dinsdag 20 december 2011

Piet Hein Donner (CDA) 'mag' van de Tweede Kamer

Ik maak mij grote zorgen. De Tweede Kamer stemt in met zijn benoeming als ‘onderkoning ‘ van Nederland. Ik heb bij alle kabinetten Balkenende (CDA) niet anders gehoord en gezien dan dat Donner (CDA) in zijn politieke loopbaan steeds de aanjager, de ontwerper is geweest van geheime besluiten en afspraken: de zogenoemde achterkamertjespolitiek. Het enige dat onze Beatrix heeft kunnen doen is van de minderheidsregering van Rutte eisen dat op grond van Art. 3 van de Grondwet: 'Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar', op z'n minst een sollicitatieprocedure moest komen met een vacature in de Staatscourant. Verder stelde de sollicitatieprocedure onder leiding van Ivo Opstelten (VVD) minister van Veiligheid (?) en Justitie niets voor. Er waren genoeg sollicitanten waaronder ikzelf, met vermeende capaciteiten. Zij schreven openbare sollicitatiebrieven en wilde allemaal verbeteringen in de Nederlandse bestuurlijke- en de milieusystemen. Terwijl Donner blijkbaar zelf niets voorstelt, omdat hij, over wat hij dan zou voorstellen en zou willen niet in een openbare sollicitatiebrief heeft geschreven. De Tweede Kamer gaat akkoord om Donner als politieke griezel voor het leven als vice-president van de Raad van State te benoemen. Hier wordt dus in gesloten politieke kringen zonder inspraak van het volk (verkiezingen) de belangrijkste functie in ons land: Adviseur van Koning en Vaderland onrechtmatig geclaimd door het CDA en weggegeven door de rest van de politieke partijen. Trek, in deze politieke kwestie zelf uw conclusies over de aftandse status van onze Rechtstaat, onze Democratie en onze Regering. De goede kwaliteiten van de Majesteit blijven staande, boven het zojuist getoonde politieke gesjoemel. De volgende keer zal ik vertellen welke fouten van de kabinetten Balkenende en de Raad van State zelf, Donner recht wil / moet breien.

Geen opmerkingen: