vrijdag 25 november 2011

Curatele verplicht familie tot levensonderhoud.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 25 nov. 2011

Beste lezers,
U weet inmiddels dat ik 4 jaar geleden onrechtmatig onder curatele ben gesteld? De geestelijke stoornis waar ik mee behept zou zijn is nooit boven tafel gekomen.Een en ander is zo bedisseld in de driehoek van het zogenaamde bevoegde gezag. Te weten: De burgemeester als 'baas' van de politie, de rechter en de officier van Justitie als 'bazen' in de Rechtspraak. Achter de schermen wordt alles aangestuurd door de ministers van Kabinet Rutte, die de Tweede Kamer niet informeren. Ik heb het kabinet Rutte al gezegd dat ik Sinds 2007 verduistert de curator namens mijn familie mijn inkomen, mijn vakantiegeld, mijn verzekeringen, mijn inboedel, mijn wagenpark, mijn vastgoed, enzovoort. Na vier jaar en vele vele ingediende klachten bij de president van de Rechtbank Utrecht ben ik nog geen steek opgeschoten om van die curatele af te geraken. Politiek gezien wil niemand van de politieke partijen deze en vele andere onrechtmatige onder curatele stellingen in het openbaar aan de kaak stellen.vandaag heb ik onderstaande brief verstuurd:
1 / 1
Aan: Mijn 5 zussen en 3 zwagers, in Den Bosch, Odijk, Houten, Heerlen en Ridderkerk.
Verzonden per post: 25 nov. 2011
cc: mevr. M.L.J.S. Brandt-van Heijst, curator te Vortum-Mullem.

Door /Van: Mw. A. M. S. ten Berge, curanda te Utrecht.
Datum: vrijdag 25 november 2011
Onderwerp: Verplichting tot levensonderhoud naar behoefte van de curanda.

Dames/heren bloed- en aanverwanten,

Sinds 1977 waren Rein Derks (1944-2010) en ik, levenspartners. Ondanks het feit dat jullie jarenlang familiebetrekkingen met ons onderhielden hebben jullie, of een van jullie in 2007 bij het OM te Utrecht een onder curatele stelling (hierna:ocs) voor mij aangevraagd / verzocht en op 25 september 2007 gekregen. Daarmee zijn jullie de wettelijke verplichting aangegaan om via de curator voor mijn levensonderhoud te zorgen.

Toen Rein nog leefde hebben jullie mij meer dan eens op het feit gewezen, dat ik van jullie niets van mijn eigen geld te verwachten had omdat Rein mij onderhield. Rein heeft in Maart 2009 de curator verzocht in mijn levensonderhoud te voorzien omdat hij zag hoe de curator mijn Bijstandsuitkering, mijn AOW en mijn ABP (namens de familie) op de naam van: A.M.S. ten Berge, 5827 AM Vortum-Mullem had aangevraagd en alle gelden van mijn inkomen en het geld uit de nalatenschap van onze moeder en schoonmoeder op die manier verduisterde.
Mijn aangiften bij de politie tegen jullie en jullie curator, zijn tot op heden niet door Justitie behandeld noch onderzocht op strafvervolging.

De ocs duurt nu 4 jaar en ik kan nog steeds niet naar de tandarts en/of geopereerd worden omdat ik mijzelf niet naar behoefte kan verzekeren. Ik heb jullie via de curator keer op keer om geld gevraagd om naar behoefte en gewenning in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Ik heb jullie na het overlijden van Rein, keer op keer geschreven dat ik gebrek lijd aan alle nodige middelen van bestaan. Jullie kenden geen enkel mededogen.

Vandaag mailden de vrienden van mijn levenspartner Rein Derks waarom ik nog steeds niet had gezorgd voor een steen op zijn graf. Men weet dat Rein mij bij testament van 02/10/2010 een groot vermogen had nagelaten. Maar men beseft nog steeds niet dat jullie dat vermogen verduisterd hebben, via de curator, die ‘Verklaringen van Erfrecht’, bij de notaris ritselt. Men kan zich kennelijk niet voorstellen dat bloed- en aanverwanten zo’n diep kwaad kunnen bedrijven in het nadeel van de laatste wilsbeschikking van ons aller vriend Rein Derks.

Op de zitting van 22 sehttp://www.blogger.com/img/blank.gifptember 2011 in de zaak met kenmerk 773721 CU VERZ. 11-8821 SL stelde de rechter aan mij voor dat ik een verzoek zou doen voor een einde aan de curatele. Dat voorstel heb ik in beraad gehouden. Maar omdat ik van jullie het geld niet krijg om de eigen bijdrage van € 775,-- voor gefinancierde rechtshulp mee te kunnen betalen stel ik voor kennis te nemen van het gestelde in Art. 1: 389 lid 2 BW. Het verzoek ‘einde curatele’ kan worden gedaan door dezelfde personen die de curatele kunnen verzoeken.

Wat houdt jullie tegen om als aanvragers / verzoekers van de curatele in 2007 heden te verzoeken om hier een eind aan te maken ?

Was getekend, Anne Marie S.ten Berge.

Geen opmerkingen: