zondag 11 april 2010

Leer mij Boele Staal(D66) kennen.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht.11-04-2010
Naar aanleiding van het hetgeen Boele Staal (D66) zaterdag 10-04-2010 in een interview in het dagblad Trouw weer als bekend politicus durfde te beweren, reageer ik als volgt. Boele Staal beweert dat het hoofddoekjes verbod voor de PVV wel degelijk het breekpunt zou zijn bij de Haagse collegeonderhandelingen. Hier staat het woord van de D66-er Boele Staal tegenover het woord van PVV-fractieleider Sietse Fritsma. Ik ken Sietse niet, maar waarom zou hij er om liegen ?
Maar Boele Staal daarentegen ken ik wel en neem van mij aan dat hij als politieke leugenaar tot de toppers in dat genre thuis hoort.. Ik heb Boele Staal in 2000 leren kennen als commissaris van de Koningin in de Provincie Utrecht. En terwijl hij praktiserend lid was van D66 liet hij zich, tot mijn grote verontwaardiging voor de functie van cvdK benoemen en niet verkiezen. De ontluistering van D66 was daarmee voor mij, een definitief feit.
Daarna raakte Boele Staal betrokken bij bestuurlijk machtsmisbruik. Mijn aangifte 11-02-2002 van een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht in samenwerking met provincie advocaat mr. Frans P.J.M.Otten, moest volgens Boele Staal definitief de doofpot in. Niet alleen D66 maar alle kabinetten Balkenende vreesden dat de persoonlijkheden van een tot een dergelijke misdaad in staat zijnde stadsbestuurder en advocaat niet zo prettig zou overkomen bij het kiezersvolk. Alleen de Utrechte politie en ik maken ons geen zorgen. Al het bewijsmateriaal van dit zware misdrijf ligt, totdat de bom barst, veilig in de kluis.
Wat leugens vertellen betreft valt Boele Staal in het Trouw interview van 10-04-2010 duidelijk door de mand. “Het is onzin wat Wilders beweert”, zegt Staal in het interview. “de Haagse fractieleider Sietse Fritsma heeft gebroken op het hoofddoekjes verbod. Als de partij daarop was teruggekomen had Fritsma wel bij mij aangeklopt. En dat is niet gebeurd”.
Zie hier dus een ‘staaltje’ dubbelzinnig liegen, maar tegelijkertijd zeer subtiel de Staal-ontkenning op het bord van Wilders leggend. Niet de PVV-partij maar de PVV afdeling in Den Haag is wel degelijk op het breekpunt van de hoofddoekjes teruggekomen. Dit kennelijk tot teleurstelling van de andere Raadsleden, want liever dan onderhandelen vielen ze de PVV van Sietse Fritsma aan op gedraai en onbetrouwbaarheid. Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) daarentegen heeft zich aan haar breekpunt vastgehouden: ‘Niet samen met de PVV in een college van B&W’.En over haar kiezersbedrog hoor je niemand klagen.
Kijk dit soort politieke spelletjes heeft niets van doen met een eerlijke politieke doelstelling om ten dienste van de kiezer een zo eerlijk mogelijke coalitie te willen vormen.
Vandaar dat ik zeg:”Leer mij D66 en haar politici kennen. Samen met de PvdA, zijn het twee rechtse partijen, twee handen op één vette buik. Beide zijn , zonder mededogen achter de rug van de kiezer om, al liegend en manipulerend bezig om er voor te zorgen media aandacht te krijgen en mooie politieke baantjes te bemachtigen. Meer dan deze profilering van een ‘kenner’ en slachtoffer zit er voor de gemiddelde politicus of politica niet in.
Zolang ikzelf in 19 districten, niet op de kandidatenlijst van mijn partij DEMOCRATEN, KvK 30252308 voor de Tweede Kamerverkiezingen mag komen te staan, ga ik niet stemmen en roep ik niemand op om te gaan stemmen. Ik doe geen nutteloze dingen.

Geen opmerkingen: