zaterdag 17 april 2010

Vluchtelingenhaat bij de Utrechtse Raad.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 17 april 2010.
Volgens mij mag je van vluchtelingenhaat en rascisme spreken wanneer een vluchteling, asielzoeker zoals Hamidi Ben Amara zeven(7) jaar lang door toedoen van de 45 Raadsleden van Utrecht zonder inkomen en ondersteuning in de goot moet leven. De Raad van Utrecht is het hoogste bestuursorgaan in de stad maar inmiddels ook de hoogste criminele organisatie in de Stad Utrecht. Ook met bewijzen, aan te wijzen. De Raadsleden dragen een collectieve schuld aan dit wanbeleid want Hamidi Ben Amara, (niet uitzetbaar) loopt niet als de enige vreemdeling jarenlang als dak-en thuisloos zonder geld op zak, rond. En als ik Hans Spekman (PvdA)en Marka Spit(PvdA) wethouders sociale zaken,diversiteit, integratie en inburgering tussen 2000 en 2010 a-sociale monsters noem wil ik van harte deze stelling verdedigen bij de rechter. Want ik weet niet of de lezer er van op de hoogte is, maar die 45 corrupte Raadsleden en hun burgemeester voorzitter, hebben in juli 2008 alle raads- en bezwaarcomissies afgeschaft. Dus wie wat wil bereiken ter zake van grondwet en mensenrechten, moet naar bestuursrechters en/of het Europese Hof.
Ik heb voor de vluchteling Ben Amara de volgende brief op mogen stellen en hij zei dat ik beslist de hemel verdiend had.Waarop ik antwoordde: "Dat is afgesproken maar graag niet eerder dan over 30 jaar".


REGISTREREN

Aan: Gemeenteraad 2010
t.a.v. dhr.mr.A.Wolfsen,voorzitter
p/a Korte Minrebroederstraat 2.3512 GG Utrecht

Van: H. Ben Amara
p/a: Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht.
Datum: vrijdag 16 april 2010
Betreft: Verzoek te besluiten

Geachte raadsleden,voorzitter,

Hierbij verzoek ik, Hamidi Ben Amara, geb. 01-08-1968 te Algerije, met terugwerkende kracht tot 15 januari 2003 te besluiten, om aan mij het geld voor de noodzakelijke middelen van bestaan uit te keren. Naar schatting zal het bedrag waarop ik vanaf 15-01-2003 tot op heden 16 april 2010 welgeteld 9jaar x 12 + 4 maanden = 112 (honderd en twaalf ) maanden recht heb, ook 112 x het bijstandsniveau van ruim € 700,--p.mnd voor een alleenstaande boven 23 jaar moeten bedragen.
Gelieve het juiste bedrag van de genoemde achterstand van 112 maanden vóór 24 april 2010 te storten op het ABN-AMRO bankrekeningnr 55.85.92.945 t.n.v. A.M.S. ten Berge te Utrecht en t.a.v. Ben Amara, Hamidi, lidmaatschapsnr.010868.

Redenen van verzoek te besluiten
1. Ik heb na mijn vlucht uit Algerije, asiel aangevraagd in Nederland. Tot op heden ben ik niet uitzetbaar gebleken en heb ik recht op een uitkering in de plaats van verblijf Utrecht.
2. Mijn IND nummer is 0301.102.006. Volgens de STIL, Lauwerecht 55 te Utrecht, heb ik BSN 2007527407. De organisatie Vluchtelingenwerk Midden-Nederland , Telingstraat 2 te Utrecht beweert mijn dossier reeds eerder vernietigd te hebben.
3. Mijn aanvraag: Art 14 van de Abw ingediend op 15 januari 2003 bij SoZaWe, gemeente Utrecht, is zeven (7) jaren zonder enige behandeling en/of beslissing gebleven.
4. Ik heb mij vanaf maart 2010 onder bescherming en bewindvoering geplaatst van de politieke vereniging DEMOCRATEN onder voorzitterschap van mevr. A.M.S.ten Berge, Servaasbolwerk 4 te Utrecht.
5. Zo nodig ben ik bereid bij de kantonrechter een onderbewindstelling aan te vragen.
6. Ik heb recent met de advocaat van mevr. ten Berge overleg gehad ter zake van hetgeen waarop ik recht had, vanaf binnenkomst in Nederland.
7. Mw. ten Berge heeft namens mij op 30-03- 2010 bij de SoZaWe mijn dossier opgevraagd.
8. Mevr. Y.de Heer, teamleider SoZaWe heeft mevr. ten Berge op 1 april 2010 schriftelijk bericht dat SoZaWe geen dossier had, met betrekking tot dhr. Ben Amara geb. 01-08-1968.
9.
Wel had SoZaWe te Utrecht zeven (7) jaren lang op de (onjuiste) achternaam Ben Amad, geb. 01-08-1968 zorg gedragen voor gratis nachtopvang. Maar dan wel zonder enige garantie dat er bij de genoemde instellingen voor nachtopvang voldoende slaapgelegenheid was.
10. Alle hier bovengenoemde schendingen van de zorgplicht hebben in mijn leven zwaar te dragen gevolgen gehad.
11. Ik heb op maandag 12 april 2010 bij SoZaWe, te Utrecht, de betreffende (noodzakelijke) middelen van bestaan met terugwerkende kracht naar 15 januari 2003 aangevraagd. De aanvraag kon niet in behandeling worden genomen omdat het betreffende formulier op was. 12. Op afspraak heb ik mij vandaag vrijdag 16 april 2010 opnieuw met het betreffende verzoek tot de Dienst SoZaWe Jacobstraat 200 te Utrecht gewend. De betreffende ambtenaar weigerde een beslissing af te geven.
Was getekend, Hamidi Ben Amara.

Geen opmerkingen: