dinsdag 13 april 2010

De EU machteloos tegen rascime en erger ? Echt niet.

Door Anne Marie ten Berge.Utrecht.13 april 2010
“De EU kan weinig”zegt Geert Jan Knoops in het interview in DePers van 12 april 2010. Het gaat erom dat het Hof in Straatsburg harde uitspraken heeft gedaan tegen EU-landen die zich niet aan de mensenrechten hielden, zoals dat bijvoorbeeld het geval was bij het mensonterende detentie systeem in Polen, het dodelijke optreden van de Bulgaarse politie en nu weer het rascisme in Hongarije. Volgens Knoops zou de EU machteloos staan omdat er geen sancties toegepast kunnen worden. Volgens mij is alleen dat laatste waar, om de doodeenvoudige reden dat het het EU-verdrag niet met ‘sancties’ werkt en nooit gewerkt heeft. Althans ik heb daar nog niets over gelezen. Dat de EU machteloos zou staan is een pertinente onwaarheid. Maar hoe zit het dan ? Wat ik van die hele EU begrepen heb is het feit dat haar zetel in Brussel ‘slechts’ het dagelijkse bestuur vormt van de EU-landen. Precies zoals (in het klein) de Ministerraad ‘slechts’ het dagelijkse bestuur van Nederland voorstelt te zijn. En in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland, waar de Tweede Kamer de baas is in het land, zo is het Europese Parlement de baas in Europa.
En dan kan ik niet anders concluderen dan dat het Europese Parlement in een kwestie van wangedrag in een van de Europese lidstaten, de verantwoordelijkheid heeft om aan de bel te trekken en een debat te voeren over het feit dat een lidstaat zich kennelijk volgens het Hof te Straatsburg niet aan de Europese regelgeving en de verdragen houdt. En dan valt er voor het EP niets anders te doen dan te beslissen dat de besproken criminele lidstaat uit de EU wordt gezet. En dát optreden van het EP zou nu juist de kracht moeten zijn van de EU: Zij wordt bestuurd door een Parlement dat zonder oorlogsverklaring kan beslissen dat een lidstaat wegens (dodelijk) wangedrag tegen haar burgers uit Europa wordt geknikkerd. De Europese vlag moet inleveren en de eigen munt weer moet aanmaken. Nogmaals: Het idee van Geert-Jan Knoops die beweert dat de EU geen macht zou hebben, moet bijgesteld worden.

Geen opmerkingen: