vrijdag 20 november 2009

Geen Post voor voor Balkenende maar wel gezichtsverlies voor de MP en zijn 'ploeg'..

Door: Anne Marie ten Berge, vrijdag 20 november 2009 14:01
En waar blijft het commentaar over de deuk van Balkenende volgens Timmermans, PvdA staatssecretaris van Europese zaken ? Heeft deze gast tijdens het lobbyen voor het verdrag van Lissabon zich ook suf gekletst voor JP ? Of heeft Timmermans (PvdA)juist aan de Europese Commissie doorgegeven hoeveel politieke boter JP Balkenende op zijn hoofd heeft ? Welk gevaar hij voor de samenleving is en hoe onbetrouwbaar JP (achter de schermen) eigenlijk is. Zo erg zelfs, dat JP absoluut geen kandidaat mocht worden?
Ik lees in de kranten dat de collega's bewindslieden in de ministerraad niet vinden dat zijzelf noch de minister-president beschadigd zijn of wat uit te leggen hebben over het feit waarom JP de post van 'president van Europa' is misgelopen. Dus als de huidige ministers dit vinden zal JP zijn zuinige mond ook wel dicht houden.
Maar wie over zijn fouten zwijgt, stemt toe in het onrecht en begaat een strafbaar feit. De 'post' welke de MP en zijn ploeg van mij gekregen hebben afgelopen 9 jaren is de doofpot ingegaan.
Ik ben dé klokkenluider van de corruptie van de overheid. Balkenende is vanaf het jaar 2002 mijn grofste tegenstander gebleken. Ik stuurde hem mijn rapport 'Broodroof en Rechteloosheid',Juli 2002 waarin ik de misdrijven van de bewindslieden en volksvertegenwoordigers uit de doeken deed.En hij greep niet in. Alleen minister Bot van de VVD heeft ooit eens geantwoord. Ik had een aangifte tegen de overheid gedaan. Vraag bij het OM maar eens, om het proces-verbaal van aangifte PL 0911/02 -013307 uit de doofpot te halen.
In mijn zaak worden overheidsdienaren door mij én de politie al jaren schuldig geacht aan een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Het OM wilde geen onderzoek doen en geen vervolging instellen omdat de burgemeester van Utrecht en Mr. Frans Otten, advocaat-procureur en plv. rechter in Den Bosch en in ieder andere Rechtbank, dit misdrijf tegen mij op de rails hadden gezet. Maar de betreffende aanslag op mijn leven kon ik na vertellen. De Tweede Kamer en alle BalkenBendes ministersploegen zijn door mij op de hoogte gesteld van hun eigen smeerlapperij, en moeten beginnen te beseffen dat ik mij niet monddood laat maken. Waarvan akte. Ik probeer 100% erger aan de bel te trekken over de corruptie bij de Staat der Nederlanden dan Oltmans,Schrijver,van Buitenen, Fortuijn, Ad Bos,Marcel van Dam etc.dat deden en nog doen als ze kunnen.
Nu ga ik wéér meedoen met de Utrechtse Gemeenteraadsverkiezingen. Dit keer met die van 3 maart 2010.In 2006 Heeft Willem Stoker lid van de Kiesraad kennelijk op advies van Annie-Brouwer-Korf PvdA burgemeester in Utrecht. 33 steunverklaringen verduisterd. Op het laatste lijsttrekkersdebat 28 februari 2006 hebben de andere lijsttrekkers die al in de Raad zaten 112 gebeld. Zo ben ik op de valse beschuldiging van lokaalvredebreuk voor een publiek van 300 man/vrouw gearresteerd en geboeid afgevoerd. Het debat 2006 heb ik in een politiecel uitgezeten.Gelukkig heb ik de foto's nog.Anders wilt u het niet geloven.Maar ik spreek de waarheid.
Als de overheid en de volksvertegenwoordigers blunderen en delicten begaan dan kun je het wel schudden.Ze voelen zich gedekt door een immuniteit, die er niet is.
Ik zoek me suf naar een notaris die de Notariële akte van onze partij op wil/kan maken. Dat moet voor 6 december 2009 gebeurd zijn. Hoort zeg het voort en help. Buiten Utrecht moet er toch wel een notaris te vinden zijn die z'n nek uit durft te steken ? Was getekend, Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: