donderdag 11 maart 2010

Verkiezingsfraude en belangenverstrengelingen

PERSBERICHT. Verkiezingsfraude en belangenverstrengelingen.
door Anne Marie ten Berge, Utrecht.11 maart 2010
Beste redactieleden, Er is kennelijk in het hele land fraude gepleegd met volmachtstemmen, waarbij mij twee variabelen zijn opgevallen in de verkiezingorganisaties van de Gemeenteraden.: Dat waren:
1: De oproepkaarten hadden geen eigen nummer meer dat gerelateerd was aan het stembureau,het stemlokaal in de buurt van de woning. Als je vroeger wilde stemmen, dan was het nummer van je oproepkaart bekend op de lijst van het stembureau. Dat nummer werd gevinkt en je mocht doorlopen naar de stemcomputer. Nu kan de oproep kaart niet meer gevinkt worden in het stemlokaal naar keuze, als zijnde een bevestiging van ontvangst. Op vertoon van een paspoort kreeg de burger nu een stembiljet uitgereikt.
2. Op het informatieblad van de Gemeente Utrecht met de titel : 'Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Utrecht op woensdag 3 maart 2010", staat te lezen en ik citeer.: "Het geven van een volmacht kan tot op de dag van de stemming." Dat is door de gemeenteraden nooit eerder gezegd, geschreven of besloten. Deze aanwijzing is zelfs onrechtmatig omdat de kieswet 2010 anders aangeeft.
Verder viel mij een grote onmogelijkheid op bij dit nieuwe kiessysteem: De mensen die en masse met een volmacht kwamen stemmen konden nooit het legitimatiebewijs laten zien van de volmachtgever en overtraden de Kieswet.
Door de Kiesraad was op 17 februari 2010 de laatste dag geprikt dat je op een eerlijke manier, volgens de richtlijnen van de Kieswet, een schriftelijk verzoek kon indien bij het Centraal Stembureau van de woongemeente om per volmacht te stemmen.
Conclusie: De Tweede Kamerleden, die voor dit fraudegevoelige kiessysteem hebben gekozen hebben kennelijk opzettelijk bijgedragen , gelegenheid geschept om een landelijke verkiezingsfraude en belangenverstrengeling mogelijk te maken.
En nu snap ik ook beter waarom de ALLE politieke partijen uit de Tweede Kamer zo enorm hun best hebben gedaan om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Men wilde bij de lage opkomsten van de laatste jaren, geen stem verloren laten gaan.

Hier in Utrecht is op 14 maart 2009 het college van B&W gevallen. GroenLinks een Raadspartij met 8 zetels en twee wethouders stapten uit de coalitie. Er zijn geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Wel hadden de Raadsleden op 9 maart 2009 met elkaar afgesproken om de Stemwijzer aan te schaffen voor de verkiezingen op 3 maart 2010.

Tegen deze Raadsbesluiten Verkiezingen heb ik bezwaren aangetekend bij de Raad te Utrecht. Maar die werden niet behandeld. Met andere woorden de Raad wilde mij niet 'kennelijk ontvankelijk of '' kennelijk niet ontvankelijk' verklaren.

Ik ging (26 januari 2010) in beroep bij de Raad van State over de Raadsbeslissing dat ik geen lijstnummers kreeg toegewezen voor mijn kandidaatstellingen bij de Utrechtse verkiezing d.d. 03-03-2010 De zaak werd niet behandeld. De uitspraak van de Raad van State werd niet ondertekend. De uitspraak d.d.1 februari 2010 van de Raad van State werd (als enige uitspraak) ook niet gepubliceerd in het uitsprakenregister van de Rechtspraak.

Ik diende bij HM de Koningin,de president van de Raad van State een klacht in over het gedrag van de rechters, de griffiers en de plv. president Tjeenk Willink. De klachten werden niet behandeld laat staan dat ik een bevestiging van ontvangst kreeg. Niemand had, ook het Kabinet van de Koningin niet het lef om mijn klaagschrift door te sturen naar HM de Koningin.

Over de Utrechtse verkiezingsfraude en belangenverstrengeling 2006-2010 van de Raadsleden diende ik ,bij de Kiesraad te Den Haag een klacht in. Die klacht werd niet behandeld. De Kiesraad verwees mij met de betreffende klacht door naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Nog binnen het termijn van 10 dagen dat ik bij Guusje Ter Horst (PvdA) minister van BZ&K mijn klacht over de Utrechtse discriminatie had ingediend ( met afschriften naar de Tweede Kamer) en op reacties wachtte, trok Wouter Bos (PvdA) vice-premier de stekker uit het Kabinet IV. Nu had Kabinet Balkende IV nooit onder stroom gestaan dus zo'n verschil was het niet.

Maar de poppenkast daarom heen. Het uitstel van de informatie over de val van IV naar de pers toe, was een zielige en een pesterige vertoning. Al die journalisten aan werk in de winterkou. Op mijn schaal van slappelingen en draaikonten staat de PvdA bovenaan.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: