zondag 25 april 2010

Ex-raadslid blijft PvdA, media-loper.‏

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht 25 april 2010.

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 25 april 2010 12:53:10
Aan: annebel@planet.nl
Aan: Dhr.H.IJ.(Bert) van der Roest (PvdA)
Cauberg 12 / 3524 LJ Utrecht.
per e-mail adres: annebel@planet.nl

Van: Anne Marie ten Berge.
Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht
e-mail adres:amstenberge@hotmail.com
Datum: 25 april 2010
Betreft: PvdA, media-loper

Meneer van der Roest,

Op woensdag 10 maart 2010 stuurde u mij het volgende e-mail bericht:
Automatisch antwoord bij afwezigheid: VERKIEZINGSGEDICHT 03-03-2010‏
Van: Roest, Bert van der (b.van.der.roest@utrecht.nl)
Verzonden: woensdag 10 maart 2010 18:33:40
Aan: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Vanaf vrijdag 12 maart kunt u mij niet meer berichten op dit email adres. U kunt uw post dan sturen naar annebel@planet.nl

Op vrijdag 12 maart 2010 stuurde ik u een e-mail naar het door u opgegeven e-mail adres waarin ik duidelijk aangeef dat u smoesjes verkoopt. U was 10-03-2010 gewoon aanwezig als een van de 45 raadsleden die hadden moeten bevestigen dat zij mijn e-mails ontvangen hadden.
Op 11 maart 2010 heb ik de Volkskrant én de Gemeenteraad 2006-2010 dus ook aan u het volgende stuk gestuurd met de titel: Verkiezingsfraude en belangenverstrengelingen‏, zie hierna een eensluidend afschrift:

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 11 maart 2010 14:31:23
Aan: brieven@volkskrant.nl

NIEUW OPINIESTUK: Verkiezingsfraude en belangenverstrengelingen.

door Anne Marie ten Berge, Utrecht.11 maart 2010

Beste redactieleden, Er is kennelijk in het hele land fraude gepleegd met volmachtstemmen, waarbij mij twee variabelen zijn opgevallen in de verkiezing- organisaties van de Gemeenteraden. Dat waren: 1: De oproepkaarten hadden geen eigen nummer meer dat gerelateerd was aan het stembureau, het stemlokaal in de buurt van de woning. Als je vroeger wilde stemmen, dan was het nummer van je oproepkaart bekend op de lijst van het stembureau. Dat nummer werd gevinkt en je mocht doorlopen naar de stemcomputer. Nu kan de oproep kaart niet meer gevinkt worden in het stemlokaal naar keuze, als zijnde een bevestiging van ontvangst. Op vertoon van een paspoort kreeg de burger nu een stembiljet uitgereikt. 2. Op het informatieblad van de Gemeente Utrecht met de titel : 'Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Utrecht op woensdag 3 maart 2010", staat te lezen en ik citeer.: "Het geven van een volmacht kan tot op de dag van de stemming." Dat is door de gemeenteraden nooit eerder gezegd, geschreven of besloten. Deze aanwijzing is zelfs onrechtmatig omdat de kieswet 2010 anders aangeeft.

Verder viel mij een grote onmogelijkheid op bij dit nieuwe kiessysteem: Enerzijds heeft de Kiesraad op 17 februari 2010 de laatste dag geprikt dat je op een eerlijke manier, volgens de richtlijnen van de Kieswet, een schriftelijk verzoek kon indien bij het Centraal Stembureau van de woongemeente om per volmacht te mogen stemmen. Anderzijds hebben de mensen die in het hele land en masse met een volmacht kwamen stemmen op de dag van de stemming, zoals dit aangegeven was op de informatie van de Raad, nooit het legitimatiebewijs konden laten zien van de volmachtgever. Dat de kiezers hierbij de Kieswet overtraden was bekend bij de stembureau-leden, veelal gemeenteraadsleden, wethouders die kennelijk in dit complot zaten.

Conclusie: De Tweede Kamerleden, die voor dit fraudegevoelige kiessysteem kozen, hebben kennelijk opzettelijk bijgedragen , gelegenheid geschept om een landelijke verkiezingsfraude met belangenverstrengeling mogelijk te maken.

En nu snap ik ook beter waarom de ALLE politieke partijen uit de Tweede Kamer zo enorm hun best hebben gedaan om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Men wilde bij de lage opkomst van de laatste jaren, geen stem verloren laten gaan. Terwijl het bij de politici bekend geacht mocht zijn, dat de eventuele fouten in de aantallen oproepkaarten niet te controleren waren vanwege het ontbreken van de nummering van de oproepkaarten, welke opeens stem-passen werden genoemd.
Hier in Utrecht is op 14 maart 2009 het college van B&W gevallen. GroenLinks een Raadspartij met 8 zetels en twee wethouders stapten uit de coalitie. Er zijn geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Wel hadden de Raadsleden op 9 maart 2009 met elkaar afgesproken om de Stemwijzer aan te schaffen voor de verkiezingen op 3 maart 2010.
Tegen deze Raadsbesluiten omtrent raadsverkiezingen heb ik bezwaren aangetekend bij de Raad te Utrecht. Maar die werden niet behandeld. Met andere woorden de Raad als bestuursorgaan wilde mij niet 'kennelijk ontvankelijk of 'kennelijk niet-ontvankelijk' verklaren.

Ik ging (26 januari 2010) in beroep bij de Raad van State over de Raadsbeslissing dat ik geen lijstnummers kreeg toegewezen voor mijn kandidaatstellingen bij de Utrechtse verkiezing d.d. 03-03-2010 De zaak werd niet behandeld. De uitspraak van de Raad van State werd niet ondertekend. De uitspraak d.d.1 februari 2010 van de Raad van State werd (als enige uitspraak) ook niet gepubliceerd in het uitsprakenregister van de Rechtspraak.

Ik diende bij HM de Koningin,de president van de Raad van State een klacht in over het gedrag van de rechters, de griffiers en de plv. president Tjeenk Willink. De klachten werden niet behandeld laat staan dat ik een bevestiging van ontvangst kreeg. Niemand had, ook het Kabinet van de Koningin niet, het lef om mijn klaagschrift door te sturen naar HM de Koningin.De Tweede kamer is de baas in Nederland en als die iets niet willen ook al is het gerechtvaardigd, dan gebeurt het niet.

Over de Utrechtse verkiezingsfraude en belangenverstrengeling 2006-2010 van de Raadsleden diende ik ,bij de Kiesraad te Den Haag een klacht in. Die klacht werd niet behandeld. De Kiesraad verwees mij met de betreffende klacht door naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar nog binnen het termijn van 10 dagen dat ik bij Guusje Ter Horst (PvdA) minister van BZ&K mijn klacht over de Utrechtse discriminatie had ingediend ( met afschriften naar de Tweede Kamer) en op reacties wachtte, trok Wouter Bos (PvdA) vice-premier de stekker uit het Kabinet IV. Nu had Kabinet Balkende IV nooit onder stroom gestaan dus zo'n verschil was het niet.

Maar de poppenkast daarom heen ? Het uitstel van de informatie over de val van IV naar de pers toe, was een zielige en een pesterige vertoning. Al die journalisten die in de winterkou aan het wachten waren op (verslag)werk was een beschamende vertoning . Op mijn schaal van slappelingen en draaikonten staat de PvdA bovenaan.

Einde citaat.
www.annemarietenberge.blogspot.com

Bert van der Roest, u heeft als raadslid met 8 andere Utrechtse raadsleden van de PvdA in Oktober 2009 kennelijk ontslag aangezegd uit de Raad. Nu is mijn (journalistieke) vraag:" Is het waar dat u en uw ex-collega's een wachtgeld hebben aangevraagd omdat jullie niet herkozen zouden zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen ?

En mijn tweede vraag luidt: Is het waar dat Maarten van Rossem als bekende Nederlander als lijstduwer voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010 daarvoor betaald is ? En hoeveel ? En wie heeft dat betaald ? Van Rossem heeft immers dagen werk er aan gehad om optredend bij de media en de nieuwszenders, voor de PvdA - Utrecht mee campagne te voeren ?

Ik stuur u deze mail ook per brief en ik schrijf een brief aan de Raad met de bovenstaande mail als bijlage.

U mag nu wel ex-raadslid zijn maar u blijft samen met de raadsleden 2006-2010 onbetrouwbaar, crimineel en verdacht van machtsmisbruik.

Op de bijeenkomst van het NOS-debat van 18 april 2010 was u het helemaal eens met uw vriend Hans Laroes, hoofdredacteur: "De NOS, is ten opzichte van de andere instituten onafhankelijk". Maar daar ging het niet om. De NOS hoort ONPARTIJDIG te zijn. Het halve land schijnt zich te ergeren dat de NOS, wat betreft de politieke nieuwsgaring zo partijdig is. Het gaat er niet om dat de zendtijd 'eerlijk' geturfd is. Dat zal wel goed zitten. Het gaat erom dat er voor de NOS, door zich openlijk als 'onafhankelijk' te presenteren, geen plaats meer is om haar duur gezworen eed van onpartijdigheid waar te kunnen maken. En dat is jammer.

Wat mij betreft krijgt de baas in het land, met name de Tweede Kamer en haar voorzitter met name Gerri Verbeet van de PvdA hier weer de schuld van. Verbeet weigert immers pertinent in het politieke nieuws, ook aan de NOS de onpartijdige / zakelijke spreekbuis te zijn van de leden van de Tweede Kamer.

En zo woekert de ellende en het machtsmisbruik van politici maar door. Alles gaat de doofpot in van het parlement,

zoals hier in Utrecht de doofpot van de Raadsleden ook overvol is.

Wist u bijvoorbeeld dat het Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra van de VVD in zijn Utrechtse tijd (2004) als Raadslid meegedaan heeft aan het kraken van een pand in de Breedstraat ? Terwijl hij afgelopen tijd in de Tweede Kamer het vuur uit zijn sloffen liep om de anti-kraakwet er door te krijgen ?


Bert van der Roest, op het NOS debat van 18-04-2010 liep u met een grote boog om mij heen. En nu zult u ook wel geen antwoord op mijn vragen willen geven. Dat deed u al niet toen u nog raadslid was.Gezien uw optreden op het NOS debat van 18/04/2010 bent u kennelijk nog steeds als politiek schaakstuk de media 'loper' voor de PvdA naar de NOS toe. Veel plezier ermee.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: