zaterdag 2 april 2011

VROM en milieudelict Plasserwaard Wageningen

Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht
RE: VROM en milieudelict Plasserwaard Wageningen‏ 10:24
Beantwoorden ▼
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 2 april 2011 10:24:21
Aan: PostUit 2 (postuit2@dragonlife.me); kas.van.dalen@hetnet.nl; info@herbalifewageningen.org
CC: infobzk@bzk.nl; Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl); Ministerie VROM (postbus.secretariaatrandstad2040@minvrom.nl); Het Parool Politiek binnenland. (politiek@parool.nl); NRC WEB (web@nrc.nl); Tweede Kamer (contact@tweedekamer.nl)
Beste betrokkenen, Burgers in actie van PostUit2. Kas van Dalen en Herbalife Wageningen,
Bedankt voor jullie berichten, welke hierna zijn afgedrukt en welke ik met interesse heb gelezen. Ik ben inderdaad een burger in actie, gehaat door de overheid. Ik vind het prima dat jullie contact met mij gezocht hebben.Ik reageer op jullie zaak. Tenslotte weten twee klokkenluiders nóg meer dan één allang weet. Neem van mij aan dat ,wat jullie de onzichtbare organisatie noemen, de Gemeenteraad van Wageningen is met hun coalitie- gedoog- akkoorden.
Over (gemeentelijke) Platformen: Ook wanneer je als organisatie / platform subsidie krijgt van de Gemeente Wageningen kun je tóch ageren tegen de fouten van de Gemeenteraad. Voor zover ik weet mag/kan je alleen de subsie niet gebruiken als betaling voor juridische hulp/ adviezen gericht tegen de Gemeenteraad van Wageningen. Daar houden ze niet van. Dus de ambtenaren die ook penningmeester zijn bij een platform, zijn dat geworden om de boel in de gaten te houden voor de Gemeenteraadsleden, want deze volksvertegenwoordigers zijn in elke kwestie eindverantwoordelijk.
De 'controleambtenaren' in de platformen de wijkraden enz. kunnen blijkbaar niet anders dan met een soort van dreigende overspannenheid reageren. Hun baan staat op het spel. Zij kunnen geen klokkenluider spelen. (zie ook onder punt 1)
In het kort mijn reacties: Blijf doorgaan, blijf alert, blijf antwoorden eisen en stap naar de rechters. Maak met je acties, de volksvertegenwoordigers net zo gek als ze reeds zijn.
1.) Bedenk dat de Gemeenteraad met de burgemeester als zijn voorzitter, DE BAAS is in het Stadsbestuur van Wageningen. Schrijf de Raad aan en vraag aan de Raadsleden wat zij aan hun milieudelict denken te gaan doen ?
2. ) Immers wanneer de raadsleden weigeren een Raadsenquette te houden en het milieudelict van hun wethouders, van hun ambtenaren en van de eigenaar van De Plasserwaard openlijk gedogen, onder de pet houden, dan maken zij zichzelf verdacht als een criminele organisatie. Handelen met voorkennis mag niet. Gedogen met nakennis ook niet.
3.) Volgens mij moet de klacht van de chemische stortingen (formeel) éérst bij de milieupolitie van de Gemeente Wageningen gemeld worden. Dat zal wel gebeurd zijn, zonder resultaat. Jullie kunnen daarna tegen de burgemeester en alle raadsleden, aangifte doen bij de regionale politie, van het betreffende milieudelict. Desnoods schrijf je de aangifte rechtstreeks naar de Hoofd officier(en)van Justitie van Arnhemse (?) arrondissemensparket.
4.) Direct na de aangifte klaag je het Stadsbestuur bij de bestuursrechter aan als onbetrouwbaar. handelend in strijd met de WOB en wat je zoal nog meer bent tegengekomen. Bijvoorbeeld: Dat mailtje van Henk Kas, ambtenaar met zijn vraag uit jullie bestand geschrapt te worden en waarin hij jullie als leugenaars neerzet, omdat hij jullie mails als SPAM kwalificeert, dat kan echt niet. Dat mag een ambtenaar niet doen. Tenslotte werkt hij, onder eindverantwoordelijkheid (namens) de burgemeester en namens de Raad.
5.) Als de Raad niet in het handelsregister van de Kamers van Koophandel is ingeschreven, overtreden de raadsleden naar mijn idee, ieder afzonderlijk de Nieuwe Handelsregisterwet 2008. Met voorkennis de wet overtreden mag niet. Zie het boekje: Lexplicatie Handelsregisterwet 2007 Uitg. KLUWER door mr. W.R.Veldhuyzen. NUR 827-715 € 39,50. (dat mag wel van de subsidie aangeschaft worden).
6.) Het is voor een burgemeester, voorzitter van de Raad eerste burger van de Stad, verboden partijdig te zijn. Hij/ zij mag niet namens de Raad (ook allemaal burgers) een burger of en groep burgers die opkomen voor het algemeen belang, via de betreffende ambtenaar Henk Kas, wegzetten als leugenaars, als idioten, rijp om ingevangen te worden door de psychiaters van de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)
7.) Ook een milieudelict is een delict. En als de eigenaar van De Plasserwaard geld verdient met een milieudelict (storting van afval in de Wageningse uiterwaarden) is dat feit ook nog eens een economisch / steekpenningen delict. Maar kennelijk hebben de Raadsleden en hun burgemeester net zoals overal elders in Nederland, voor zichzelf, bij het OM en de Regering (namens de Tweede Kamer) een vrijwaring verworven om niet voor strafbare (politieke) feiten voor de strafrechter te hoeven verschijnen. Zulke praktijken ben ik zat, en dat heb ik ook al vaker aan de Ministerraad en aan ons parlement geschreven. Maar met die onrechtmatige gedoogconstructie van de Tweede Kamer, waarmee de Tweede Kamer de baas speelt in het land, moeten ook de milieudelicten gedoogd worden door VROM Milieu Inspectie en haar minister.
8.) Strafbare feiten onder de pet houden is ook strafbaar. En als de burgemeester en de Raadsleden niet zelf naar Justitie ter zake van de uitvoerders van het milieudelict, de eigenaar van de Plasserwaard (provincie ?) gaan, dan kun je er vergif op innemen, dat de raadsleden zelf schuldig zijn en als 'geheime' organisatie een (politiek) eigenbelang nagestreefd hebben
Met vriendelijke groet en schrijf mij eens hoe het afgelopen is met jullie burgerlijke acties.
Anne Marie ten Berge.Utrecht.
cc naar info@aivd.nl is niet gelukt. Daarom maar naar infobzk@bzk.nl
www.annemarietenberge.blogspot.com

Date: Mon, 28 Mar 2011 07:59:09 +0100
From: postuit2@dragonlife.me
Subject: Wageningse Greep uit de Kas
To: amstenberge@hotmail.com

Burger in Actie -> -> Anne Marie ten Berge
Email: amstenberge@hotmail.com

Ter informatie, HidDe IQ7+
OntspaNNNen.nl

Gemeente & Platform Duurzaam Wageningen -> Penningmeester -> Henk Kas
Email: kas.van.dalen@hetnet.nl

Beste Henk,

Je reageert een beetje overspannen op mijn bericht over de Onzichtbare Organisatie waar ik de Geheime Dienst AIVD over moest inlichten. Dat is gewoon de plicht die ik als burger voel opkomen als ik dat soort zaken signaleer. Hoe kijk jij daar als ambtenaar van de Gemeente Wageningen tegen aan?
Verder valt het me op dat je als gemeentelijk ambtenaar de controle in handen hebt bij een maatschappelijke organisatie als het Platform Duurzaam Wageningen door daar de penningmeester te spelen. Al eerder viel het me op dat een voormalige lid van dit platform gemeentelijk ambtenaar mocht worden. Het gaat hierbij om Ine Botman. Toen ik lid was van het platform maakte zij wel heel erg duidelijk dat de Gemeente Wageningen geen echte kritiek wilde krijgen van ons. We moesten namelijk wel goed beseffen dat we subsidie kregen van de gemeente. Hoe kijk jij daar tegenaan ?
Ook schreef ik over de rol die Gemeente Ambtenaar Henk de Jong vervult in de Onzichtbare Organisatie. Wat zijn jou ervaringen met hem? Van Anton Nigten begreep ik dat Henk de Jong wel een crematorium wilde bouwen op de plek waar volgens mij nu een Joodse Begraafplaats is. Klopt dat?
Tot slot vertelde Arno Boon tegen mij dat Henk de Jong een echte looser was als ambtenaar. Maar het is er op gaan lijken dat Arno mij bewust op het verkeerde been probeerde te zetten. Arno was weer directeur bij Stichting Boei, waar weer een voormalig DIRECTEUR VAN PHILIPS in het bestuur zat. Ik heb het gevoel dat via die Route mijn zwager behoorlijk gekloot is, waardoor ik me weer erg lullig ging voelen.
Ben je nog een beetje ontspaNNNen na het bovenstaande ?
Een goed weekend,
HidDe
www.herbalifewageningen.nl
www.bijleswageningen.nl
www.biologisch.nl
21--2-2011
Nogmaals,
Jouw mail beschouw ik als spam.
Ik wens niets meer van je te ontvangen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wil je mij uit al je bestanden verwijderen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Henk Kas
21-2-2011
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Herbalife Wageningen [mailto:info@herbalifewageningen.org]
Verzonden: maandag 21 februari 2011 19:54
Aan: info@aivd.nl
CC: Henk Kas
Onderwerp: Update Onzichtbare Organisatie
Geheime Dienst AIVD -> Hoofd -> mr. Gerard Bouman
Email: info@aivd.nl
Beste Gerard Bouman,
Lizet Quaak van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is vorige week door mij ingelicht over een illegale storting van chemisch afval in de Wageningse Uiterwaarden. Omdat zij het liefst haar ogen sluit voor deze beerput uit 2005-2008 lijkt het mij gepast u hierover te informeren.
De eigenaar van De Plasserwaard stortte het chemisch afval met de goedkeuring van VROM Milieu Inspectie en de Gemeente Wageningen. Dit onder toeziend oog van Rijks Overheid en maatschappelijke organisaties. De zichtbare spin in het web is slechts een gewone ambtenaar: Henk de Jong
Henk de Jong heeft dus heel veel macht om dingen naar zijn hand te kunnen zetten. En dat is alleen maar mogelijk als hij onderdeel is van een onzichtbare organisatie die hem beschermt en faciliteiten geeft. Ik denk hierbij aan ondersteuning vanuit de Rechterlijke Macht bij conflicten met burgers, collega’s, managers en het bestuur van onze stad. Als dit niet voldoende is worden mensen gek gemaakt en afgevoerd via de GGZ.
Vandaar dat ik u wil vragen een onderzoek in te stellen naar de geheime organisatie, waarvan Henk de Jong slechts een schakeltje is. Misschien kunt u via hem meer zicht krijgen op datgene wat zich buiten ons zichtveld afspeelt. Uiteraard ben ik u daarbij graag behulpzaam.
Verder zou ik graag willen weten in welke dossiers mijn naam voorkomt. Ik denk namelijk dat ambtenaren onwaarheden over mij hebben verspreid in vele richtingen. Vandaar dat ik me afvraag of de Geheime Diensten AIVD en MIVD hierin betrokken zijn. Ook wil ik graag weten sinds wanneer m’n telefoon wordt afgetapt en door wie. Of is dat een gekke vraag ?
In afwachting van uw reactie,
HidDe
www.herbalifewageningen.nl
www.bijleswageningen.nl
www.biologisch.nl

Geen opmerkingen: