dinsdag 7 juli 2009

Een verzoek 6-7-09 aan het OM tot onderzoek/vervolging

Aan: Arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch
t.a.v. dhr. mr. van der Burg, HOVJ
Postbus 70581
5201 CZ ’s-Hertogenbosch
Van: mevr. A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht.
Tel.030-2316070
Datum : 6 juli 2009
Onderwerp: Verzoek.
Bijlagen: 3

Geachte meneer van der Burg,

Hierbij stuur ik u de mails (4/4) d.d. 15 juni 2009 welke ik aan u gericht had maar die kennelijk niet zijn doorgestuurd.
Tegelijk stuur ik u een kopie van de brief d.d. 12 juni 2009 welke ik ontving van de politie Brabant-Noord.
Om als derde stuk bij te sluiten een kopie van het proces-verbaal van mijn aangifte d.d. 13 april 2009: PL0915/09-110698. Compleet met mijn verklaringen en een zeer afgeslankt dossier.
Waarom en waarheen de politie Brabant-Noord en/of DIK dit p-v doorgestuurd heeft onder PL2150-45770-1 krijg ik nog steeds niet gesnapt.

Vanmiddag heb ik een verhelderend gesprek gehad met een van uw dames-medewerkers en heb ik besloten mij tot u te richten.
Hierbij verzoek ik u mij, de gedupeerde/ het slachtoffer van de valse praktijken van mevr. MLJS Brandt-van Heijst, te informeren over het verloop en de afdoening van de strafzaak.

Mocht het OM beslissen geen onderzoek of vervolging in te stellen dan zou ik graag een met redenen omkleed bericht daarover ontvangen.

Tot slot maak ik u er nog op attent dat er op de rechtbank Den Bosch een zekere Frans P.J.M.Otten, werkzaam is als plv.rechter. Tegen hem is er op 11 februari 2002 te Utrecht een proces-verbaal opgemaakt van mijn aangifte van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Hij is ook de familieadvocaat en het heeft er alle schijn van dat ook hij bij mijn ondercuratelestellingen een vinger in de pap heeft gehad. Tenslotte worden de meeste misdrijven in de relationele sfeer gepleegd.

Hoogachtend, mevrouw A.M.S.ten Berge

Geen opmerkingen: