dinsdag 27 december 2011

De PvdA kletspraat van Job Cohen.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 27 december 2011

Onder de titel: 'De economische krimp mag niet verbazen', schreef Job Cohen op 06-12-2011, 20 dagen geleden in zijn Column in EenVandaag-opiniepanel het volgende. Ik citeer in cursief: There Is No Alternative’ zei Margareth Thatcher ooit, er is geen alternatief, en het werd zelfs als afkorting bekend: ‘TINA’. Ze zei dat destijds over een rigoureus programma van privatiseren, vermarkten, introductie van extreme financiële prikkels zoals bonussen, en het stoppen van regulering van de financiële markten. Nu, vijfentwintig jaar later, zitten we met de gebakken peren van een wereldcrisis in de financiële sector, die bedrijven bankroet heeft gemaakt, miljoenen mensen werkloos, gezinnen in grote problemen, en overheden op zwart zaad.

En nu realiseert iedereen zich dat er wel een alternatief was. Maar het zal jaren duren voor we de financiële sector weer gemaakt hebben tot wat die zou moeten zijn: dienstbaar aan de reële economie, ondersteunend aan bedrijven en vooral gericht op de klanten die sparen, lenen en hun betalingsverkeer regelen.

Er is geen alternatief, is de boodschap van Rutte over het beleid van zijn kabinet. Het kan niet anders. We hebben geen keuze. Dat zeggen mensen altijd als zij er iets door willen jassen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau presenteerde onlangs de Sociale Staat van Nederland waarin het nauwkeurig gekeken heeft naar kwetsbare groepen. Er is de afgelopen tien jaar veel verbeterd, rapporteert het, maar Nederland kent nog steeds hardnekkige verschillen en ongelijkheden in kansen, welvaart en welzijn. Zo leven hoger opgeleiden gemiddeld zeven jaar langer dan laagopgeleiden en is ruim veertien procent van de vijftienjarige leerlingen laaggeletterd, wat goede onderwijsprestaties en deelname aan de samenleving in de weg staat. Maar, zo constateert het SCP na anderhalf jaar beleid van Rutte: “Het kabinet is blind voor de gevolgen van de bezuinigingen. […] Vooral de lagere inkomens, die de afgelopen jaren juist een inhaalslag maakten, gaan dit merken.”

Het Centraal Planbureau laat zien dat Nederland dit kwartaal als enige land inmiddels in de min terecht is gekomen, onze economie krimpt terwijl die in de landen om ons heen nog groeit. Dat kan niet verbazen, want al bij het aantreden van het kabinet liet het CPB zien dat dit beleid zou leiden tot meer werkloosheid en minder groei. En inmiddels is zelfs Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgevers en partijgenoot van Rutte, dit jaar door de Volkskrant gekozen tot 'de machtigste man van Nederland', ervan overtuigd dat het nu wel mooi is met de bezuinigingen, want dat het kabinet anders echt de economie kapot maakt.


Flauwe kul Job Cohen, het zijn allemaal jouw schone schijn woorden. Jarenlang heeft de PvdA mee geregeerd. Nu moeten ziekenhuizen, scholen en rechtbanken winst maken om niet failliet te gaan. De burgers die krap gehouden worden omdat er geen werk is, leven zeven jaar korter van de geldzorgen. Niet van hun lage geschooldheid. Deze kwetsbare groepen krijgen boetes van de Rijksbelastingdienst omdat ze de verplichte ziekteverzekering niet kunnen betalen van hun lage inkomen/uitkering. Deze burgers gaan ten onder, dát is wat het SCP wil zeggen.
Dát zijn de vuile handen die in de politiek gemaakt worden. Wij burgers krijgen meer zelf verantwoordelijkheid opgelegd. Maar In 2010 ontdekte ik, dat in het ‘tot beste gekozen ’ ziekenhuis in Nederland de plaatsen op de operatietafels ‘overboekt’ werden, net zoals dat op voorhand gebeurt in vliegtuigen om bij afzeggingen geen enkel risico te lopen met een lege stoel te moeten vliegen. Van een dergelijk ziekenhuis gesjoemel ben ik de dupe. Maar hoe moet ik mijn recht halen, schadeloos gesteld worden, als de griffierechten van een rechtszaak tegen dat ziekenhuis € 400,-- kost omdat ook de Rechtbank min of meer geprivatiseerd is en kostendekkend hoort te zijn ? En hoelang moet ik ‘sparen’ om de eigen bijdrage van € 775,-- voor de rechtsbijstand te kunnen betalen ? Ik heb wel een inkomen maar dat wordt door een criminele curator en mijn familie verduisterd, zonder dat het OM er iets aan doet.
Het kabinet Rutte is inderdaad blind voor de gevolgen van de bezuinigingen en dat gaat ook niet goed. Maar u bent blind voor datgene dat de politiek voor ons burgers verknalt. We hebben voedselbanken nodig want wij kunnen ons voedsel niet meer betalen. Zegt u dat iets ? En wat doet u in de Tweede Kamer ? U gedoogt. U bent niet eens verontwaardigd over het gedrag van deze antihelden van de VVD en het CDA. Laat de PvdA opstappen. Wegwezen. Nieuwe verkiezingen forceren.
Ik vergeleek het schrikbeeld Thatcher steeds met de schrikbeelden Kok en Balkenende. Zalm heeft in 2003 onze poen 'geleend' uit de bijstand om onder het begrotingstekort uit te komen. Ik zal het u nog sterker vertellen. Toen Jan van Zanen (VVD) in 2000 hier in Utrecht in het college van PvdA/GroenLinks /VVD / CDA en D66 omhoog was gevallen tot wethouder van financiën en economie betoogde hij in een interview in het Utrechts Nieuwsblad dat je als politicus in de politiek vuile handen moest maken. Er was geen alternatief. Hij is nu burgemeester, in Amstelveen. Uw handen zijn al smoezelig, moeten ze nog vuiler ?

Geen opmerkingen: