vrijdag 5 maart 2010

Verkiezingsfraude in Utrecht 2006-2010

BEZWAARSCHRIFT

Ter gelegenheid van de openbare zitting Hoofdstembureau, Stadhuis Korteminrebroederstraat 2 te Utrecht, gehouden ter vaststelling van de uitslag Raadsverkiezing van de 3de maart 2010.

Voorzitter,

Hierbij teken ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geb.6 maart 1944 te Utrecht en aldaar wonend aan het Servaasbolwerk 4-4bis, in haar hoedanigheid van voorzitter van de vereniging DEMOCRATEN bezwaar aan tegen de besproken uitslag, op grond van de volgende feiten.

Feiten:
1. Op 09 maart 2009 is het Presidium van de Raad akkoord gegaan met de aankoop van de Stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

2. Verder is op 09 maart 2009 in het Presidium besloten dat de gemeente in 2010 weer een opkomst bevorderende campagne zal opzetten.

3. Volgens afspraak op 09 maart 2009 zullen de griffie, BIS en Communicatie de besproken opkomst bevorderende campagne voor 2010 in een gezamenlijk aanpak verwezenlijken.

4. Op 14 maart 2009 is het Utrechtse College van B&W gevallen.

5. Naar verwachting zijn in de maand juni 2009 geen nieuwe raadsverkiezingen gehouden

6. Bezwaarschriften tegen deze gang van zaken zijn niet behandeld.

Conclusie :
De Raadsverkiezing van 03 maart 2010 is kennelijk op basis van een onrechtmatig besluit / meerdere onrechtmatige besluiten tot stand gekomen.
Er is sprake van verkiezingsfraude van en door alle 45 Utrechtse raadsleden 2006 – 2010. Met ondersteuning en voorkennis van het College van B&W en de verantwoordelijke Raadsgriffier.

Verzoek:
De besproken uitslag ongeldig te verklaren.


Was getekend,Mevrouw A.M.S.ten Berge.

Geen opmerkingen: