zaterdag 6 juni 2009

Vijf monsters van zussen nooit genoeg

Vijf monsters van zussen nooit genoeg.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 6 juni 2009 9:05:59
Aan: Irene ten Berge (ib@planet.nl); Gerard en Marlies de Bree-ten Berge (gerardenmarlies@wanadoo.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl)
Aan mijn vijf zussen, José, Hetty, Marlies, Bernadette en Irene ten Berge in Den Bosch,Odijk,Houten,Heerlen en Ridderkerk.

Datum: 6 Juni 2009
Onderwerp:Vijf monsters van zussen nooit genoeg.

Goedemorgen monsters, op deze stralende D-day,

Vannacht is er weer eens weinig van slapen gekomen. Zoals gewoonlijk hielden het verdriet en de machteloosheid mij wakker. Vanaf 10 januari 2000 heb ik geen inkomen. Dat zijn 3500 dagen waarop ik geen boodschappen heb kunnen doen,
om voor mijn eten te zorgen. Dat zijn 3500 dagen dat ik door vrienden gevoed ben geworden.

Vorig jaar om deze tijd lag ik in het ziekenhuis. Drie weken lang had ik een gedwongen vakantie zonder dat ik mij zorgen hoefde te maken hoe aan eten te komen. Nog steeds lig ik in strijd met de Raad van bestuur van het ziekenhuis over wat er met die rekening gebeurd is. De operatie is gelukt maar het lopen mislukt. Ik kon de fysiotherapeut niet betalen omdat ik nog steeds niet verzekerd ben. Want het is zo, dat ik ondanks het feit dat ik op 6 maart jl. 65 jaar ben geworden ik toch ik géén AOW, géén pensioen en géén 15-jaar oude spaarpolis van € 10,000,-- uitbetaald krijg En waar geen geld is, kan niet geleefd worden. Dat is een vaststaand feit en over feiten kan niet gediscussieerd worden.

Al 10 jaar lang maak ik mij, dag in dag uit zorgen over mijn armoede en mijn schulden. Het zijn jaren van schaamte omdat ik zelfs geen geld had, lotgenoten bij te staan. Op 31 maart 2003 heb ik de Postbank beroofd van € 6800,--. Maar dat geld is allang op. Op zoek naar de oorzaak van de ellende, staan mijn vijf monsterlijke zussen nooit genoeg, in de basisopstelling. Ook over het vaststaande feit van jullie gruwelijke VOC-mentaliteit kan niet gediscussieerd worden.

Vannacht schrok ik weer eens zwetend wakker uit een nachtmerrie over de diepe haat van mijn zussen jegens mij.
Vijf zussen die met verwrongen gezichten en klauwende handen mijn vrede verstoren. Vijf sirenes die met hun gegil, het eigen demonische gedrag overschreeuwen. Vijf heksen die, via een valse curator, míjn geld binnen halen om hun eigen leven te financieren. Misschien wel van op vakantie gaan. Een vakantie welke jullie mij net zo misgunnen als het brood
dat ik moet eten en de nachtrust die ik moet hebben.

Vijf criminele zussen. Het kan niet materialistischer en smeriger. Er was een investering van maar € 6000,-- nodig om op
11 september 2007, één psychiater van het OGGZ te Utecht, achter mijn rug om, voor de rechter te laten liegen over
mijn geestelijke vermogens. Want daar dreef die valse ondercuratelestelling op. En ik 'liep' helemaal niet bij een psychiater. Die man hebben jullie uit je duim gezogen. Dhr. R.K. is in 2008 ontslagen en doet nu zijn zegenrijke werk bij Parnassus in Den Haag, een zusteronderneming van Altrecht in Utrecht. Ik heb hem beloofd aangifte te doen, zodat de eindverantwoordelijke eerste geneeskundige dhr. M.R. en de politiek verantwoordelijke (PvdA) burgemeesters en (PvdA) wethouder uit Utrecht óók voor de strafrechter moeten verschijnen.

Ik heb vijf demonische zussen, die kennelijk zo afgunstig zijn op mijn recht van bestaan dat zij mij alles hebben laten afpakken. Ik heb zelfs geen recht om een testament te maken. Op donderdagmorgen 28 mei jl.werd het laatste schot
afgevuurd. Er belden twee heren taxateurs aan, omdat zij zagen dat ik thuis was. Zij konden zich legitimeren en hadden opdracht gekregen mijn huis ook van binnen te bekijken. Ik heb ze niet binnen gelaten.

Blijkbaar willen jullie, mijn vijf zussen het dak boven mijn hoofd waar ik al veertig jaar in woon, via de curator, met name: Marie-Louise Brandt-van Heijst uit Gemert, ook nog in handen zien te krijgen. Ik wens jullie veel succes, vijf monster van zussen nooit genoeg. De groeten stelletje a-socialen. Ik scheld niet. Ik zeg de waarheid.

Auteur: Anne Marie ten Berge , Utrecht.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: