vrijdag 16 december 2011

Over Ziekteverzekering 2012 / Fiets / spullen Nieuwegein / Codicil./ En meer.‏

Over Ziekteverzekering 2012 / Fiets / spullen Nieuwegein / Codicil./ En meer.‏

[Dit bericht markeren als ongelezen] [Dit bericht verwijderen]
[Dit bericht boven aan het Postvak IN laten staan]
13:16
Beantwoorden ▼

Anne Marie ten Berge
Aan Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk), Peter de Klein, Nico de With, Paul van Schuilenburg, Hilde Braakman, Joop Servaas, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs, KROEZEN BV, José ten Berge, Irene ten Berge, Edwin Jonkman, Gerard Krijnen
Utrecht, vrijdag 16 december 2011.

Mail aan: Zus Hetty Heijmerink-ten Berge en haar man Pieter Heijmerink. Zeisterweg 36-B. 3984 NL Odijk: Aanvragers van de ondercuratelestelling in 2007.
LS.
1. Inzage
Ik heb medio November 2011 een uur inzage gekregen in de rechtbankdossiers. Interessant ! Is voor herhaling vatbaar !

2. Stichting Mitros heeft op 14/12/2011 de open voordeur van 4 bis waar ik achter stond ingetrapt. Ik ben verwond. Ik moet een nieuw slot aanschaffen, met geregistreerde sleutels. De rekening zal ik naar u toe laten sturen.

3. De gedaagde partij.
De curator, gedaagde partij, was op 14/12/2011 niet aanwezig bij de illegale inspectie van Servaasbolwerk 4 en 4bis. Het is precies zoals ik op zitting 10/06/2011 in het kort geding Zaaknr: 307189 KG ZA 11-494 MT/44253 heb gezegd: " Servaasbolwerk 4 wordt gehuurd als woonruimte met keukenblok, toilet en douche door de bewoner. Er is vanuit 4 geen toegang naar 4 bis. Het bovenhuis 4 bis is in gebruik als kantoorwoning (een pc, kopieer apparaat, kasten met archief enz.) een keukentje van 2.5 m2 en een toilet.
Volgens beloften moet de curator mij nu schriftelijk toestemming geven voor de verhuur van no 4 en om kantoor te houden op 4 bis. Gebeurt dat niet dan stap ik naar de rechter. IK HEB op 10 juni 2011 GEEN MEINEED GEPLEEGD De curator heeft gelogen. Mitros heeft gelogen. Mitros heeft geen eigenaars- noch verhuurdersrechten t.o.v. ten Berge voor Servaasbolwerk 4 noch voor 4 bis te Utrecht. Mitros heeft nooit een huurcontract getoond. Ik ben eigenaar van Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht. En dat was ik al 3 jaar vóór de ondercuratelestelling op 25/09/2011. Ik huur na het overlijden van mijn partner Thorbeckepark 108 in Nieuwegein. De curator betaalt de huur.

4. Levensonderhoud.
Er is jullie herhaaldelijk gewezen op de inhoud van Art.1:397 BW: Kosten levensonderhoud: Meerdere aan- en bloedverwanten zijn verplicht tot het verstrekken van gelden voor mijn levensonderhoud. Op advies van de curator heb ik een lijst van betalingen voor de noodzakelijke middelen van bestaan als volgt, opgemaakt .

5. Ziekteverzekering 2012
Nu ik geen toestemming heb verkregen te mogen huwen heb ik voor mij een ongehuwde ziekteverzekering afgesloten. Ik heb om een acceptgirokaart verzocht voor de totale betaling. van € 1809,-- voor het jaar 2012. Dan zijn we daarvan af. Alleen zijn er bijkomende kosten voor het het Zorghotel van de verzekering. Gelieve per omgaande € 1809,-- te storten op mijn bankrekening: 075.56.82.130. t.n.v. A.M.S.ten Berge. 3512 NK 4 bis Utrecht. Onder vermelding: Zorgverzekering 2012 totaal.

6. Fiets
Via de curator is beloofd dat de nieuwe fiets afgerond op € 884,-- 4 maanden geleden door mij gekocht, betaald zou worden.Dat is niet gebeurd. De betreffende fiets is in de aanbieding gezet. Want de fietsenmaker moet zijn leverancier ook betalen.
Dat betekent dat ik opnieuw moet beginnen. Ik koop nu een fiets met accu.(+reserve accu) Gelieve € 1950,-- te storten op bankrekening: 075.56.82.130 t.n.v. A.M.S.ten Berge. 3512 NK 4 bis Utrecht. Onder vermelding: Fiets met accu.

7. Auto's
Jullie hebben via de curator, op grond van het door jullie onrechtmatig geclaimde erfrecht, mijn autobezit (2) laten vernietigen. Ik ben er nog beroerd van. Jullie mogen rekenen op de kosten van twee nieuwe auto's. Dat is niet meer dan billijk. En hoe is het met mijn caravan en de inhoud daarvan ? Staat die nog op het erf of in de loods van zwager Gerard en zus Marlies ?

8. Camper.
Als vervanger van de caravan en de Opel Campo, wil ik een camper kopen welke in mijn garage op Kanaleneiland past. Jullie hebben inmiddels al het geld en alle spullen van drie nalatenschappen verduisterd. En jullie hebben jezelf niet bij de politie aangegeven ? Nou prima toch ? Dan zaag ik op deze manier de poten onder jullie stoelen weg.

9. Er moet een nieuwe gaskachel komen op Servaasbolwerk 4 te Utrecht en een nieuwe warmwaterboiler. Zonder nader tegenbericht stuurt de leverancier de rekeningen van deze apparaten en de kosten van de aansluitingen naar jullie adres. Willen jullie de rekeningen aangetekend hebben ? Dan kan.

10. Weten jullie nog ?
In de brief van 09/05/2007 staat: Zus Hetty zal al haar (..) schulden betalen als ik maar met spoed onder curatele gesteld werd. Ook Rein Derks werd er beroerd van. Voor € 4040 ,-- mogen jullie elke belastende brief ter inzage zien.

11. Boedel Nieuwegein:
Van mijn boedel aan het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein had ik om te beginnen graag in week 51 per mail met amstenberge@hotmail.com afgesproken om aan het kantoor aan het Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht mijn volgende spullen te bezorgen.
1. De koopakte van de garage op Kanaleneiland.
2. De sleutels van deze garage.(3)
3. De eigendomspapieren (deel I) Opel-Campo. VD DR 77.
4. De auto-sleutels van de Opel-Campo. VD DR 77.
5. De eigendomspapieren (deelI) van de Suzuki Swift LF GB 69.
6. De auto-sleutels van deze Suzuki Swift
7. De twee fietsen uit de berging. Thorbeckepark 108 te Nieuwegein.
8. De antieke klok uit de berging
9. De rolstoel.
10. De loop-krukken
11 De toiletverhoging
12. Het dossier: *Brandt. Samengesteld door Rein Derks. Te vinden: Vooraan in de open Lundiakast in de studeerkamer.
13. De postzegelverzameling.
14. De muntenverzameling
15 Alle ingebonden jaargangen Donald Duck vanaf 1952.
16. Het schilderij van Henk en Zwaantje Derks.(Slaapkamer)
17. De glazen vogel (korhoen)
18. Alle etensborden.
19. De magnetron.
20. De waterkoker.
21 Het koffiezet apparaat
22. Het duo-koffiezetapparaat.
22. Het douchegordijn.
23. De wasmand.
24. De schoolwandkaart. Te vinden in de studeerkamer.
25 De computer met toebehoren. Te vinden in de studeerkamer.

12. Rechthebbende op inkomen (eigendom) en op geld voor mijn levensonderhoud (Art.1: 397 BW.) DAT BEN IK.
Mijn inkomen vanaf 25 september 2007: minimaal € 3000,-- per maand, dat door jullie: Zwager Pieter en zus Hetty Heijmerink-ten Berge, in Odijk, aanvragers van de onder curatelestelling in 2007 verduisterd is, wil ik, zonder inruil van enig ander recht, met terugwerkende kracht in eigen hand krijgen. Totale achterstand uitbetaling inkomen is nu 52 maanden x € 3000,-- = € 156.000,-- Heden graag storten op bankrekening: 075.56.82.130 t.n.v. A.M.S.ten Berge. 3512 NK 4 bis Utrecht. Onder vermelding: Inkomen van 52 maanden

13. Opheffing curatele
Ik heb het eerder onder de aandacht gebracht: De aanvragers van de onder curatele stelling ( 25/09/2007) mogen van de rechtbank een verzoek indienen om deze op te heffen. Wat houd jullie tegen ?

14. Curator Brandt-van Heijst ,
Geboren 31/08/1946 te Eindhoven en medewerker van KROEZEN BV te Vortum-Mullem, is zij inmiddels met pensioen/ontslag ? Hoe zit dat nu ? En zo ja, welke andere curator heeft zich bereid verklaard ? En wat zegt de kanton rechter ? De curator hoort van haar assistente dat jullie elke dag met haar kantoor met Gerry van den Berg bellen ?
Ik neem aan dat jullie heden de storting van € 156.000,--achterstand uitbetaling inkomen kunnen realiseren, zodat ik maandag met de banken kan praten. Stort het hele bedrag op genoemde bankrekeningnummer. Reken zelf maar de rente van 9% uit over dat kapitaal. Deze interest hoort erbij. Goed luisteren: IK HEB NIET OM FINANCIËLE PROBLEMEN EN TEKORTEN GEVRAAGD.

15. UTC
Zonder nader tegenbericht sluit ik op jullie kosten bij de Utrechtse Taxi Centrale ( UTC) een vervoersregeling af. Ik wil ook nog naar het buitenland. IK HEB NIET OM VERVOERSPROBLEMEN GEVRAAGD. Een en ander op grond van Art.1: 397 BW.

16. Kosten Advocaat
Ik zal voortaan de rekening van mijn advocaatkosten naar de curator laten sturen. Dat hoort bij de onderhoudsplicht. Trouwens jullie hebben de advocaatkosten van mr. Edwin Jonkman en mr. Smolders van Zumpolleadvocaten toch wel betaald uit eigen middelen ?

17. Codicil / Paspoort
Ik kan u verder meedelen dat ik inmiddels een geldig codicil heb kunnen schrijven als gevolg van mijn nieuwe, geldige paspoort. Alle jullie handelingen vanaf 09/07/2008 buiten mijn toestemming om, zijn strafbaar als misdrijf. Dat weten jullie, dat weet de burgemeester van Utrecht dat weet de officier van Justitie. Ja, wie weet dat eigenlijk niet ? Er is vanaf 09juli 2008 door jullie en de curator misbruik gemaakt van het verduisterde paspoort. Maar het is gedaan.4 jaar lang

18. Afschrift paspoort.
Er is 09/11/2011 een afschrift van een paspoort op naam van A.M.S. ten Berge afgegeven aan Edwin Jonkman, advocaat bij Zumpolleadvocaten te Utrecht. Dat is gebeurd in het belang van de rechtsbijstand van de curator, ter zake van de comparitie op 16/11/2011 tussen Stichting Mitros, eiseres, en M.L.J.S. Brandt-van Heijst, gedaagde. Jonkman wil mij vooraleerst geen inzage geven. Maar een curanda kan inzage eisen in de stukken waar haar naam in staat. Waarvan akte.

Anne Marie ten Berge.

Geen opmerkingen: