dinsdag 13 december 2011

De rot in 2011 bij Utrechtse deurwaarders en advocaten

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht 13 december 2011
Beste lezers.
Dank voor alle harten onder de riem welke u mij ook dit jaar weer gestuurd hebt.Zoals geadviseerd en beloofd houd ik vol in mijn strijd tegen de onbetrouwbare overheid en het vuile politieke machtsmisbruik. Jazeker de stand van de schadeclaim onrechtmatige ondercuratelestelling met 2 miljoen per maand vanaf september 2007 staat op 52 mnd x 2 miljoen = 104 miljoen Euro.
Ook het hele jaar 2011 heeft het bevoegde gezag mij dwars gezeten met een buitensporige formele en onbetrouwbare benaderingen tegen mij en mijn vrije Nederlandse Staatsburgerschap.
Hierbij bied ik u de volgende e-mails aan welke ik gisteren en eergisteren in deze context verstuurd heb.Ik hoop weer van u te horen via mijn e-mail adres: amstenberge@hotmail.com of 030-2316070.
Met vriendelijke groet.
-----------------------------------------------------------------------------------
FW: Deurwaarderskantoor Kruythof c.s. Utrecht antwoordt niet op mail.van 07/12/2011‏
12-12-2011
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
Aan KBVG Den Haag, Celine Ramakers

Aan: Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
E mail: KBvG Den Haag: kbvg@kbvg.nl
cc Celine Ramakers t.k.bij Kruythof.nl
Van: Anne Marie ten Berge,
Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht

Geachte heer/mevrouw,

Vanmorgen werd ik met mijn deurwaardersproblemen door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam doorverwezen naar de KBvG te Den Haag. Mijn problemen komen voort uit een buitensporige formele en onbetrouwbare benadering van de overheden.
Mijn 'exploten probleem' is complex.
Celine Ramakers, de toegevoegde kandidaat gerechtsdeurwaarder (werkzaam bij) en Bob Kruythof gerechtsdeurwaarder te Utrecht, Julianalaan 4 te Utrecht, Tel. 030-25 13 814. Fax: 030-2523043 weigeren getweeën te reageren op mijn aantijgingen over de valse bevelen en bedreigingen via de betreffende exploten. Dat hoef ik niet te nemen. Ook niet omdat ik, zie curateleregister:(Berge, ten 06-03-1944) onder curatele sta. Dat is mij overkomen. Het geld en rijkdom beheersen de familie, want geestelijk gestoord ben ik nooit geweest.
Edwin Jonkman, Zumpolleadvocaten Utrecht.
Volgens de advocaten mr. G. Scholten en mr. Jonkman aan de telefoon, ben ik geen partij in deze zaak. Maar het 'exploot van het proces-verbaal van de comparitie (?) (hoe hebben ze het verzonnen ?) is wel geadresseerd aan A.M.S.ten Berge. En de onderwerpen in hun e-mails gaan over. "Mitros/Ten Berge (SPOED!!!)" Advocaat Jonkman kon het niet zo goed uitleggen maar het kwam erop neer dat hij, de curator vertegenwoordigde in de comparitie, dat ik geen verwwer had mogen voeren en dat hij voor deze misslagen betaald werd van mijn geld.
Waarom mijn kantoorwoning ontruimen ?
Ik naam aan dat de curator, op 31/08/2011 met pensioen ging. Het curator-contract tussen haar en mijn zus(66)met name Hetty Heijmerink-ten Berge in Odijk was ten einde. Ik ga er vanuit dat de benoeming van weer een onbetrouwbare curator geen schijn van kans maakte bij de rechtbank.Maar de curatele opheffen kon ook niet vanwege de megaschadevergoedingen van mijn kant. Het is immers een Staatsmisdrijf tegen een onschuldige klokkenluider.
En dan was er ook nog de rekening van € 153.272,50 inclusief BTW van het onderhoud/renovatieplan Derks-Ten Berge voor Servaasbolwerk 4 en 4bis te Utrecht. Deze schuld had ik, van mijn op 25/09/2010 overleden partner dhr. Rein D. Derks geërfd . Maar de schuld gaat nu naar mijn familie. De curator heeft op de valreep, in haar hoedanigheid, nog even een Verklaring van Erfrecht geritseld Mijn familie: 5 zussen en 3 zwagers noemt zich nu: De Erven R.D. Derks. Dat is strafbaar als misdrijf.
Mede door haar beloften in 2007 moest de rijke zus Hetty mijn schulden betalen. "Ik betaal al haar schulden, als ze maar onder curatele gesteld wordt", zijn haar woorden zwart op wit. Hoe diep kun je zinken ? Ze heeft haar zin gekregen. De eerste schuld van een verbouwing en boven tafel gekomen in 2011 was direct raak. Maar nu eist zij blijkbaar het bezit van het vastgoed op, en moeten mijn huurders en ik weg wezen.Althans wij worden er zonder pardon uit gepest. Maar dat gaat niet lukken. Sinds 14 oktober 2004 is het hele pand mijn eigendom. Ik blijf en mijn huurders ook. Wij hebben het heel gezellig.
Waarom SPOED!!! ?
De kort geding-Zaak 11-494 Stichting Mitros vs A.M.S.ten Berge werd geen bodemprocedure. De handelsrechter vonniste 29juni 2011 dat Mitros niet het huis in mocht komen. Nu bij de comparitie tussen partijen is een advocaat ingeschakeld, voor de gepensioneerde curator. In deze kwestie had ieder haastige spoed. De curator heeft zich gelegitimeerd met een afschrift van mijn oude paspoort nr. NMPK2R4324NL, vanwelk ik in 2008 aangifte had gedaan, als zijnde verduisterd namens/ door de burgemeester van Utrecht Dat is strafbaar als (ambtelijk)misdrijf. Later heeft de curator met dit verduisterde paspoort mijn Bijstand, mijn AOW en mijn ABP aangevraagd en gekregen. Ik krijg niets van mijn eigen geld. Het paspoort is vermist en voordat ik op 11/11/ 2011 het nieuwe paspoort kreeg moest mijn familie met het oude paspoort nog even de bovenstaande zaken regelen. .
Dus ik vroeg mr. Jonkman, de advocaat mij het complete dossier, waarin mijn naam voorkwam, met het bewijs van het delict: Handelen met vermist paspoort,te geven. Hij ontkende dat ik daar recht op had. Dus ik ga naar de orde van advocaten of aangifte doen.
Mijn vraag aan de KBvG.
Is het mogelijk dat ik na alles wat er gebeurd is, ikzelf (curanda) aan de deurwaarder vraag het exploot van 07/12/2011 dossier 135224ejn IN TE TREKKEN en BUITEN EFFECT TE STELLEN ? Of kan de KBvG dat doen ?

Met vriendelijke groeten, Anne Marie ten Berge. Utrecht.
-------------------------------------------------------------------------------------
From: amstenberge@hotmail.com
To: e-mailbox@kruythof.nl
CC: lengams@zumpolleadvocaten.nl; erjonkman@planet.nl; scholten@tomlow-advocaten.nl; vraag@mitros.nl; heijmerink-tenb@live.nl; peter.de.klein@utrecht.politie.nl; burgemeester@utrecht.nl; f.backhuijs@nieuwegein.nl; nico.de.with@utrecht.politie.nl; h.j.braakman@utrecht.politie.nl; j.servaas@utrecht.politie.nl; paul.van.schuijlenburg@utrecht.politie.nl
Subject: Dossier.nr.:135224ejn
Date: Wed, 7 Dec 2011 17:56:38 +0100

Utrecht, 7 december 2011
LS
Mijn mail aan het deurwaarderskantoor Kruythof c.s. te Utrecht heb ik als volgt vorm gegeven.

Geachte mevrouw Ramakers, t.k.deurwaarder,
E-mails.
Na ons telefonische contact, is hedenmiddag 07/12/2011 het nieuwste exploot van het betreffende dossiernummer op de mat van Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht gevonden.U heeft nu de ontbrekende e-mails van de betrokken advocaten bijgevoegd.
Blanco e-mails
Maar...heeft u dan niet gezien dat deze aangehechte e-mails feitelijk blanco zijn ? Geen inhoud hebben ? Immers de e-mails waaruit de instemming van A.M.S.ten Berge met de voorgestelde regeling van het Interimbestuur van Stichting Mitros (hierna: Mitros) zou moeten blijken is niet leesbaar. Een en ander is blanco weergegeven door de gemachtigde van Mitros, door advocaat Gerard Scholten van Tomlow Advocaten te Utrecht. Het lukt mij niet om blanco letters te lezen. Daar ben ik te dom voor.
De grosse is geen vonnis.
U moet toch gezien hebben dat de grosse van het proces-verbaal geen vonnis, geen uitspraak was van een rechter ? Er staan nergens in het proces-verbaal puntsgewijs rechtsoverwegingen opgesomd en er staat ook niet: "...verklaart dit proces-verbaal uitvoerbaar bij voorraad". Partijen hebben duidelijk bedrog gepleegd. Mij een hak willen zetten ?
Kort geding
In het vonnis van 29/06/2011 rolnummer 307189 KG ZA 11-494 MT/4253 wijst mr. R.C.Hartendorp de huisuitzetting, de inspectie en de werkzaamheden binnen in de panden af omdat mijn partner en ik zelf al voor € 153.272,50 inclusief BTW hadden laten renoveren. Dat kon gebeuren omdat ik de panden in 2004 had gekocht / betaald. Dus dan huur ik ze vanaf die tijd niet meer.
De aannemersrekening.
De betreffende rekening d.d. 03-06-2011 met garantie op de werkzaamheden is na het overlijden van mijn partner, mijn schuld aan de aannemer geworden. Maar vanwege de curatele uit 2007 horen mijn zus en zwager al mijn schulden te betalen. Ook deze.
Inspectie.
Als de bouwinspecteur van de Gemeente Utrecht nu om een of andere reden zou willen inspecteren dan kan ik daar nog inkomen. Maar de criminele organisatie Mitros Utrecht - Nieuwegein heeft in de panden Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht en had op 08-04-2011 in onze 50+ woning aan het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein, niets te zoeken.Maar Mitros heeft toen, zonder vonnis, zonder exploot zich schuldig gemaakt aan een illegale huisuitzetting met geweld. Ik ben alles kwijt geraakt. Ook de foto's en het toestel.
De sterke arm.
Mitros dreigt in haar eigen flut bevel / uw blanco exploot van 07/12/2011 van Mitros/Ten Berge, met de sterke arm van Politie en Justitie. Ik belde om ong. 15:00 uur Gerard Scholten hierover op. Maar hij liet zeggen dat ik ( inderdaad ) geen partij was in deze zaak 200.091.438 bij Sector civiel van het Arnhemse hof, of met woorden van gelijke strekking.
Conclusie.
Ik kan maar één conclusie trekken en dat is, dat Mitros, de advocaten en de mevrouw. Ten Berge,(mijn zus) die dan wel partij is, de Raadsheer-commisaris mr. K.J.Haarhuis van het Arnhemse hof voorgelogen hebben over hun instemming en valse betrokkenheid bij een schijn- comparitie.
Familie.
Misschien wilt u vragen om het nep-exploot van 07/12/2011 naar mijn zwager Pieter(71) en zus Hetty (66), Heijmerink- ten Berge. Zeisterweg 36-B in Odijk, te sturen. Zij zijn het probleem. Zij hebben geen bedenkingen. Zij hebben in 2007 zonder mededogen en in het diepste geheim mijn ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis aangevraagd bij de officier van Justitie (hierna:ovj) De betreffende ovj, is met een vals verzoek ondercuratelestelling naar een malafide rechter gegaan.
Smartengeld.
Maar maak je geen zorgen. Ik heb de Staat aangeklaagd en ik eis vanaf 25/09/2007 voor iedere maand langer onterecht onder curatele staan 2 miljoen Euro. Rutte weet dit omdat ik het de ministers Ivo Opstelten,(VVD)van Justitie en Piet Hein Donner(CDA) van Binnenlandse Zaken reeds heb geschreven.
Uw initiatief
U moet uzelf maar adviseren over wat u met dat stomme bevel van Miitros doet. Mitros komt er niet in en ik ben verzekerd van de bescherming van de wijkagenten van politie.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

Nieuw
|
Beantwoorden
Allen beantwoorden
Doorsturen
|
Verwijderen
Markeren als ▼
Verplaatsen naar ▼
|
Afdrukken
[Vernieuwen]

Advertentie sluiten

Geen opmerkingen: