vrijdag 4 november 2011

Illegaal hoger beroep in Arnhem van Stichting Mitros Utrecht

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht vrijdag 04 november 2011
Beste lezers,
Vanaf februari 2004 sta ik in de boksring met de bestuurders van Stichting Mitros Einsteindreef 133 te Utrecht. Ik had op de zevende van die maand € 1440,-- schade van wateroverlast in mijn berging, gelegen onder de bovenwoning Keukenstraat 45 te Utrecht. Bij de bespreking van de schade verzekerden Mitrosmedewerkers mijn partner en mij, dat het echtpaar van de bovenwoning bij Mitros verzekerd was en dat de schade betaald zou worden. Dat is dus, buiten mijn schuld om, nooit gebeurd.
Op 1 maart 2004 kwam het latere raadslid dhr. Isik Bülent (PvdA)mij namens Mitros vertellen dat ik als hoofdbewoner een bod mocht doen op de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht. Dat heb ik dus gedaan en tegelijk heb ik op 1 juli 2004 van mijn recht gebruik gemaakt om de huur op te zeggen wegens gebreken aan de woningen (1875) welke de verhuurder weigerde te repareren.(Art.210 van het BW 7)Omdat ik niets hoorde heb ik mijn bod per aangetekend schrijven betaald maar Mitros bleef weigeren om naar de notaris te gaan.
In 2005 en 2007 hebben de kantonrechters mij gevonnist tot huisuitzetting en de huurovereenkomsten opgeheven, maar ik ben nooit uit mijn huizen gezet omdat de sterke arm: de Utrechtse politie niet meewerkt wanneer de huisuitzetting naar bedrog stinkt. De politie mag criminelen niet behulpzaam zijn bij de uitoefening van hun beroepsmatige oplichterijen en afpersingen.
In 2006 en 2007 heeft Mitros mij bij het OGGZ-team Stad Utrecht, Altrecht Utrecht afdeling psychiatrie & verslaving aangemeld voor een onder curatele stelling omdat ik geen huur wilde betalen. Er zijn € 6000,-- steekpenningen betaald als Martin Roeten, geneesheer-directeur Altrecht Utrecht, gevestigd in Den Dolder maar een van zijn psychiaters voor de rechter wilde laten getuigen dat ik geestelijk gestoord was en maatschappelijk teloor zou gaan. Dhr. mr.R.W.J.van Veen, kantonrechter rechtbank Utrecht heeft mij uiteindelijk op 25 september 2007 onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Deze rechter heeft dus de curatele beslist, zonder de off.van Justitie, zonder de curator en zonder mij gehoord te hebben. Dat is een ambtelijk misdrijf en een drama voor de Rechtbank Utrecht. De schuld lag bij het Stadsbestuur van Utrecht, omdat het college van B&W aan Martin Roeten, de directeur van Altrecht Utrecht het mandaat had gegeven dergelijke illegale besluiten te nemen.
Enfin het blijft Mitros en mij gaan om de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis in Utrecht. Het interim bestuur van Stichting Mitros heeft afgelopen week kennelijk Tomlow advocaten ingehuurd om mij weer voor de rechter te dagen in hoger beroep na de uitspraak op 29 juni 2011 van het kort geding 11-494.
Nu heb ik als gedaagde partij geen oproep gekregen voor de mondelinge behandeling van deze nieuwe zaak. En dat mag niet. Dus zoals een goed klokkenluider betaamt, ben ik druk geweest om iedereen te waarschuwen. Ik heb de volgende mailen geschreven. Alvast bedankt voor het lezen want daar doe ik het ook voor.
------------------------------------------------------------- ‏
Bijlagen:
10:55
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl
Aan: BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
t.a.v. Dhr. H.AE Uniken Venema, president.
Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.

Van: Anne Marie ten Berge.
e-mail: amstenberge@hotmail.com

Datum: vrijdag 4 november 2011
Betreft: Voorkom rechterlijk misdrijf Hof Arnhem.

Geachte heer Uniken Venema,

Ik wind er geen doekjes om maar de zaak 307189 KG ZA 11-494 Sector civiel handelskamer rechtbank Utrecht is een voorbeeld geworden van een schijnproces. De curator was 31 mei 2011 gedagvaard door de deurwaarder in Boxmeer en ik werd gevonnist en moest Mitros de buitenboel laten inspecteren.
Er is nog een te laat betekend exploot aan te pas gekomen maar uiteindelijk heeft Mitros aan de buitenkant van de panden Servaasbolwerk 4 en 4 bis niets gedaan, niets geïnspecteerd. Er werd op enig moment een steiger gebouwd maar die moest van de gemeente Utrecht afgebroken worden omdat de aannemer geen vergunning had en niet bekend wilde maken wie de opdrachtgever van het onderhoud was.
De rechtsoverweging 4.2.uitspraak 11-494 zegt dat er geen nader onderzoek nodig is omdat de gepresenteerde feiten van partijen Mitros en de curator zo duidelijk zijn dat toewijzing van inspecteren buitenboel gerechtvaardigd is.
Maar Mitros blijft aan de gang. Gisteren sprak ik de advocaat van Mitros en hij vertelde dat Mitros in hoger beroep was gegaan bij het Hof in Arnhem. Mitros voert weer aan dat ik niet toegestane wijzigingen zou hebben gedaan in hun eigendommen, maar dat is kennelijk een smoes om alsnog binnen te komen om te 'inspecteren'.
En dat 'inspecteren' van Mitros dat kennen wij. Op 08/04/2011 zou Mitros mijn woning inspecteren aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Dat werd een overval op mijn woning en ben daarbij op gewelddadige wijze uit mijn woning gesleurd en op straat gezet. Mitros heeft mijn hele inboedel en alle persoonlijke spullen en brieven van mij en mijn huisgenoot verduisterd. Wij hebben niets meer en kunnen geen huishouding meer voeren zoals huishouding voeren bedoeld is.
Dhr. R. Vroomen, hulp-officier van justitie en de valse Mitros deurwaarder van Mill hebben mij mishandeld en mij niet naar het ziekenhuis gebracht. Ik kan zeggen en dat doe ik al jaren: Stichting Mitros is een criminele organisatie die met hun leugens niet alleen rechters op het verkeerde been zetten maar ook burgemeesters.
Nu begin ik door te krijgen dat sommige rechters zich maar al te graag op het verkeerde been laten zetten, maar dat mag niet.
Toen ik gisteren 03/11/2011 moest begrijpen dat er een hoger beroep zaak KG 11-494 in Arnhem diende van Mitros vs ten Berge, heb ik de hieronder gezette e-mail verzonden.
Iedere (bestuur) functie heeft het recht om de eigen fouten te maken. Maar een burger is ten alle tijden verplicht een misdrijf te voorkomen. Bij deze.
Hopelijk kunt u uw invloed aanwenden om te voorkomen dat de rechters in Arnhem een uitspraak doen terwijl ik niet eens opgeroepen ben om mij te verweren. Misschien kunt u de rechtbank Arnhem eerlijk vertellen dat ik weliswaar onder curatele sta maar dat de geestelijke stoornis nooit bewezen is.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.
-------------------------------------------------------------------------------------
BIJLAGE:
Onderwerp: Dossier Zaak Mitros vs ten Berge
0:01
Aan Kroezen BV, ml.brandt@kroezenbewind.nl, Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk), info@tomlow-advocaten.nl, Stichting Mitros, Peter de Klein, Paul van Schuilenburg, Nico de With, Kees van Oosten, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs
Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht 3 november 2011
Aan: Geadresseerden/betrokkenen/politie
Van dhr. mr. G.J. Scholten, Tomlow advocaten hoorde ik vanmiddag het feit, dat het interim bestuur van Stichting Mitros te Utrecht een zaak aangespannen zou hebben tegen ten Berge en dat met ten Berge mijn persoon bedoeld is.
Scholten suggereerde dat de betreffende zitting morgen op vrijdag 4 november 2011 om 10 uur in het gerechtsgebouw Arnhem gehouden wordt.
Mij werd schriftelijk gevraagd of het juist was dat de curator te kennen had gegeven dat ik Stichting Mitros in de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis zou willen ontvangen om de interne verbouwingen welke ik verricht had te komen inspecteren. Ik weet dat niet. Ik heb geen contact met de curator noch met mijn familie.
Kennelijk is er sprake van meer dan een (1) misverstand:
A: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
B: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
C: Ik heb van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV aan de Sint Cornellisstraat 44 te Vortum- Mullem geen reacties gekregen op mijn brief van 13 oktober 2009. Ik citeer de betreffende tekst in cursief:
Retour Afzender. Utrecht 13 oktober 2009.
Aan het bewindvoerderskantoor Kroezen BV. .
N.a.v. uw aan mij doorgestuurde brief van Stichting Mitros d.d. 01-10-2009 krijgt u deze hierbij retour.
Ik vind het een kwalijke zaak dat u derden de indruk geeft dat ik mijn woningen Servaasbolwer 4 en 4 bis van genoemde stichting zou huren. Niets is minder waar. Ik wens geïnformeerd te worden wie u deze leugen op de mouw heeft gespeld. Ik heb zojuist om ongeveer 15:00 uur dhr. de Vries van Stichting Mitros gesproken en hem ook gezegd dat ik niet van dergelijke leugens gediend was.
Was getekend, mevr. A.M.S.ten Berge.
Einde citaat.

Let wel:
Rechtszaken aanspannen en rechterlijke uitspraken doen zonder mij, de gedaagde partij, op te roepen voor de mondelinge behandeling in de raadszaal, is strafbaar als misdrijf.


Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: