zaterdag 23 april 2011

Altrecht Utrecht is ziek, Doet gevaarlijk.

Door: Anne Marie ten Berge, 23 april 2011
Mail beantwoorden.
Aan: Tom van Halteren. Clientenbelang.
Van: Anne Marie ten Berge, klaagster.
Datum: 23 april 2011
Betreft: Uw mail 21-04-2011

Geachte heer van Halteren,

In antwoord op uw mail van 21 april 2011 schrijf ik u het volgende.
Het gebeurt vaker dat ik in mijn klachtrecht niet goed begrepen wordt. Maar u heeft wel gelijk. Er was sprake van een gedwongen opname (RM)voor mij, op 13-12-2010 Maar de opname is mislukt en dan wordt het andere koek.
Omdat ik niets wist van een dergelijke RM-beschikking 13-12-2010,laat staan dat ik ooit opgeroepen ben om op zitting te verschijnen, kan het niet anders zijn, dan dat het regime van de geneesheer directeur en die vijf medewerkers van Altrecht, hun 'middelen' ingezet hebben om volgens de complot theorie,Ten BERGE in Altrecht, 'in te vangen' (het doel). Het is te smerig voor woorden vooral ook omdat dit complot weer een politiek motief laat zien om mij van het politieke platform te laten verdwijnen. De ondercuratelestelling van 25-09-2007 is met hetzelfde doel, om mij politiek onschadelijk te maken, uitgevoerd onder leiding van dezelfde Martin Roeten, geneesheer- directeur Altrecht. De betrokken officier van justitie, was mr van Thiel. De betrokken kantonrechter: Mr. R.W.J. van Veen. En de betrokken familie heet: Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge te Odijk.
Behandeling klacht
Tom van Halteren, neem van mij aan dat als ik er achter kom dat Clientenbelang mijn klachten over Martin Roeten en zijn medewerkers niet wil behandelen dan stap ik naar het Reg. Tuchtcol. A'dam. Ik moet daar 12 mei as. toch zijn voor een hoorzitting tegen een chirurg die mij niet kon opereren omdat hij dubbel geboekt was. Er gebeuren hele nare dingen in de geprivatiseerde zorg.
Schadevergoeding
Ik vraag dus niet op grond van de BOPZ een schadevergoeding. Nee ik vraag, als slachtoffer op grond van een poging tot vrijheidsberoving op 13-12-2010 door een onrechtmatig verkregen RM een vergoeding in geld. Het mag ook wel een boeket bloemen zijn, ten waarde van €6000,-- Als het maar weer verkoopbaar is.
Ik wil schadeloos gesteld worden vanwege een grove schending van mijn integriteit, een nog grotere schending van het klachtrecht. Men heeft mijn klaagschrift van 28-02-2011, zonder enige grond NIET WILLEN behandelen en mijn verzoek om eerlijke informatie AFGEWEZEN
Wanneer Martin Roeten en de vijf medewerkers Altrecht van hun recht gebruik maken om over hun strafbare acties te zwijgen dan kan ik wel van mijn recht gebruik maken om buiten de rechter om, een schade- en smartegeldvergoeding van €6000,-- te eisen. Er moet rap wat gebeuren. Ik heb de eis per directe betaling op 13 april ingediend en nu is het alweer 10 dagen verder, waarin Altrecht de bokkenpruik op heeft en Clientenbelang de boot afhoudt. Actie graag !
Misstappen
Voor mij is alles, een leermoment geweest. Maar verder zie ik de misstappen voor de Altrecht medewerkers en hun geneesheer - directeur. als hun opstap- en schikkingsmoment. U hebt het goed gezien: Aan de orde zijn hún strafbare feiten. En tegelijkertijd, míjn eis om een vergoeding.
Als ik naar civiel moet, wordt mijn claim alleen maar hoger omdat dat langer duurt. Ik stel vast: na 1 mei 2011 komt er € 100,-- per dag bij, als er niet met schikken is begonnen. Ik kan ook de Gemeente Utrecht aanklagen wat mij nog veel leuker lijkt om te doen. Ik zal voor doorzending van deze brief naar de Raad zorg dragen.
Als de vrijheidsberoving onder het mom van een RM. gelukt was dan was ik voor 6 maanden van huizen en haarden afgesneden. Ik (67) zou elke dag onder het regime van deze vijf medewerkers of anderen, namens de geneesheer directeur bestookt zijn, om gezond en wel toch maar medicinale drugs te gebruiken anders weiger je behandeling en dat mag niet in dit dwangregime.
Als mijn RM op13-12-2010 gelukt was, zou op aanwijzing van Altrecht door het OGGZ-Team Stad Utrecht, een provisionele Stads-bewindvoerder aangesteld zijn, zodat ik van die € 50,-- leefgeld per week alleen een jointje kon kopen bij Altrecht zelf, terwijl ik nooit rook. Ja, bij Altrecht Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht mag je, als je de begeleiding ook wat gunt, dagelijks je porties wiet of drugs kopen. Ze trekken het van je uitkering af. Het is letterlijk net de gevangenis. Nergens wordt zoveel geblowd als daar. De wiet lucht hangt op de gangen en in de kelders.
Nieuwe klacht, namens...
En nu ga ik het opnemen voor mijn twee (heren) vrienden. Hun RM lot ligt ook in de duivelse handen van Martin Roeten. Tom maak je niet ongerust. Martin heeft mij gistermiddag 22-04 teruggebeld en ik heb hem een straffe veeg uit de pan gegeven en geëist dat hij de problemen van mijn vrienden, op gaat lossen. Waarom zitten mijn vrienden met een RM in Nieuwegein op een geïsoleerde / gesloten afdeling ? Dat komt door Roeten. Roeten is al jarenlang het toppunt van onverantwoordelijke medische zorg voor gehandicapten en geesteszieken.
De recente Altrecht 'invanging' d.d. 08-04-2011 van mijn vrienden E. L.te U en R. V. te U. is gelukt. Daarbij zijn middelen gebruikt van valsheid in geschrifte, misleiding van de rechter en wanprestaties bij het vaststellen van de diagnoses.
Een zaak:
Echt iets voor Clientenbelang om deze klachten via de regels van het klachtrecht te onderzoeken.Mijn beide vrienden zitten nu al twee weken van de 6 maanden RM , vast op de afd.gesloten in RPC Nieuwegein van Altrecht. Daar wordt opzettelijk gerookt en geblowd door het personeel in de nabijheid van de cliënten, die geen kant op kunnen.
Er is geen bewijs geleverd dat mijn vrienden een gevaar voor de buitenwereld of voor zichzelf zijn. Na een week zeuren heb ik de RM beschikking 08-04-2011 van R. binnen. De rechter mr. E.A.A. van Kalveen geeft geen motivatie aan . Zij besliste enkel op de stukken en heeft zich laten misleiden.
Er is duidelijk gesjoemeld met de geneeskundige verklaringen over R., met name door dhr. F.van Gendt,casemanager en de dames G. Ruitinga en G,W Kruyt psychiaters van Altrecht. Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht. Het oordeel (autisme) van de onpartijdige arts A. Bioch, van het Ant.Overvecht is niet op tafel op de zitting gekomen.Ik lees de e-mail verslagen van mijn vrienden. Ik lees over dat R., dagelijks gekleineerd, buitengesloten, gepest, getart en gesard wordt door andere patiënten, behandelaars en verpleegkundigen, zonder rekening te houden met zijn autisme. Om de drie uur komt men in zijn kamer kijken, of hem wakker maken. Vriend R. heeft op mijn advies de PVP voor Nieuwegein: Peter de Koster 06-27402685 er bij geroepen en die is op donderdag 21 april 2011 om 10:30 gekomen. Later belde R. mij helemaal van streek op omdat Robert van der Doef, afd.arts,gesloten aldaar, een (vals) behandelplan aan de PVP heeft laten zien, waarop stond dat R. behandeld werd volgens de opname titel IBS. 18-04-2011. Wow ! Daar staat mijn hart en mijn verstand bij stil. Wat een ziekelijke leugen, wat een smerige misleiding! Zeker om te verdoezelen dat R. met een RM niet op een gesloten afdeling 'behandeld' mag worden. Het zijn Mensenrechtenschendingen op z'n Hollands.
Conclusie
Beste Tom van Halteren, Cliëntenbelang, dan weet je nu waarom ik zo tekeer ga tegen alle ziekelijke leugens van Altrecht en Martin Roeten en zijn collegae psychiaters. Deze klachten kunnen nu eenmaal niet via diplomatieke seintjes binnen komen. Al het bovenstaande is werkelijk gebeurd. Er moeten koppen rollen. Ik kan alleen maar tot de conclusie komen dat Altrecht een gevaar vormt voor de samenleving met Martin Roeten en zijn complotterende psychiaters in het bijzonder.
Ik heb mijzelf niets te verwijten. Ik blijf niet aan de kant staan. Ik mag hopen dat Cliëntenbelang alle klachten volgens het klachtrecht in behandeling neemt. R. V te U. heeft een autistiforme stoornis en wordt voor schizofrenie behandeld. Altrecht is net zo ziek als een psychopaat, en doet héél gevaarlijk.
Geen waanidee
Ik verzin het bovenstaande echt niet. Dit is waarlijk in de afgelopen week gebeurd bij de 'behandeling' van R. V. in Nieuwegein. R. heeft van St. Ant. Overvecht, op 08-02-2011 de diagnose van een sterk vermoeden van autisme gekregen. R. is het daarmee eens en wil hulp. Maar daar steekt Altrecht op 08-02-2011, op dezelfde dag nog, een stokje voor. Een client naar een ander sturen, dat willen ze niet. Ik heb de meeste stukken van mijn vriend, die zichzelf niet kan verweren, opgeëist bij de rechtbank. De betrokken BOPZ advocaat is ronduit een hufter. Hij heeft R. niet behoed voor een gedwongen opname. Wat een zak. Ik maak mij terecht erg veel zorgen.
Ik kan niet uitstaan dat dit RM-onrecht met mij zou gebeuren op 13-12-2010 , laat staan met mijn vrienden.In bovengenoemde cases staat vast, dat de geneesheer directeur en de medewerkers van Altrecht aan het openbaar gezag, dat is aan het OM Utrecht, verklaard hebben, dat de voorgestelde personen voor een RM, in aanmerking komen omdat zij zouden lijden aan een geestelijke ziekte, waarbij sprake zou zijn van teloorgang, 'mogelijk' gevaar voor de omgeving en voor zichzelf. Een collega arts van Altrecht speelt bij dit soort zaken, achter de rug om van het slachtoffer, steevast voor 'onafhankelijke' arts BOPZ. Dat is bij R. de Altrecht- collega mw.G.W.Kruyt,psychiater geweest. Ik moet haar niet tegen komen. Dan krijgt ze het heel moeilijk.
Om af te ronden:
Ik vraag ook geen schadevergoeding in het kader van de BOPZ. Nee ik vraag een schadevergoeding aan Altrecht omdat mijn klacht terecht is en ontvankelijk verklaard hoort te worden. .

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge, klaagster en vertrouwenspersoon.

www. annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: