vrijdag 5 juni 2009

Verzoek aan de Ministrraad op te stappen 04/06/09

Aan: Ministerraad Kabinet Balkenende IV
t.a.v.:dhr. J.P.Balkenende, voorzitter
Postbus 20001
2500 AE Den Haag.
Van: Democraten van Amsberg
A.M.S. ten Berge.
Servaasbolwerk 4 Utrecht www.annemarietenberge.blogspot.com

Datum: 4 juni 2009
Betreft: Verzoek beslissing te nemen.
Bijlage: Mijn aanklacht 28 mei 2009 tegen rechterlijk machtsmisbruik.

Dames/heren ministers,staatssecretarissen,

Zonder uw tegenspraak is het volgende waar: Het regeerakkoord anno 2007 tussen CDA-PvdA-CU, kabinet Balkenende IV, werd gedurende 100 dagen op mandaat getoetst in straatdebatten met de kiezer. Na dit flauwe gebeuren ging het landsbestuur, met een hoop onrust van start.. De zes doelen van het regeerakkoord, kosten: 7 miljard, kreeg u niet gefinancierd. U krabbelde terug in uw plannenmakerij. De politiek verloor haar laatste restje geloofwaardigheid. Onlangs gaf u zichzelf op Verantwoordingsdag een 8 plus. En dat begrijp ik wel: ‘Niets zijn en niets lijken, is helemaal niets’.

Begin 2009 werd de economische crisis uiteindelijk ook (h)erkend in het Catshuis Zoals te verwachten was, vond u binnen de grenzen van het regeerakkoord geen oplossingen. Er volgden 100 dagen van een beschamende nietszeggendheid. Ook de minister van economische zaken zweeg. Uiteindelijk werd 2,5 miljard, zijnde de opbrengst van de verhoging van de lasten voor de burgers en bedrijven, in de noodlijdende banken en hun spaarders, gepompt. Nog vóór de partijcongressen van de PvdA en het CDA eind maart 2009 roet in het eten konden gooien, werd het Beesterzwaagse regeerakkoord 2007 definitief aan de wilgen gehangen.

Uit de krant kwam Nederland te weten dat het CDA, de PvdA en het CU in de achterkamertjes van het Catshuis, met de sociale partners een sociaal-akkoord hadden gesloten. Een precedent was geschapen. Het failliet van de democratische rechtstaat was een feit. Sociale partners zijn immers geen volksvertegenwoordigende organen in de zin van Artikel 4 van de Grondwet. Met sociale partners is geen regeringsakkoord mogelijk.

Kiezers weten en vertrouwen erop dat, áls de coalitie het regeerakkoord vaarwel zegt, er nieuwe verkiezingen komen. Immers zonder regeerakkoord is de regering demissionair. Volgens normen en waarden hoort de minister-president het ontslag van zijn Kabinet aan HM aan te bieden. De kiesraad hoort nieuwe verkiezingen uit te schrijven Dit alles is niet gebeurd. En met al deze leugens bleef u zitten en ‘regeerde’ u verder. Dit machtsmisbruik hoef ik niet te nemen. Ik ken geen wettige regeringsvorm zonder een regeerakkoord. U wilde met mij geen contact of in debat. Goed Daarom ga ik naar de rechter. Maar niet in Utrecht. In de bijlage leest u mijn aanklacht d.d. 28 mei 2009 tegen de rechterlijke macht in Utrecht. Dergelijk machtsmisbruik hoef ik ook niet te nemen.

Op grond van al het bovenstaande verzoek ik u het besluit te nemen, de Ministerraad op te heffen, af te treden en de kiezer aan het woord te laten in nieuwe verkiezingen.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

BIJLAGE:
AANKLACHT In duplo 1 / 1
.
Aan: Het bestuur van de Rechtbank Utrecht .
t.a.v. De Vice-presidenten, rechters
Vrouwe Justitiaplein 1.

Van: A. M. S. ten Berge
Servaasbolwerk4Utrecht amstenberge@hotmail.com tel.: 030-2316070 / gsm 06-46443768
www.annemarietenberge.blogspot.com

Datum:
28 mei 2009
Onderwerp: Rechterlijk machtsmisbruik.

Geachte dames/heren magistraten,

Hierbij wend ik mij tot u met het volgende. Ik heb mij vanaf het jaar 2000 in vele zaken tot u gericht. Binnen het kader van uw omgangsvormen met mij als rechtzoekende, waar o.a. onder valt: De niet-behandelingen van mijn zaken; de verstrekking van onware gegevens; de verduistering van aangeleverde dossiers, verwijt ik u, buiten mijn schuld om, een uit de kluiten gegroeide partijdigheid en ongelijke behandeling uwerzijds.
Een kleine selectie van de feiten.
* De Sector bestuursrecht weigerde op enig moment 2004 mijn beroepschrift te behandelen en stuurde dit zonder mijn toestemming, met dossier en al naar B&W-Utrecht, de tegenpartij.
* Sector handelsrecht weigerde in het voordeel van B&W mijn WSNP- zaak te behandelen.
* Rechter van Lieshout, Sector kanton stuurde in 2005 een niet ondertekend verstekvonnis inzake (verzonnen) huurschulden, de deur uit. Niet naar mij, maar naar derden. Dat ging goed totdat ik er lucht van kreeg en de sterke arm kwam praten. Ik heb bij de politie aangifte gedaan tegen de minister van VROM, de deurwaarder, de ex-eigenaar van mijn woning en het incassobureau. Aangiften van valsheid in geschrifte, bedreiging, oplichterij en chantage. .
* Rechter Krepel, Sector kanton Utrecht, deed in 2007 de valse huurschuldenzaak nog eens vet over. Wéér werd de niet bestaande huurovereenkomst ontbonden. Verder zorgde de sector voor een vervroegd uitgesproken ‘vonnis’ van huisuitzetting, dat wéér niet ondertekend was.
Heden:
Op 25 september 2007, na 7 jaren van een ongelijke strijd tegen een ongelijke behandeling, uwerzijds, heeft mr. R.W.J van Veen het gepresteerd, om zonder dat hij mij gehoord en/of gezien had, onder curatele te stellen wegens een geestelijke stoornis. Deze uitspraak werd niet in de drie aangewezen kranten gepubliceerd. Hoe schaamteloos en onrechtmatig moet een kantonrechter dan wel niet zijn om de uitspraak niet op mijn verzoek te willen herroepen ?
Mr. Jan Sap
, schepte er op 14 februari 2008. nog een lading onrecht bovenop, door zijn geheim gehouden zitting en uitspraak ondercuratelestelling. Klagen hielp niets. Op 10 november 2008 heb ik rechter Sap gezegd dat hij mij niet kon dwingen om met een criminele curator om te gaan. Daarna heb ik bij de politie aangiftes gedaan tegen de valse curator die mijn uitkeringen, mijn paspoort en mijn erfenis inpikte, kennelijk alles in eendrachtige samenwerking met mijn 5 zussen en het college van B&W te Utrecht.
Tot slot.
Ik heb van vrienden geld geleend en het Wetboek van Strafrecht & Strafvordering gekocht met het legitieme doel, tegen elke rechter en griffier die daartoe vanaf 2000 aanleiding heeft gegeven, aangifte te doen van hun wetsovertredingen.

Was getekend, zonder hoogachting, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Afschrift naar Politie. HM de Koningin. Ministerraad. Den Haag. B&W en de Raad v. Utrecht

Geen opmerkingen: