dinsdag 2 maart 2010

Die laffe Jan Bakker is gemeentesecretaris.

REGISTREREN 1 / 2

BEZWAARSCHRIFT


Aan: de RAAD 2006-2010 van de GEMEENTE UTRECHT
t.a.v.: dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester, voorzitter van de Raad.
t.a.v. dhr. N.J. H.(Klaas) Gravesteijn (PvdA) (malafide) plaatsvervangend voorzitter
van de Raad.2006-2010
adres: STADHUIS. Korteminrebroederstraat 2. 3512 GG. Utrecht.

Van: DEMOCRATEN en de Ned. KlokkenluidersPartij (NKP)
A.M.S.(Anne Marie) ten Berge, lijsttrekker.
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht tel. 030-231 60 70

Datum: dinsdag 2 maart 2010
Betreft : Bezwaar tegen besluit.
Bijlage: 2 ( op 1 A-4tje afgedrukt. )

Heren Wolfsen en Gravesteijn,

Bezwaar op besluit van dhr. J.Bakker
Hierbij dien ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6maart 1944 te Utrecht, bij u als eindverantwoordelijke Raadsvoorzitters 2006-2010, bezwaar in tegen het besluit dat Jan Bakker op enig moment , vanwege zijn mandaat (zie gemeenteblad van Utrecht 2004 nr. 36) genomen moet hebben om mij op 1 maart 2010 de toegang tot het lijsttrekkersdebat in Tivoli aan de Oudegracht te Utrecht, te ontzeggen.

Redenen van bezwaar
Ik was om ongeveer 19:25 uur van huis gegaan en naar Tivoli gefietst, teneinde folders uit te kunnen delen aan het publiek welke net als ik deel wilde nemen aan het openbare lijsttrekkersdebat tussen publiek en de kandidaat raadsleden, (locale politici) in verband met de Gemeenteraadsverkiezing van woensdag 03 maart 2010.
Zonder enige grond of uitgesproken reden, werd mij tussen 19: 35 en 19:55 uur tot drie keer toe door de beveiligers werkzaam bij het bedrijf Trigion, de toegang tot het debat ontzegd en ik werd gedreigd met aanhouding als ik toch naar binnen ging.

Ik heb het een en ander bij de aanwezige (6) politieagenten geverifieerd en een paar van hen bevestigden onomwonden dat zij inderdaad opdracht hadden gekregen om speciaal op mij te letten omdat ik daar verwacht werd te verschijnen en daarom direct tot mijn arrestatie zouden overgaan bij een eventuele aanhouding door de mensen van Trigion. Ik heb toen maar buiten op straat, tot ongeveer 20:30 uur de meegebrachte foldertjes uitgedeeld ( Zie voor eensluidende afschriften deze foldertjes op de bijlage.)

Jan Bakker is volgens de stadsgidsen, sinds 2000, Hoofd Algemene zaken van het Utrechtse. College van B&W . Bakker is in 2009 aangesteld als plv gemeentesecretaris van de Gemeente Utrecht. Uit recente foto-folders van Trigion is op te maken dat Bakker ook als hondenbegeleider, werkzaam is in de operationele dienst van Trigion, terwijl ik kan getuigen
2 / 2
dat de betreffende operationele dienst met politiehonden inderdaad ter plekke aanwezig was. Ik heb echter Jan Bakker niet herkend onder zijns gelijken. Het was donker.

Conclusie:
Het staat vast dat Jan Bakker kennelijk op enig moment een onrechtmatig besluit heeft genomen en als gemeentelijk bestuurder met mandaat, óók nog eens (in een andere functie) ten nauwste betrokken is geweest in de onrechtmatige uitvoering van dit besluit. Kennelijk heeft hij de werknemers van Trigion niet eerlijk geïnformeerd waarom hij hen op een bepaalde manier aanstuurde in hun werkzaamheden door mij, zonder enige aanleiding daartoe de rechtmatige toegang te ontzeggen en te dreigen met een onrechtmatige aanhouding.

Beslissing:
Omdat hier een zaak aan de orde is, gerelateerd aan de verkiezingen en het feit dat dit bepaalde democratische proces kennelijk onrechtmatig is gedwarsboomd door een ambtenaar, verzoek ik u binnen een termijn van 2 werkdagen een beslissing te nemen en mijn bezwaar gegrond te verklaren.

Utrecht, woensdag 2 maart 2010.

Was getekend, mevrouw A. M.S. ten Berge.

-------------------------------------------------------------
De bijlagen: bestonden uit de teksten:
STEM-STAKING
op 3 maart 2010 .
“DEZE UTRECHTSE RAADSLEDEN
ZIJN, WORDEN en BLIJVEN CORRUPT.
Ik kan het weten en ik kan het bewijzen..
( Deze tekst was gedrukt op de kandidatenlijsten van PvdA, GroenLinks, VVD, SP, CDA, D66.. LU. CU. Groenen, PVU, TON, PvdEenvoud, als ondergrond
Door Anne Marie ten Berge.
Lees meer over de verkiezingsfraude:
Wwww.annemarietenberge.blogspot .com
Of google: Anne Marie ten Berge
Of mail: amstenberge@hotmail.com
Geschreven ter gelegenheid van het Lijsttrekkersdebat op 1 maart om 20:00 uur
In Tivoli, Oudegracht . (Tumult)

---------------------------------------------------------------
De andere tekst was van mijn affiche uit 2006.
BESTE MEDEBURGERS en KIEZERS,

Op de Utrechtse Armoedeconferentie 26 mei 2005 is de groep: “FINGED” ( Financieel Gedupeerden ) opgericht.
Eindelijk ! na een bestuursperiode van 6 jaar (2000-2005) was het zover… Van alle 45 Raadsleden van B&G / CDA / CU / D66 / SP / Groen Links / Leefbaar Utrecht / PvdA en VVD, kwamen de bewijzen boven tafel van alle A-sociale raadsbesluiten en een uitgebreid (strafbaar) kiezersbedrog.
STEMT daarom, dinsdag 7 maart 2006 in Utrecht / Vleuten / de Meern, op een (h)eerlijker toekomst
Foto >
lijst 14. FINGED
1.) A.M.S. ten Berge, (Anne Marie)

“U kiest tegelijk voor haar, als onze nieuwe burgemeester die in alle wijsheid partij-onafhankelijke wethouders zal benoemen”.

De NEDERLANDSE GRONDWET + FINGED : “Iedere armlastige, zieke en in de steek gelaten burger heeft recht op eerlijke processen en goede hulp.”

De kleine lettertjes van onze argumenten om met z’n allen op lijst 14 te stemmen:
1) Wij kunnen bewijzen dat er in 2005, vijf (5) van de zeven(7) Utrechtse wethouders van CDA, Leefbaar Utrecht, PvdA en VVD wegens machtsmisbruik en vuile handen, met ontslag zijn gegaan.
2 ) Wij kunnen bewijzen dat de van misdaad verdachte burgemeester Annie Brouwer-Korf (PvdA), en haar criminele “vriend” cvdK, Boele Staal, (D66) Prov. Utr., samen met ambtenaren van het OM, een vuile, overheidsstrijd voert gericht tegen een, met opzet werkloos gemaakte burger.
3 ) Anne Marie ten Berge, heeft vanaf het jaar 2000 inzake het bovenstaande, aangiften gedaan bij: De Utrechtse politie, de ministerraad, het OM, de Rechtbank, het Hof in Amsterdam, de Raad van State en de Hoge Raad in Den Haag. Kennelijk liggen alle aanklachten (waaronder een poging tot doodslag door de burgemeester) als geheim kiezersbedrog van coalitie- en oppositiepartijen in een kluis van de Tweede en de Eerste Kamer. Blijkbaar genoemd: “de Haagse doofpot”.
4) Ten Berge is nooit gezwicht voor de overheidschantage van dreigementen en aanslagen. Vanaf het jaar 2000 zit zij zonder (onderwijs)werk, zonder uitkering en zonder rechtsbijstand. Wij hadden allang onze onschuld verloren. Wij zijn een vreedzame strijd aangegaan. Wat is úw kracht als kiezer ? Helpt u ons én uzelf ? Zin om eerlijk en goed te gaan stemmen ?” DOE DAT DAN !!!

Meer informatie, Bij FINGED, p/a Servaasbolwerk 4. 3512 NK. Utrecht.
Tel. (030)-231 60 70. gsm: 06-46 44 37 68. / amstenberge@hotmail.com

Geen opmerkingen: