woensdag 28 december 2011

Klacht aan kanton Utrecht over curator.

Door: Anne Marie ten Berge, 28 december 2011
Beste lezers,dank voor uw reacties. Vooral de anoniem ontvangen steunverklaringen waardeer ik erg . Mijn volgende stukje strijd heb ik zojuist per-mail verzonden. Lees voor uzelf. Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

Onderwerp: Klacht aan Kantongerecht Utrecht over het gedrag van Marie-Louise Brandt-Van Heijst, nep-curator.‏

[Dit bericht markeren als ongelezen] [Dit bericht verwijderen]
[Dit bericht boven aan het Postvak IN laten staan]
16:57
Beantwoorden ▼

Anne Marie ten Berge

amstenberge@hotmail.com

Aan Mr. H.AE Uniken Venema,pres.rb., Kroezen BV, ml.brandt@kroezenbewind.nl, Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk), José ten Berge, Irene ten Berge, Stichting Mitros, bestuur., r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl
Aan: Rechtbank Utrecht.
t.a.v. Kantongerecht Utrecht.
Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.
cc: Derden / betrokkenen.

Van: mw. A.M.S. ten Berge geb. 06/03/1944 te Utrecht.
p/a : Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht.

Datum: 28 december 2011
Betreft: Klacht over het gedrag van Marie-Louise J.S. Brandt-Van Heijst, geb. 31/08/1946 te Eindhoven,Medewerker/curator bij Kroezen BV St. Cornelisstraat 44. 5827 AM Vortum-Mullem.

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij laat ik u weten hoe Marie-Louise Brandt-van Heijst, nep-curator sinds 14-02-2008, zich verder misdraagt.

Brandt wenst kennelijk geen machtiging af te geven voor mijn ziekteverzekering 2012 bij de Zorgverzekeraar VGZ / Totaalpakket .
Ik heb de plicht mij te verzekeren en het recht naar VGZ over te stappen. Althans ik heb tot op heden 28/12/2011 om 16:30 uur nog steeds geen polis met een verzekeringspas van VGZ op mijn kantooradres Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht binnen gekregen.

Brandt heeft (maart 2011) in criminele samenwerking met de directie van Stichting Mitros te Nieuwegein, de huur opgezegd van mijn woning aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Daarna is volgens haar zeggen, mijn inboedel op een geheime locatie opgeslagen.

Brandt antwoordt niet op mijn verzoek om mij mijn boedel (waarde 4 x 70.000 Euro) uit Nieuwegein te bezorgen op mijn kantooradres Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht.

Brandt heeft een en ander te verbergen, want waarom zou zij aan mij, het KROEZEN BV- curatele dossier (start 22/06/2006) op mijn naam: Mw. A.M.S.ten Berge, niet kunnen/ willen opsturen ?

Brandt stuurt mij, ook in de maand december 2011, geen geld voor de noodzakelijke middelen van bestaan. Dat betekent dat mijn inkomen, mijn vermogen en mijn erfenissen (3x) op een of andere manier verduisterd worden. Hetgeen strafbaar is als misdrijf. Verder betekenen deze verduisteringen, dat ik geld moet lenen van derden, om mijn bestaan te betalen.

Brandt antwoordt nooit als ik haar een mail stuur terwijl zij zich, op voorspraak van de familie door de rechter heeft laten benoemen om mij ten dienste te staan. Alles wijst erop dat zij, via en/of samen met de betrokken bloed- en aanverwanten op mijn ondergang uit is.

Brandt heeft voor mij, nog nooit de eigen bijdrage ad € 775,--, in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand, aan mijn advocaat (advocaten) willen betalen, zodat ik in geen enkele rechtsgang bijgestaan kan worden door een advocaat. Dit gaat zo , blijkbaar in het belang van bloed- en aanverwanten al 4 jaar de verkeerde kant op. Kennelijk hebben de betrokken familieleden, in het eigen belang en met hoge verwachtingen over een financieel voordeel, de aanvraag (2006) 'onder curatelestelling' ingediend bij het OM Utrecht. Alles ten nadele van mijn rechten en belangen.

Op 28/12/2011
Om ongeveer 13:45 uur schreeuwt Brandt aan de telefoon dat zij dhr. X. die tijdelijk in mijn woning op het Servaasbolwerk 4 te Utrecht woont, wenst te spreken. Zij heeft geen zin hem op zijn mobiel te bellen of om hem te mailen. Dan bijt zij mij met stemverheffing toe dat ik hem een boodschap door moet geven. Ik probeer haar duidelijk te maken dat ik haar slaaf niet ben en van haar geen enkel commando opvolg. Ik hang op. Ik heb dhr. X. op de hoogte gesteld van hetgeen is voorgevallen.

Tot slot...
Het gedrag van dit soort curator, van dit soort familie, van dit soort woningbouwcoöperatie is niet mijn verantwoordelijkheid. Zelfs niet mijn probleem. Wie de schoen past, trekke hem aan. Wie het probleem past, losse het op...

Verzoeken:
1. Hierbij verzoek ik de Rechtbank Utrecht bovenstaande klacht te behandelen conform het klachtenreglement bij de kantonrechter en/of wat daarvoor staat.
2. Hierbij verzoek ik de Rechtbank Utrecht, de curator te sommeren € 775,00 als mijn eigen bijdrage te storten op het bij haar bekende rekeningnummer van mijn advocaat. Tenslotte mag mijn laatste verzoek aan de kantonrechter om toestemming te mogen huwen: Art.1: 38 BW toch eindelijk wel eens behandeld worden conform de Wet op de Rechtsbijstand en het advocatenreglement ?

Was getekend: Anne Marie S. ten Berge.

PS. graag hoor ik of ik de inhoud van deze mail alsnog, als brief hoor in te dienen.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: