dinsdag 12 april 2011

Smeekbrief aan politie Utrecht en Nieuwegein.

Door Anne Marie ten Berge.Utrecht 12 april 2011. *
FW: Thorbeckepark 108 Nieuwegein.‏

7:49
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan Peter de Klein, KROEZEN BV, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 12 april 2011 7:49:01
Aan: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
CC: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl)
BCC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl)
Geachte Peter de Klein, politie Utrecht
Kroonstraat 25 Utrecht.

Wilt u zo vriendelijk zijn de volgende mails bij het dossier van mijn aangiften d.d. zaterdag 9 april 2011 te voegen? Ik meen dat de zaak in behandeling is bij uw collega Bakkali. Het is bekend dat de curator de gestolen sleutels van onze woning Thorbeckepark 108 in Nieuwegein niet terug wil geven.
Is het mogelijk dat de politie in Nieuwegein van Stichting Mitros te Nieuwegein op grond van mijn aangiften en de onrechtmatige gang van zaken, vordert dat Mitros Nieuwegein, nieuwe sloten in de voordeur en de deur van de box maakt ? De huur is betaald dus wij hebben het recht om onze spullen te kunnen gebruiken. Verder zal ik van de curator van Kroezen BV eisen dat de huur betaald wordt. Dat is de curator verplicht. Over een curator kan je alleen klagen bij de kantonrechter. En dat heb ik mondeling al gedaan.
Ik schat in dat Kroezen BV of mijn criminele familie iedere maand € 2000,-- vangen van mijn AOW en mijn ABP. Daar moet de betreffende huur van betaald worden, als dat mijn wens als curanda is. Ook mijn waardepapieren en de eigendomspapieren van het onroerend goed dat ik van Rein geërfd heb liggen in de woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Het is duidelijk dat ik naar de politie moet om aangiften te doen.
En dat er dan een proces-verbaal van wordt opgemaakt. Dan kan ik het OM aanspreken op haar taakbesef. Met vriendelijke groet, Anne Marie Ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: vraag@mitros.nl
CC: algemeen@kroezenbewind.nl
Subject: Thorbeckepark 108 Nieuwegein.
Date: Thu, 7 Apr 2011 14:20:43 +0200

Aan: Fred Mommers, sociaal woonconsulent Stichting Mitros Nieuwegein.
Datum: donderdag 07 april 2011.

Geachte heer Mommers,
Jammer dat u mij niet op 030-2316070 terug belt. Ons nummer van onze woning Thorbeckepark 108 Nieuwegein was 030-2218524.
Maar de curator is haar wettelijke verplichtingen niet nagekomen door, onder anderen, dit telefoonabonnement en de gsm abonnementen niet te betalen. Vandaar dat ik mij elke morgen weer naar mijn kantooradres Servaasbolwerk 4bis moet haasten om te kunnen bellen. Het abonnement 030-2316070 op Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht, wordt wel door de curator betaald. Dat is zijn/haar wettelijke plicht.

Woensdag 06-04-2011 zei u door de telefoon dat de bewindvoerder van KROEZEN BV de huur had opgezegd van mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Mijn klacht dat Stichting Mitros kennelijk gehoor heeft gegeven aan de onrechtmatige beslissing van huuropzegging door een bewindvoerder, heeft u niet willen behandelen. U heeft duidelijk gemaakt dat Stichting Mitros in haar besluit om inspecteur Remco Waspenning van de afdeling Vastgoedbeheer ( die werkt dus namens Marien de Lange, directeur vastgoed) tussen 8:30 en 9:30 naar mijn woning te sturen, teneinde, onder het mom van huuropzegging, aan mij belet te vragen om de woning te mogen betreden.

In ons gesprek verwees u mij naar de bewindvoerder van KROEZEN BV te Vortum -Mullem. U gaf aan, dat u niet naar mij wilde luisteren omdat u van Stichting Mitros alleen zaken mocht doen met de curator van KROEZEN BV en niet met mij. Het is bekend dat Stichting Mitros contracten heeft afgesloten met het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum -Mullem. Vandaar dat u zich eerst vergiste en eerst dacht dat ik onder bewind stond. U zei in eerste instantie dat de bewindvoerder de huur op gezegd had. Op mijn aanwijzing verbeterde u zichzelf en vertelde mij dat de curator de huur opgezegd had. Maar u wilde de naam van de curator niet noemen. Kennelijk liegt u de hele boel bij elkaar. Verder is duidelijk geworden dat de curator op vrijdag 8 april 2011 tussen 8:30 en 9: 30 uur ten tijde van de eerste inspectie,(misschien huisuitzetting ?) niet aanwezig zal zijn.

Omdat er in dit geval kennelijk sprake is van fraude en wetsovertredingen uwerzijds, heb ik voor de zekerheid een jurist geraadpleegd. Ook de curator zal deze rekening moeten betalen. De geraadpleegde jurist was het met mij eens dat er zonder de dwingende aanwezigheid van de betreffende curator, mogelijk in opdracht van die curator, een poging tot huisvredebreuk beraamd werd door Stichting Mitros, afdeling Mitros Vastgoed in samenwerking met de curator.
Omdat tegelijkertijd duidelijk is dat Stichting Mitros, afdeling Mitros Vastgoed geen zorg heeft gedragen voor de dwingende aanwezigheid van de curator, bij de geplande inspectie, verzoek ik u een heroverweging te maken betreffende het sturen op aanstaande vrijdagmorgen van Remco Waspenning, Mitros vastgoed inspecteur. Zonderde aanwezigheid van de curator, die de sterke arm kan oproepen, gaat mijn voordeur niet open voor de verhuurder. Ik heb aan Stichting Mitros afdeling Incasso op 06 januari 2011 een brief geschreven over de betaling van de huurpenningen voor de woning Thorbeckepark 108 Nieuwegein, waar ik al sinds mei 2006 woonachtig ben. Mijn inboedel is voor € 70,000 nieuwwaarde verzekerd. De curator is in gebreke omdat deze verzekering ook niet betaald wordt door KROEZEN BV. Wilt u nog steeds mijn woning met de sterke arm ontruimen ? Doe het niet. Eis de achterstallige huurpenningen van de curator op. Dan blijft u uit de bajes.

Voorts zal Stichting Mitros Openheid van zaken moeten geven. In geval de curator een achterstand heeft veroorzaakt in het betalen van huurpenningen betreffende mijn woning Thorbeckepark 108 .te Nieuwegein, zal de kantonrechter inmiddels een vonnis van huisuitzetting uitgesproken hebben tegen de erven R.D.Derks. U stelt mij niet op de hoogte. U ontkent ook niet dat er reeds een vonnis ligt ! U wilt alleen de criminele curator informeren ! U deugt van geen kanten.
Een en ander heeft als gevolg dat ik, voor mijn eigen veiligheid en voor het behoud van mijn inboedel, de politie in Nieuwegein zal vragen mij te informeren wanneer ik op de zogenaamde 'brekerslijst' sta. U heeft woensdag overduidelijk aan de telefoon gedreigd om op enig moment met geweld mijn woning binnen te gaan. Het is terecht dat ik dan direct vermoed dat er ook een (geheim) vonnis van de rechter in uw bizarre machtsmisbruik meespeelt. De instanties weten al dat KROEZEN BV niet te vertrouwen is. Dus wat u betreft concludeer ik: Wie met pek omgaat wordt ermee besmet.

Meneer Mommers, u bent het met mij eens? Crimineel gedrag, is dat gedrag dat buiten de wet en het recht om alleen in het eigen belang gedaan wordt. Tot slot geef ik u en Remco Waspenning mee: Denk goed na, terwijl jullie de afspraakjes met de criminele Gemeente Utrecht, met de crimineel Marien de Lange en met de criminele curator gaat uitvoeren, terwijl mijn rechten worden vertrapt ! Dat hoef ik namelijk niet te nemen. En dat zál ik niet nemen. Overigens: Het plannetje d.d. 13 dec. 2010 van KROEZEN BV om mij gedwongen te laten opnemen heeft gefaald, omdat ikzelf heel verstandig in elkaar zit en mij niet laat provoceren en intimideren door criminelen die op mijn ondergang uit zijn. Een curator die uit eigen winstoogmerk, de curanda dakloos wil hebben, pleegt een misdrijf.

Was getekend, Mevrouw A.M.S. ten Berge, mede namens de Erven R.D.Derks. Zie brief d.d. 06-01-2011.

cc KROEZEN BV.
cc Vele anderen.
www.annemarietenberge.blogspot.com

*
Automatisch antwoord: Thorbeckepark 108 Nieuwegein.‏

7-4-2011
Beantwoorden
Van: vraag@mitros.nl (vraag@mitros.nl)
Verzonden: donderdag 7 april 2011 14:20:58
Aan: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)

Hartelijk dank voor uw bericht.

We komen hier zo snel mogelijk bij u op terug.

Met vriendelijke groet,
Mitros
------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen: