dinsdag 30 maart 2010

Vuile politiek, verdachte politici.

op de agenda van de Tweede Kamer.

Van: DEMOCRATEN.door: Anne Marie ten Berge, voorzitter

Adres: Servaasbolwerk 4-4bis. / 3512 NK Utrecht.
Tel.: 030-231 60 70 / 06-46 44 37 68 E-mail: amstenberge@hotmail.com
Site : www.annemarietenberge.blogspot.com

Het volgende is doorgestuurd/gefaxt/gepost naar: de website van het NRC,
de Tweede Kamer / de Eerste Kamer / de Raad van Utrecht, de Provinciale Staten van Utrecht / de Ministerraad Den Haag / de Kiesraad in Den Haag / de Nationale Ombudsman / de politie te Utrecht. /de PVV@tweedekamer.nl / de VVOJ / het Kabinet van HM de Koningin te Den Haag, e.a.

Een webbericht voor de NRC door Anne Marie ten Berge.Utrecht. 28 maart 2010.
Aanleiding: Boele Staal

Naar aanleiding van het NRC-bericht van 27 maart 2010 over het feit dat Boele Staal(D66) benoemd was als 'onafhankelijk' informateur voor de Haagse Raad, tip ik de webredactie van de NRC langs deze weg over de persoon,de bestuurder Boele Staal(D66) en waarom ik met zekerheid kan stellen dat Staal er een is uit het totale aantal van bekende politici die een soort van politiek gangsterdom aanhangen. Ik ben de klokkenluider van de corruptie van de volksvertegenwoordigende organisaties dus het hoort bij mijn ‘werk’ om over deze maffiosi onder de politici te schrijven. Of ik dat op de juiste manier en zonder taalfouten doe dat zal mij worst wezen Voor klachten daarover moet u bij mij zijn. Desnoods redigeert u mijn teksten als ze maar niet vervalst worden.
Onafhankelijk of onpartijdig ?
Het verbaast mij iedere keer dat bekende politici in de media het stempel 'onafhankelijk' krijgen zo gauw ze onderzoeks-, commissie- of formateurswerk gaan doen. De schurk Boele Staal (D66) krijgt in uw krant het predicaat: ‘Onafhankelijk’. Misschien bedoelt de krant: 'Onpartijdig'? Neem van mij aan dat Staal (D66) als informateur in zijn optreden en oordeel totaal ‘afhankelijk’ is van zijn partij D66.Áfhankelijk’van de Tweede Kamer en Haagse Gemeenteraadsleden die hem al informateur wilden hebben. Neem van mij aan dat de PvdA en D66 twee handen op een buik zijn. Zij houden ook geen concurrente debatten. Het staat vast dat de PvdA in de Raad van Den Haag via fractieleider Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) niet met de PVV wilde coalitieren (ter plekke nieuw verzonnen werkwoord) en dat de gezamenlijke rest van de raadsleden in deze politieke tweestrijd, de ‘derde hond’ spelen en met de coalitiekluif er vandoor zullen gaan zogauw Staal heeft gezegd dat de verschillen over de islamisering te groot zijn. Neem verder van mij aan dat er binnenskamers (PvdA en D66) is afgesproken dat Staal (D66) als informateur de uitsluiting van de PVV door de PvdA zou bevestigen en dat Sietse Fritsma gelijk gaat krijgen als hij beweert dat Staal ‘partijdig’ is. Sietse heeft zoals ieder ander in de Haagse Raad ook wel door dat het woordgebruik ‘onafhankelijkheid’ nooit de lading kan dekken.
Timing
De advocaten van de PvdA zijn een strafproces begonnen tegen Wilders, de leider van de PVV. Neem van mij aan, dat niet alleen de PvdA onder leiding van Wouter Bos en nu met Job Cohen als lijstrekker erbij, de procestermijnen van deze zaak strak in de gaten houden en hun politieke planning (ook die van de val van het kabinet Balkenende IV) daarop afstemmen of afgestemd hebben. Er bestaat geen toeval. Algemeen hoor je nu zeggen dat ook rechters in de zaak Wilders vs de Staat ‘onafhankelijk’ zijn. Maar neem van mij aan dat hier wederom het woord ‘onpartijdig’ bedoeld wordt.
De zaak Wilders 2 / 3
Wilders wordt door de Staat der Nederlanden aangeklaagd voor haat zaaien of zo iets. Maar de Tweede Kamer is wel de baas in het land. Dus feitelijk heeft de Tweede Kamer een eigen collega-lid voor de strafrechter gedaagd. In een concurrentie strijd is alles geoorloofd ? Een Tweede Kamerlid kan het niet maken om in het openbaar te zeggen: “In die of die zaak zal de rechter onpartijdig zijn” dus zeggen ze maar ‘onafhankelijk’. En dit kunnen de Tweede Kamerleden al helemaal niet meer te berde brengen in de zaak Wilders. Immers de Tweede Kamer ‘hoopt’ in meerderheid dat de rechter juist hun partij kiest en Wilders in het ongelijk zal storten. Tenslotte is het aan de Tweede Kamer te ‘danken’ dat Wilders voor de strafrechter staat. Ik heb begrepen dat de Tweede Kamer in meerderheid besloten heeft, althans in meerderheid niet heeft voorkomen dat de advocaten van de PvdA tegen Wilders naar de rechter zijn gestapt met art 12 strafvervolging op klacht. Juist de ‘onafhankelijkheid’ van de rechter is hier in het geding, omdat de Tweede Kamer, de hoogste baas is in het land en de Tweede Kamer deze strafzaak wilde aangaan. Met andere woorden: Volgens mij heeft de Tweede Kamer zichzelf belachelijk gemaakt en het mandaat van de kiezer misbruikt. In geen enkel partijprogramma staat namelijk dat een andere volksvertegenwoordiger onder zijns gelijken, degene met een al te vrije interpretatie van de vrije meningsuiting voor de strafrechter zal worden gesleept. Feitelijk heeft de Tweede Kamer, die de baas is in het land de strafrechter ingezet tegen een populaire politicus, tegen de concurrentie.“Politiek is vies,vuil en smerig” sprak Alexander Pechtold (D66)voor een aantal jaar terug. Ik wist dat Pechtold gelijk had en dat híj wist, dat ik wist waarover die vuiligheid ging.
Boele Staal (D66)
Boele Staal (D66) is door de partijdige Gemeenteraad van Den Haag er met de haren bij gesleep om informateur te zijn. Maar Boele Staal (D66) is een schurk die tegen de individuele kiezer vuile en vieze politieke machtsspelletjes heeft gespeeld. Ik zou een complete koe kunnen bakken in de boter op zijn hoofd. Ik heb Staal vanaf het jaar 2000, toen hij cvdK in Utrecht was, leren kennen als een soort politieke gangster met een pokergezicht. En het erge is dat Robbertsen (CDA) toen ter tijd in het jaar 2000, werkzaam als plv.cvdK in Utrecht, van alles over Boele Staal, de (PvdA) burgemeester van Utrecht Annie Brouwer-Korf en haar advocaat-procureur Frans P.J.M. Otten (aangifte tegen hun gedaan van een poging tot doodslag en ontvoering per ggd-auto naar de plaats van het misdrijf) onder de pet heeft gehouden. Robbertsen (CDA) en Boele Staal (D66) waren anno 2000 er op uit, om samen met de PvdA kopstukken, Annie Brouwerkorf-Korf, burgemeester Utrecht, de PvdA wethouders Hans Spekman en Marie-Louise van Kleef en voorzitter Koole van de PvdA misbruik te maken van voorkennis en positie om de burger ten Berge (dat ben ik) onder het juk van hun dictatuur te houden. (Lees verder mijn rapport; Broodroof en Rechteloosheid Juli 2002)Robbertsen (CDA) werd daarna burgemeester in het oosten van het land en een paar jaar later mocht hij terugkomen naar Utrecht en Boele Staal (D66) als cvdK opvolgen. Kennelijk wel op voorwaarde dat hij zou zwijgen over het machtsmisbruik van Boele Staal en zijn politieke gangsters. Ik kan stellen dat het politieke bendelid cvdK. Robbertsen (CDA) in de Provincie Utrecht via het ongeldig verklaarde Utrechtse burgemeestersreferendum van 2007 samen met Guusje ter Horst (PvdA)minister van BZ&K de crimineel mr. Aleid Wolfsen (PvdA) aan de burgemeesterszetel in Utrecht geholpen heeft.
De bovenbazen.
Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik bij HM de Koningin op 12 juli 2007 solliciteerde naar de functie van Burgemeester van Utrecht. Ik kan nu aantonen hoe verrot de ’bovenbazen’ in Nederland, met name de volksvertegenwoordigende organen zoals de Raad, de provinciale 3 / 3
Staten van Utrecht en de Tweede Kamer in Den Haag functioneren. De Dienst Gemeentelijke Ombudsman Utrecht en de Nationale Ombudsman in Den Haag hebben sinds het jaar 2000 expliciet van de Raadsleden te Utrecht en van de Tweede Kamerleden in Den Haag te verstaan gekregen vooral niet. de klachten van de klokkenluider ten Berge uit Utrecht in het openbaar te behandelen, het zwijgen er toe doen in hun jaarverslagen. Ik ben blij dat ik hoor en zie dat mr. Alex Benninkmeijer, de nationale ombudsman voor andere klagers wél heel goed op kan treden. Het systeem maakt het verschil uit. Onze bovenbaas, het parlement in de Tweede Kamer kan het zich niet permitteren geconfronteerd te worden met de klachten van een klokkenluider over het collectieve strafbare gedrag van de partij politici zelf.
De Raad van State
Ook de Raad van State het hoogste adviesorgaan van de Tweede Kamer is partijdig en politiek innig verbonden met de bestuurlijke oneerlijkheid van Tjeenk Willink (PvdA) vice-president van de Raad van State. Ik heb in verband met mijn uitsluiting van mijn actieve en passieve kiesrecht op 13 maart 2008 door mr. Aleid Wolfsen de PvdA nep-burgemeester van Utrecht,een klacht over de partijdige bestuursrechter van de Raad van State ingediend bij HM de Koningin, bij mijn weten nog steeds de President van deze Staatsraad.. Maar dat klaagschrift is door de RVD verduisterd.
Het C-woord.
Ik hoop dat ik de lezer duidelijk heb gemaakt waarom ik zo losjes in de mond het c-woord ‘crimineel’ voor politici gebruik en openlijk over hun gangsterdom schrijf. Dat is omdat politici inderdaad strafbare feiten hebben gepleegd, deze aan het plegen zijn of deze alsnog gaan plegen. En nu denk ik totaal niet aan Wilders. Ik ben net als Pim Fortuijn open en eerlijk, neem geen blad voor mijn mond maar ik heb wel anders achter de politieke schermen gekeken dan Pim dat heeft kunnen doen. Neem van mij aan, dat als het volk weer eens zonodig door bekende Nederlanders in campagnetijd gewaarschuwd wordt voor ‘populisme’ in de politiek, dat dan daarmee het kletsen van een klokkenluider over de foute politieke zaken bedoeld wordt.
Tot slot: Mijn reactie
Mijn reactie 28-03-2010, op het blogbericht van R.C. Robbertsen door Eva de Vroome geschreven met de titel: ‘De hele wereld op bezoek in de provincie Utrecht’ van 28 maart 2010, luidde als volgt:
“Ook voor mij gisteren een bijzondere dag. Ik was zo ziek als een hond en kon niet werken aan mijn site: annemarietenberge.blogspot.com Vandaag aan de betere hand en aan een persbericht begonnen over het Nederlandse gangsterdom in de politiek. Iets waar u CDA cvdK Robbertsen , waar Wolfsen die (PvdA)nep-burgemeester van Utrecht alles over afweten. Wie denkt u wel dat ik ben ? Een vod, vuilnis, een strontvlieg welke je zo maar dood kan trappen ? Dat is in 2000 niet gelukt, toen u plaatsvervangend commissaris van de Koningin was en ook niet gelukt in 2007 toen u mijn sollicitatie als burgemeester voor Utrecht niet behandeld heeft. René Robbertsen,(CDA) ik zeg u: Net zoals dat onterende machtsmisbruik in de Katholieke Kerk naar buiten komt, zo komt ook het politieke machtsmisbruik naar buiten van u en dat van Boele Staal (D66) die in 2000 als commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht vuile machtsspelletjes speelde met mijn burgerrechten. Ook de corruptie van u en van die (PvdA) nep-burgemeester Wolfsen van Utrecht komt een keer naar buiten. Aan mij zal het niet liggen. Het is goed dat alle ambassadeurs met een zetel in Nederland nu precies weten waar Utrecht ligt en hoe de bestuurders heten. Ik zal ze wel eens over de waarheid berichten en hen naar de inhoud van mijn site verwijzen”.
-------------------------------------------------------------
Met vriendelijke Groet, Anne Marie ten Berge. Utrecht.
www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: