maandag 23 november 2009

Een totale vordering van €118,00 op de Gemeentelijk Ombudsman Utrecht

Uw mail d.d. 23 -11-2009 12:51:17‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 23 november 2009 16:40:26
Aan: mevr.mr.M.E.T.Schellekens (ombudsman@utrecht.nl)


Aan: Dienst Gemeentelijke Ombudsman.

t.a.v. mw. mr.M.E.T.Schellekens, gemeentelijke ombudsman.

Ganzenmarkt 3 te Utrecht.

Van: Anne Marie S.ten Berge / Servaasbolwerk 4-4bis / 3512 NK Utrecht.

Datum: 23 november 2009

Betreft: uw mail van 23-11-2009 12:51:17

Bijlage: 1Geachte mevrouw Schellekens,

Dat ik morgenochtend tussen 9-11 uur niet welkom ben op uw inloop-spreekuur heb ik voor kennisgeving aangenomen. Ik kom toch. Zonder reden een klager de toegang tot uw Dienst weigeren stinkt naar discriminatie en willekeur. En zo hard willen we toch niet overkomen ?

Voorts is het mij een raadsel welk zakelijk belang u dient door mij een contact op te dringen met Kroezen BV te Vortum -Mullem en/of om op eigen initiatief deze BV (namens mij) aan het werk te zetten. U heeft de mr. titel. Hoe dom kunt u zijn ?

Ik heb u geschreven dat uw kantoor kennelijk contact heeft gehad met Kroezen BV. Een contact dat ik niet in mijn hoofd zou halen en waar de kantonrechter mij niet toe kan dwingen.

Kroezen BV heeft de declaratie van haar werkzaamheden voor het boekjaar 2008 zonder mijn toestemming, bij de kantonrechter ingediend, De lijst van werkzaamheden bestonden louter en alleen uit externe contacten waaronder uw contact op 3 december 2008. Ik heb u nooit toestemming gegeven zich, namens mij, tot het kantoor Kroezen BV te wenden, mij op kosten te jagen en extra gedoe te bezorgen.

Omdat het kantoor Kroezen BV met toestemming van het LOK voor 2008 een uurloon van € 58,00 euro mag hanteren breng ik deze hierbij, nogmaals bij u in rekening. De betaling van de onkosten van uw initiatief op 3 dec.2008 raakt namelijk mijn vermogen. U hebt rechten gestudeerd, hoe dom kun je zijn om dit niet te voorzien ?

Door uw halsstarrige houding mij niet te willen betalen, moet ik extra werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden verricht ik als zzp'er met een non-profit onderneming op basis van een uurtarief 2009 van € 60,00. (BTWvrij).

U bekleedt de functie van Gemeentelijke Ombudsman, hoe dom moet je zijn om mij aan het werk te zetten ?

Hierbij vermeerder ik de vordering van €58,00 met het gestelde uurtarief van f €60,00 wat neerkomt op een vordering van totaal € 118,00. Dit bedrag kom ik dus morgenochtend bij u ophalen en als u het vriendelijk vraagt, zal ik een keurige bevestiging van ontvangst uitschrijven.

In het geval dat u morgenochtend deze vordering niet volledig voldoet zal ik mij met een incasso-verzoek tot de kantonrechter wenden. En iedere keer dat ik tijd kwijt ben om de vordering binnen te halen hanteer ik mijn uurtarief van €60,00. Dat u het maar weet.

Was getekend. Anne Marie S.ten Berge.Bijlage1: uw mail 23-11-2009

Geachte mevrouw Ten Berge,Hierbij laat ik u weten dat u niet welkom bent op mijn spreekuur, zoals ik u al eerder berichtte.Daarnaast neem ik geen klacht van u in behandeling zonder tussenkomst van uw curator. Ook dit gaf ik meerdere keren naar u toe aan. Alleen via uw curator kunt u een klacht bij mij indienen.Wat het bedrag betreft dat kennelijk bij u in rekening is gebracht vanwege een contact tussen mijn kantoor en uw curator: u kunt de rekening en toebehoren naar mij opsturen, dan wel in de brievenbus van mijn kantoor deponeren. Ik doe dan onderzoek naar de kosten en laat u weten of ik de kosten zal vergoeden of dat ik daar geen reden voor zie.Met vriendelijke groet,Mevrouw mr. M.E.T. Schellekens

Gemeentelijke OmbudsmanPostbus 1307

3500 BH Utrecht


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: