donderdag 22 april 2010

Vordering van ex-huurder aan Utrechtse woningcoöperatie.

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht.22 april 2010

Aan: Stichting Mitros
t.a.v. Karin Verdooren, directeur vastgoedbeheer Mitros wonen
Einsteindreef 133. 3562 GB Utrecht e-mail:vraag@mitros.nl
Van: A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4 – 4 bis. 3512 NK Utrecht.
Tel. 030-231 60 70
Datum: 21 april 2010
Uw kenmerk:Directiestaf /kdv brief 14-04-2010 14-04-2010 Mijn kenmerk: 21042010sm: VERZONDEN 22-04-2010
Betreft: Vordering

Mevrouw Verdooren,

Uw brief d.d.14-04-2010, kenmerk Directiestaf/kdv, gericht aan het Bewindvoerderskantoor Kroezen BV, St. Cornelisstraat 44, 5827 AM te Vortum-Mullem, hierna te noemen: Kroezen BV heb ik in goede orde doorgestuurd gekregen en ontvangen.
Hierbij vorder ik van u:
Facturen Kroezen BV boekjaren 07t/m10 € 2856,00
Gederfde rente 07t/m10 € 142,80
Salaris ten Berge 04-2010 € 120,00 Totaal: € 3118,80
Redenen van de vordering.
Vanaf 10 mei 2007 wendt Sichting Mitros te Utrecht zich zonder enig recht tot Kroezen BV te Vortum-Mullem met het doel om op onrechtmatige wijze huurpenningen binnen te halen, alsmede verzoeken neer te leggen met als enig doel om de woning en het kantoor Servaasbolwerk 4 en 4bis (onder valse voorwendselen) te kunnen binnenkomen.
Van al deze contacten tussen Stichting Mitros en Kroezen BV bracht deze laatst genoemde haar werkzaamheden, tegen een gemiddeld genomen uurtarief van € 59,50 bij ten Berge in rekening. Deze kosten vorder ik thans, volgens het bovenstaande financiële plaatje weer terug van Stichting Mitros met het advies te stoppen met dit a-sociale gedrag.
Toelichting.
Stichting Mitros heeft zich vanaf 10-05-2007 niets aangetrokken van al mijn protesten en bezwaren als zijnde eigenaar eenmanszaak en hoofdbewoner op de adressen Servaasbolwerk 4-4bis te Utrecht. Ik ageerde steeds op schriftelijke wijze tegen de intimiderende gedragingen (ingegooide ruiten) en onrechtmatige aanspraken van Stichting Mitros met name van de voorzitter van bestuur, met name dhr. M.de Langen. (Dossier ligt ook in mijn kluis). Keer op keer heb ik Marien de Langen er op gewezen om zijn vermeende vastgoedrechten op het betreffende pand voor de rechter te bevechten maar de Langen blijft bezig om zijn gelijk te halen en zijn wetteloosheid en zijn onfatsoen te verdoezelen met de hulp van: * De OGGZ van de Gemeenteraad te Utrecht. * Het OM te Utrecht. * De Utrechtse Raadsleden. NB: Bülent Isik (PvdA) hield in de verkiezingscampagne voor 03-03-2010 en sinds 11-03-2010 als nieuw raadslid zijn nevenfunctie als medewerker van Stichting Mitros geheim. * Het college van B&W te Utrecht. * De leden van de Tweede Kamer, waarvan de vroegere raadsleden uit Utrecht bijv.:Hans Spekman(PvdA) Stef Depla (PvdA),Halbe Zijlstra (VVD)en Paulus Jansen (SP) in hun tijd, daadwerkelijk hebben meegewerkt meerdere sloop-, bouw- en vastgoedfraudes (ook die van Stichting Mitros) in de doofpot te stoppen.
Was getekend: mevrouw A.M.S.ten Berge.
Advies:Reageren binnen drie werkdagen
In afschrift / in mail naar genoemde instantie en op ww.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: