vrijdag 26 juni 2009

Of had u bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een politieke moord in gedachten om van mij af te komen ?

Aan de : de Leden van de Gemeenteraad.
t.a.v.de: de Griffie Gemeenteraad Utrecht.
Korte Minrebroedertstreaat 2 Utrecht.
Postadres: Postbus 16200
3500 CE Utrecht.
Datum: 26 juni 2009
Onderwerp: Of had u bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een politieke moord in gedachte om van mij af te komen ?


Dames/heren leden van de Gemeenteraad en griffier,

Op de extra geplande raadsinformatieavond van 25 juni 2009 ter zake van het Stationsgebied / Vredenburg zaten wij
in de raadszaal letterlijk en figuurlijk bekeken, weer in onvrede tegenover elkaar.
Dat ik de enige inwoner van Utrecht was die met u in gesprek wilde gaan over de 'gunning bouw' en het 'extra krediet van 33.9 miljoen Euro' om het Vredenburg weer op te bouwen, is uw eigen schuld. Ten eerste worden de burgers kotsmisselijk van jullie politieke stijl. Welk een een bestuurlijke regie laat zien van ongevraagd duur afbreken om het deels gesloopte gebouw even later wéér ongevraagd en met niet apellabel gestelde besluiten, het gebouw voor 34 miljoen duurder weer op de kaart te zetten. Deze schending van het vertrouwen kan nooit de bedoeling van de kiezers geweest zijn.

Wat de extra raadsinformatieavond van 25 juni 2009 betreft: Kennelijk bent u in uw opzet geslaagd terwijl u gedacht moeten hebben. : "We maken op 23-06-2009, slechts één dag voor het sluitingstermijn bekend, dat er een inspreekvergadering is. Hopelijk komt en kan er dan niemand inspreken". Nu was ik de enige inspreker en omdat ik onder curatele sta, misbruiken jullie deze onrechtvaardigheid en wilden jullie niet met mij in gesprek. Zeg het maar als ik het mis heb. Maar wees eerlijk en durf eens in de krant te zetten: 'De Gemeenteraad heeft besloten dat elke inwoner mag komen inspreken behalve degenen die een bewindvoerder hebben'. Wees eens duidelijk naar buiten toe en publiceer uw aanvullende besluit: 'Komt de onder bewindgestelde tóch inspreken (want wij kunnen haar geen entree verbod opleggen) dan mag hij/zij haar zienswijze voorlezen maar wij gaan met zo'n lunatik van een inwoner niet in debat"

Ik moet aan de toekomst denken. Ik heb nu Democraten van Amsberg opgericht. Ik ga meedoen aan de eerst volgende gemeenteraadsverkiezingen 2010. Misschien krijg ik via een persbericht weer lijst 14 toegewezen. Ik wil namelijk geen ander nummer. Ik ben onder dit lijstnummer bekend.

Dus in 2010 zit het er dik in, dat ik weer in gezelschap van Harm Janssen, loco-burgemeester en lijsttrekker CDA op het debatpodium aanwezig ben. Nu zijn mijn vragen vooraf: Wordt er dan weer, net zoals dat op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 is gebeurd, 112 gebeld ?
Willen de overige 13 lijsttrekkers zoals zij dit in 2006 wilden / dat niet tegen hielden, dat een arrestatieteam mij in de boeien kan slaan en mijn kop weer in elkaar kan beuken zodat ik het bewustzijn verlies ? Of had u bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een politieke moord in gedachten om van mij af te komen ?

Ik ben overigens benieuwd of in 2010 mijn aantal steunverklaringen, in 2006 waren er dat 33, weer door Willem Stoker van het verkiezingsbureau, nu op last van de nep-burgemeester Wolfsen verduisterd wordt, net zoals Annie Brouwer-Korf (PvdA) schurk-burgemeester hem dat in 2006 voorgedaan heeft ?

Nawoord: Op de extra raadsinformatieavond van gisteravond merkte ik op dat de meesten van u nogal onrustig en giegelend op mijn voordracht reageerden. Vooral toen ik over Rob Kok van Leefbaar Utrecht en zijn misdragingen vertelde lagen sommigen van u zowat dubbel van het lachen.Geeft niet, lach maar. Dat gaat over. Ik en de mijnen zullen de laatsten zijn die lachen.

Ik raad u aan eens in de archieven te duiken. En daar de NAAM- EN ADRESSENNLIJST VAN DE VOORZITTER, DE WETHOUDERS, DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN DE (INTERIM) GRIFFIER VAN UTRECHT (stand per 8 maart 2002) op te duikelen.
Daar staat op: R.W.KOK / Krommerijn 7 / 3582 CR Utrecht / 06-53325045 / fax 2382848 / PARTIJ Leefbaar Utrecht / GEB.DATUM 06-02-1949 / LID SEDERT14-04-1998 / BIJZONDERHEDEN: plaatsvervangend raadsvoorzitter / e-mail:r.kok@utrecht.nl
Op de laatste regel van deze lijst staat: drs A.A.H.Smits,(interim)griffier / p/a Stadhuis Utrecht / 2861616/ fax 2861142 / GEB.DATUM 13-04-1951 / benoemd per 08-03-2002 / e-mail: a.smits@utrecht.nl

Was getekend: Anne Marie Susanne ten Berge,auteur:

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: