vrijdag 16 december 2011

Piet Hein Donner, niet gesolliciteerd, niet gekozen. maar toch onderkoning.

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht,16 december 2011
Beste lezers.
Vanmiddag,kreeg ik zowaar aangetekende post van Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie. De brief bracht in een grote witte enveloppe het onderwerp : 'Vacature vice-president', De letterlijke tekst luidde: Geachte mevrouw Ten Berge, Naar aanleiding van uw sollicitatie naar de functie van vice-president bij Raad van State, deel ik u het volgende mede.Op basis van de door u verstrekte gegevens is na zorgvuldige afweging van uw loopbaangegevens en het profiel van de functie besloten de procedure niet met u voort te zetten. Onder dankzegging voor de door u getoonde belangstelling retourneer ik hierbij uw bescheiden.
Hoogachtend. I.W. Opstelten. Minister van Veiligheid en Justitie.
----------------------------------------------------------------
Wel dat was weer eens een keurig nietszeggend standaard briefje van de minister.Even terug googelen en ik vond mijn sollicitatiebrief van 10 november 2001 als volgt:
----------------------------------------------------------------
Aan: Hare Majesteit Koningin Beatrix.
t.a.v. De minister van Veiligheid en Justitie.
Postbus 20301. 2500 EH Den Haag.
Van: Mw. A.M.S. ten Berge
p/a : Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht.
Datum: donderdag 10 november 2011
Betreft: De benoeming van een vrouwelijke vice-president Raad van State.
Kenmerk: 2011.15 bsg,
Bijlagen: geen.

Majesteit,
Hierbij solliciteer ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 06 maart 1944 te Utrecht, op grond van het gestelde in Art. 3 van onze Grondwet naar de functie van (de eerste) vrouwelijke vice-president van de Raad van State.

De verbeterde publicatie van de betreffende vacature (m/v) was sinds 25 oktober 2011 te raadplegen.

Voor donderdag 17 november 2011 kunt u mijn schriftelijke sollicitatie naar de vrijgekomen functie verwachten.

Verder informeer ik u hierbij dat wij besloten hebben, om de schadevergoeding van de Staat der Nederlanden voor de onrechtmatige ondercuratelestelling van mijn persoon, op 2 miljoen Euro per maand te stellen. Te rekenen vanaf de datum van de valse beschikking van mijn ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis op 25 september 2007 door dhr. mr. R.W.J. van Veen, kantonrechter Rechtbank Utrecht. Het is aan de Staat der Nederlanden de rechter te verzoeken de betreffende curatele (met spoed) op te heffen.
Voor verdere informatie raadpleeg: www.annemarietenberge.blogspot.com of dhr. mr. H.AE Uniken Venema, president van de Rechtbank Utrecht.

Gelieve mij een bevestiging van ontvangst te sturen van het bovenstaande.
Hoogachtend, Anne Marie ten Berge.
--------------------------------------------------------
Ik kon het niet laten en schreef de volgende brief:
----------------------------------------------------------------------------
Aan: Hare Majesteit Koningin Beatrix.
t.a.v. De minister van Veiligheid en Justitie.
Postbus 20301. 2500 EH Den Haag.

Van: Mw. A.M.S. ten Berge
p/a : Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.

Datum: Vrijdag 16 december 2011
Uw kenmerk: 2011.15 bsg van 15/12/2011
Bijlage: 1.stuks.

Geachte heer Opstelten,minister,

Uw briefje van 15/12/2011 met het onderwerp ‘vacature vice-president’ heb ik zojuist in goede orde ontvangen. Ik neem aan dat u over de inhoud van mijn brief van 10/11/2011 overleg heeft gepleegd met het kabinet ? En met HM ? Ik vind dat u ook de Koningin over de inhoud van mijn brieven hoort te vertellen en zeker ook de Tweede Kamer inlichten.

Ik zit nu al 4 jaar gevangen onder het juk van een onrechtmatige ondercuratelestelling gecomponeerd door het bevoegde gezag in de driepunt van: De burgemeester van Utrecht als (baas) korpsbeheerder, de officier van Justitie als verzoeker van het zwaarste middel van ondercuratelestelling en de onverschillige kantonrechters, met name: mr. R.W.J. van Veen en mr. J. Sap te Utrecht. Dat gaat zeker het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan !

Ik teken hierbij bezwaar aan tegen het genomen besluit 2011.15bsg van 15/12/2011 om mij niet op een sollicitatiegesprek uit te nodigen. Dat lijkt mij onverstandig. Waar niet gepraat en onderhandeld wordt komt geen oplossing boven drijven. De schuld van de overheid stapelt zich op en de Koningin weet van niets. Dat kan / mag niet gebeuren in ons land.

* Het feit dat ik vanaf 10 jan. 2000 geen inkomen heb, is onbelangrijk voor een politicus ?
* Dat ik geen tandarts, geen operatie kan betalen, is dat niet wreed genoeg ?
* Het feit dat ik op 24 jan. 2002 door de hulp-off.v.Justitie gearresteerd werd omdat ik aangifte wilde doen tegen uw voorgangster burgemeester Lien Vos- van Gortel in Utrecht van een poging tot doodslag en ontvoering is dat niet spectaculair genoeg ?
* Dat alle 500 exemplaren van mijn rapport: ‘Broodroof en Rechteloosheid’ Juli 2002 bij de overheden en bij de volksvertegenwoordigers neergelegd, kennelijk onbenut zijn gebleven. Is niet bijzonder genoeg ?
* Ik kreeg in 2002 bij de Sector bestuursrecht van de Raad van State geen gehoor over het bewijs van valsheid in geschrifte door Boele Staal (VVD) commissaris van de Koningin te Utrecht, geschreven in het belang van de valse leugens van Annie Brouwer-Korf (PvdA) burgemeester van Utrecht over mijn strafblad. Is de Raad dan nog betrouwbaar te noemen ?

Jullie kunnen in deze benoeming van vice-president een ster verdienen van een betrouwbare overheid. Ga daar voor. Ik help mee orde op zaken te stellen.
Hierbij dien ik de geretourneerde sollicitatiebrief van donderdag 10 november 2011 opnieuw in.
Hoogachtend, Anne Marie ten Berge.
---------------------------------------------------------------
Om zes uur ging deze klokkenluiders brief op de post.Dan even een hapje eten in de stad. Maar 's avonds las ik in het Parool dat Piet Hein Donner onderkoning was geworden. Verhip, hoe kan dat nou ? Wat heb ik nu weer gemist ? Een man op een fiets, hoe vind je zoiets ?

Geen opmerkingen: