteit is voor dit stadsbestuur een juridische kwestie en niet een gezondheidskwestie.
(Opmerking van ten Berge: De luchtkwaliteit werd bij de rechter uitgevochten door ambtenaren te vergelijken met witte boorden criminelen die met toestemming van de Raad waren ingehuurd. Einde opmerking) >De coalitiepartijen wil hele wijken slopen, maar vergeet te luisteren naar de wensen van de bewoners. Beruchte huisjesmelkers worden nauwelijks aangepakt, maar honderden studenten moeten wel midden in de nacht hun woning uit van de burgemeester. Dit zijn allemaal keuzes die ook anders kunnen. Voor de SP is het duidelijk, een sociaal Utrecht, het kan wél!Doe mee!(Opmerking ten Berge: De Raad heeft unaniem voor deze nep-burgemeester/oplichter van een huurvergoeding van €20.000,00 en een persbreidelaar gekozen na een ongeldig referendum. Einde opmerking)
> - Stuur dit mailtje door naar iedereen in Utrecht!
> - Bestel een poster en hang die op achter je raam.
> - Geef je op als vrijwilliger en help met verspreiding van de krant.
>Bekijk het campagnefilmpje op: http://www.youtube.com/watch?v=msCdDj5Rsa4&feature=player_embedded
> of bekijk onze site: www.utrecht.sp.nl

REACTIE door:Anne Marie ten Berge.
RE: Campagne voor een socialer Utrecht door een a-sociale SP ?‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 26 november 2009 15:27:23
Aan: utrecht@sp.nl; m.mossel@utrecht.nl; w.buunk@utrecht.nl; j.verkaik@utrecht.nl; b.beerlage@utrecht.nl; b.dibi@utrecht.nl; e.schell@utrecht.nl; pepijn.zwanenberg@utrecht.nl; a.van.rooij@utrecht.nl; f.van.iperen@utrecht.nl; g.a.oskam@utrecht.nl; m.van.den.tooren@utrecht.nl; a.koenders.van.den.hurk@utrecht.nl; c.j.verhoef@utrecht.nl; k.gravesteijn@utrecht.nl; a.essousi@utrecht.nl; m.eggermont@utrecht.nl; p.van.corler@utrecht.nl; m.cavusoglu@utrecht.nl; c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl; b.van.der.roest@utrecht.nl; e.van.der.marel@utrecht.nl; l.engbers@utrecht.nl; m.bikker@utrecht.nl; m.schuring@utrecht.nl; h.bosch@utrecht.nl; g.bouazani@utrecht.nl; a.taskan@utrecht.nl; s.willemsen@utrecht.nl; k.monnink@utrecht.nl; j.ravesteijn@utrecht.nl; y.aydemir@utrecht.nl; n.schipper@utrecht.nl; i.de.bondt@utrecht.nl; t.schipper@utrecht.nl; g.isabella@utrecht.nl; m.peetoom@utrecht.nl; harm.janssen@utrecht.nl; a.kleuver@utrecht.nl; m.mos@utrecht.nl; v.oldenborg@utrecht.nl; m.van.ditmarsch@utrecht.nl; k.boudewijns@utrecht.nl; c.a.geldof@utrecht.nl; e.smid@utrecht.nl; s.bottse@utrecht.nl; w.rietkerk@utrecht.nl
En ik ben een campagne gestart voor een eerlijker Utrecht dat nooit bestaan heeft. Eerlijkheid is namelijk het toppunt van sociaal gedrag.
Want...Wanneer krijg ik van jullie eens een eerlijke reactie/antwoord op mijn informaties ?
Dat ik: * Bij de Raad de sloop-bouwfraude Servaasbolwerk 18-33 op 1 december 2004 heb aangekaart ?
Dat ik: * Op 3 juli 2007 bij de Raad bezwaar heb aangetekend en op 6 juli 2007 aangifte heb gedaan tegen de heren G.H.W.Groener en J.G.Haars directeuren van de rechtspersoonlijkheidsbezittende BV Corio Nederland Retail, die zonder sloop-en bouwvergunning, zonder besluit art 19 lid 1 van de Wet op de RO, zonder ontheffing in het kader van de Algemene Verkeerswet, zonder ontheffingen in het kader van de Algemene Milieuwetten, tóch in de zomer van 2007 op het Vredenburgplein (bestemming: markt, evenementen en demonstraties ) aan de slag zijn gegaan om een winkel/appartementen gebouw te realiseren waar, voor de Utrechtse markt,de evenementen en de demonstraties geen ruimte meer zal zijn ?
Dat ik: * In januari 2008 aangifte heb gedaan en bij de Raad geprotesteerd heb dat er 93 bomen in het Zocher Plantsoen Monument illegaal werden omgezaagd door de aannemer Agterberg en haar onderaannemers ?
Dat ik: * Bij de Raad er op heb aangedrongen nieuwe verkiezingen te houden toen het College op 14 maart 2009 was gevallen en/of de status van een demissionair college te erkennen, zodat er geen zware bestuurlijke besluiten meer genomen konden worden ?
Dat ik:* Bij de Raad op 24 juli 2009 bezwaar heb aangetekend tegen het ontwerpbesluit van het bestemmingsplan Binnenstad en op op 22 november 2009 aangifte heb gedaan tegen de Raadsgriffier en een drietal andere ambtenaren die dit bezwaarschrift kennelijk hebben verduisterd?
Dat ik: *Bij het college van B&W in de inspraakperiode 26-02-2009 t/m 8 april 2009 bezwaar heb aangetekend tegen het voorontwerpbesluit Bestemmingsplan Binnenstad inzake het feit dat het Vredenburgplein dat deel uitmaakt van de Binnenstad niet in het plan was opgenomen ?
Dat ik : *Op de gemeenteraadsvergadering in de Wijk Binnenstad d.d. 17 november 2009 namens de Raad, van dhr Rietkerk(CU), van Niki Schipper (GroenLInks), Salóme Willemsen (Leefbaar Utrecht), Bart Engbers(PvdA), Michel Eggermont(SP), Mark Dijk(VVD) te horen kreeg dat de directeuren Groener en Haars van Corio Nederland Retail BV in december 2009 beginnen met de eerste paal te slaan in het Monument Vredenburg.

Nu vraag ik u wanneer is het vergunningen besluit genomen dat de twee verdachte heren Groener en Haars van Corio Nederland Retail BV mochten gaan slopen en bouwen op het Vredenburgplein ? Ik heb alle gemeentekranten 'Ons Utrecht' nagevlooid maar nergens een appellabel gesteld besluit ontdekt. Ik heb alle afsprakenlijsten van de presidiumvergaderingen na gepluisd maar nergens een stom woord over de sloop-en bouwaanvragen en de vergunningen op het Vredenburgplein in de Binnenstad.

Als ik niet toevallig daar op die raadsvergadering d.d. 17 november 2009 was geweest had ik nergens van geweten. Jullie zijn de baas in Utrecht, Jullie zijn niet eerlijk. Hoe a-sociaal moet je niet zijn als gemeenteraad om al het bovenstaande te negeren ? Om bezwaarschriften te laten verduisteren door de raadsgriffier en ambtenaren die voor jullie werken ? Welke belangen hebben jullie bij al jullie leugens en de gegeven medewerking aan verdachte Corio-directeuren ? Anne Marie ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: