woensdag 17 juni 2009

Persbreidel bij de site: 'Allesoverutrecht.nl

Plaats:Utrecht
Datum: 18 juni 2009

Beste meneer D. medewerker bij de site www.Allesoverutrecht.nl

Dank voor uw reactie. Ik ben geabonneerd op MijnAOU en heb geklaagd over de link in uw e-mails welke steeds maar niet open gaan als ik ze aanklik.Zo kan ik met de beste wil van de wereld geen kennis nemen van de Gemeentelijke persberichten.Uw suggestie, dat er een tegenkracht aan de gang is in de 'vorm' van een 'snode' eindredacteur die de titel van het betreffende persbericht wijzigt, ná het publiceren hiervan, komt geloofwaardig over. De titels van de persberichten en de trefwoorden die ik bij MijnAOU opgegeven had, wilden maar niet overeenkomen. En iedere keer als ik mijn mail bij MijnAOU kon ophalen omdat er weer een van mijn trefwoorden in een Gemeentelijk persbericht was gevonden las ik: Forbidden. You do not have permission to acces this document.

Maar juist vanwege het abonnement op MijnAOU bezat ik de toestemming van de site AllesoverUtrecht.nl om mijn mail op te halen.Dat lukte nooit.Kennelijk is er weer sprake van een Gemeentelijke persbreidel of ander journalisten gedoe.Daarom ben ik het met u eens, de afzender: Allesoverutrecht.nl blokkeert mijn mails direct na verzending en verandert te titel.Het resultaat van mijn navragen bij andere abonnees op AOU deed mij vrezen dat ik mogelijk de enige was die op deze manier geboycot werd in de Gemeentelijke persberichten.

Als ik even naar de titel van het persbericht, Tumult: "Palestina voor dummies", geheten welk ik op 11 juni jl. gestuurd kreeg van Mijn AOU, dan herken ik in deze titel geen trefwoord dat ik opgegeven had. Trefwoorden als 'Palestina' of 'dummies' had ik nooit opgegeven. Wél, had ik het trefwoord 'tumult' opgegeven, omdat in de media dit woord zo vaak gebruikt wordt bij gekrakeel tussen B&W en de Utrechtse Gemeenteraad.

Maar ja, tumult dat is ook de naam van het Utrechtse debatcentrum, met name TUMULT. in Doelenstraat te Utrecht.Zie ook de site: www.TUMULTdebat.nl Het bestaan van TUMULT werd mogelijk gemaakt door Andersson Elfers Felix-Bosselaar & Strengers advocaten-Explorama-Gemeente Utrecht-Hogeschool van Utrecht-Hogeschool voor de Kunsten Utrecht-Jurriens Bouw- Rabobank Utrecht.
Ik ken geen politiek debat zonder het 'organisatie talent' van de TUMULT-journalisten. Op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 waren, Elisabeth van den Hoogen en Michael Magielse de twee leidende journalisten.

Mijn ervaringen met TUMULT vond ik al eerder rampzalig voor het vrije woord en het vrije debat. De betreffende TUMULT journalisten leidden op 28 februari 2006 een schijn-debat met een overdonderende uitsluiting vam mijn persoon als lijst- trekker van lijst 14 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Ik zal vertellen waarom ik ze nog minder dan een deurmat vind en de rol van de Gemeente Utrecht hierin.

De directeur van TUMULT en de journalisten die daar werken, hebben zich in het recente verleden bezig gehouden met lasterlijke en valse berichten over mijn lijsttrekkerschap, ter zake van Lijst 14 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Deze valse berichtgeving heeft TUMULT ook doorgegeven aan het plaatselijke nieuws ondanks het feit dat de persberichten van B&W andere informatie gaven. Op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 heeft de door TUMULT of door de Raad ingehuurde journalist Michael Magielse (zie ook de aftiteling van Zembla) het alarmnummer 112 gebeld. Met als gevolg dat een arrestatie duo van de politie mij voor een publiek van 300 mensen arresteerde voor lokaalvredebreuk in het Stadhuis.

Terzijde opgemerkt: De boete voor de lokaalvredebreuk art 139 WvS.was € 85,-- waarvan ieder wist dat ik die niet kon betalen omdat ik vanaf 10 januari 2000 een 0-inkomen 'genoot'. Dit misdadige besluit was afkomstig van B&W van Utrecht.Jaar in jaar uit werden mijn aanvragen bijstandsuitkering zonder reden niet behandeld. Ik kreeg ook geen rechtsbijstand van het Rijk. Een nieuw paspoort kon ik niet betalen. Ik was niet verzekerd. Ik moest mij torenhoog in de schulden steken om in leven te blijven.Einde van de opmerking terzijde.

De TUMULT-organisator van het lijsttrekkersdebat van dinsdag 28 februari 2006 met name Friso Wiersum geboren op 25 juni 1976 te Utrecht en wonend Vleutenseweg 127 3532 HA te Utrecht, heeft op 28 februari 2006 omstreeks 21:00 uur,
valse verklaringen afgelegd tegenover het arrestatie duo, Johannes Agterberg (5170) en Diantha Madeleine Heimgartner,(11290) respectievelijk agent en aspirant agent van de Politie District Paardenveld.

Terwijl ik bont en blauw gebeukt (foto's ter inzage) door het arrestatie duo Agterberg en Heimgartner in de politiecel zat, loog deze Friso Wiersum in het Stadhuis, op 28/02/2006 omstreeks 21:00 uur er lustig op los. Er zijn 6 stuks dichtgetimmerde processen-verbaal opgemaakt over deze heftige kwestie. Terwijl het proces-verbaal van mijn aangifte tegen TUMULTnamens de HOVJ, mr. van Nimwegen verduisterd is.

Wiersum verklaarde als lijsttrekkersdebat-organisator en getuige in zijn proces-verbaal dat hij mij, op die avond aangehouden had. Dat was absoluut niet waar. En dat kan/mag ook helemaal niet.Wiersum was A) niet bevoegd en B)hij hield zich tegenover de verbalisanten met opzet van de domme over het persbericht 25/02/2006 waarin het nieuws stond dat aan ten Berge lijst 14 was toegekend. Ik had zelf de directeur van TUMULT een afschrift van dit persbericht gegeven.Wiersum maakte zich kennelijk schuldig aan persbreidel. C)Wiersum verklaarde tegenover de verbalisanten dat hij mij aangehouden had. Als hij bij die verklaring blijft heeft hij bekend dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd: Je mag iemand niet aanhouden/of laten arresteren in de kerk, in de rechtszaal en tijdens een vergadering van volksvertegenwoordigers.En een lijsttrekkersdebat is zo'n soort vergadering.

Verder verklaarde Wiersum,in het proces-verbaal, zonder dat ik dat kon tegenspreken omdat ik geboeid was afgevoerd, dat hij de bode Cornelis Michielsen had horen zeggen dat ik ergens anders moest gaan zitten omdat ik als lijsttrekker niet voor het debat uitgenodigd zou zijn door TUMULT.Jammer voor Wiersum dat ik Cor Michielsen kende en dat ik zeker wist dat ambtenaar Michielsen op die bewuste avond geen dienst had. Hij wás er gewoon niet. De enige bode die (met z'n oortje in), het woord tegen mij gericht had was de stadhuisbode Jan Bakker sr. Het was deze Jan Bakker die mij 'aangehouden' had. Het was Jan Bakker,die mij bij de politie aanwees als de daderes van de lokaalvredebreuk. Jan Bakker sr. pleegde dus meer dan één ambtsmisdrijf: Valse aanhouding,valse verklaringen en onware opgave van gegevens.

Maar wél waar was het feit, dat Friso Wiersum, mij als lijsttrekker van Lijst 14 ondanks de bevestiging door het Gemeentelijke persbericht van 25 januari 2006 daarover, doelbewust niet op het foldertje van het lijsttrekkersdebat 28/02/2006 gezet had.Op dat foldertje dat eind januari gedrukt was stonden 13 kandidaten, met name: Kees Verhoef/Harm Janssen/ Mirjam Bikker/Alice de Rooij/Osman Sarikaija/Marry Mos/Walther Lenting/Kees van Oosten/Rinda Den Besten/Paulius Jansen/Jochem Geerdink/Halbe Zijlstra en Dick de ridder.Het persbericht dat ten Berge lijst 14 had, dateerde van 25 januari 2006. Waarom TUMULT net deed alsof ik geen lijsttrekker was, zal wel bij hun valse spelletjes horen. Dat is een vorm van persbreidel door de journalisten zelf.
Organisator Wiersum verklaarde van alles tegen mij, maar zweeg over zijn rol bij de persbreidel van het persbericht.Ik had 33 steunverklaringen aan B&W aangeboden.Maar deze zijn door Willem Stoker, directeur Bureau verkiezingen verduisterd.

Op de rechtszitting februari 2007 heb ik Jan Bakker senior als getuige op laten roepen, maar Annie Brouwer-Korf (PvdA) burgemeester van Utrecht stuurde een andere ambtenaar Bakker, die niets met de hele kwestie te maken had.

Ja die Friso Wiersum is me er een. Een heel gemeen achterbaks mannetje. Hij doet zo (schijn)heilig,is keurig getrouwd en heeft kinderen, maar achter de schermen van de naam TUMULT zorgde hij zelf voor de persbreidel bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006. En omdat B&W en de andere lijsttrekkers,op die avond in gezamelijk overleg op de achtergrond aanwezig waren, moet Friso Wiersum naar volle tevredenheid gehandeld hebben. B&W en de kandidaten bleven buiten schot en wassen hun handen nog steeds in onschuld. De kans dat er sprake is van een complot, is levensgroot aanwezig. Tenslotte betekende de arrestatie van ten Berge en alle valse verklaringen daarom heen, voor B&W en de verkiesbare Raadsleden dat er een concurrerende lijsttrekker voorlopig 'koud gesteld' was.

In de kranten gooiden GroenLinks kandidaat Marry Mos en D66 kandidaat Alice de Rooij, met instemming van de TUMULT journalisten, de eer en goede naam van ten Berge als volgt te grabbel: Ten Berge was agressief en in de 'war'. Ten Berge had de openbare orde verstoord. Ten Berge zou een keer de burgemeester hebben geslagen. Ten Berge zou maar drie van de dertig steunverklaringen ingeleverd hebben.Een pure karakter moord.

Dus beste meneer D.journalist bij Allesoverutrecht.nl, vraag het zelf maar eens aan Friso Wiersum of hij de bovenstaande feiten op zijn geweten heeft.Ik ga in ieder geval aangifte doen. De rechter zal moeten uitmaken of Wiersum als journalist met zijn geroddel en valse justitiële verklaringen over een deelnemer aan een verkiezingsdebat, dat hij mocht organiseren van B&W en de Utrechtse Raad, zijn broodheren een handje heeft geholpen bij het organiseren van deze karaktermoord op een legaal aanwezige lijsttrekker.

Want vals zijn deze verkiezingen natuurlijk welgeweest.OP de betreffende TUMULT-folder TUMULT had op zijn waar hij op nadat vast is komen te staan en aangifte is gedaan tegen de 11 andere kandidaat lijsttrekkers,met name: Anne Marie ten Berge lijsttrekker lijst 14,vanwege een valse arrestatie buitengesloten werd voor het kiezerspubliek.

Meneer D.werkzaam bij de site AllesoverUtrecht, u schrijft uitdrukkelijk dat u een van de techneuten bent bij de site Allesoverutrecht.nl en dat u niets met de forbidden mails van doen hebt.
Mocht Friso Wiersum de eindredacteur zijn die fouten maakt. Die mogelijk de titel van het stuk wijzigt na de publicatie daarvan. Een vorm van een journalistieke leugen, dan kunt u na het bovenstaande verhaal wel begrijpen dat ik begin te begrijpen wat er aan de hand is met de 'verboden te openen e-mails' bij MijnAOO, welke u mij placht toe te sturen via de site van Allesoverutrecht.nl

U schrijft uitdrukkelijk dat Allesoverutrecht.nl géén onderdeel is van de Gemeente Utrecht. Maar het is toch wél een feit dat uw site, berichten vooral persberichten doorkrijgt van de Gemeente Utrecht?
En als AOU niet van de gemeente is dan moet AOU wel een onderdeel van een andere organisatie/ onderneming zijn.De naam van die organisatie houd ik op TUMULT.totdat het tegendeel is bewezen.
Dus nu zou ik graag bevestigd willen zien of AOU samenwerkt met de TUMULT-journalisten. Kunt/wilt u mij, antwoorden op mijn vragen hieromtrent ? Hoe de onderneming ook Alles Over Utrecht ? En welk KvK-nummer heeft deze onderneming , waar u als techneut bij werkt?

En tot slot, kunt/wilt u mij nu eens vertellen wie is die eindredacteur, die via de site www.AllesoverUtrecht.nl de persberichten voor mij achterhoudt ? Ik wil deze eindredacteur op zijn machtsmisbruik ter zake van de weergave van het vrije woord aanspreken over deze journalistieke persbreidel, welke net zo strafbaar is als de 'Wolfsen' persbreidel.

Met vriendelijke groeten, Anne Marie ten Berge.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: