maandag 11 april 2011

Beste politie, vorder mijn huissleutels terug.

Door: Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan Peter de Klein, KROEZEN BV, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), gemeenteraad@utrecht.nl, gemeente@utrecht.nl, Kees van Oosten, Nationale Ombudsman
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 11 april 2011 20:03:10
Aan: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
CC: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); gemeenteraad@utrecht.nl; gemeente@utrecht.nl; Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl)
Dag Peter de Klein,brigadier bij de politie te Utrecht.
U schreef mij vanmorgen een mail en hier is mijn reactie:
Ik heb de politie Nieuwegein nu al tig keer gevraagd naar de naam van uw collega in Nieuwegein. Hij heeft geweld gebruikt. Mijn klacht ingediend op vrijdagmiddag 08-04-2011 bij de politie in Nieuwegein luidde ongeveer als volgt:
Onrechtmatig politiegeweld en sommering de woning te verlaten zonder machtiging van de rechter.
De betreffende agent bonsde op de deur van mijn woning om +/-9:40.uur. Door het geopende keukenraam aan de galerij kant vroeg ik hem om zijn naam en zijn functie ,die gaf hij niet. Hij zei: "U wordt uit uw woning gezet" , maar hij kon geen rechterlijk vonnis tonen. Naast hem stond dhr. van Mil, naar eigen zeggen vervangend curator. Maar deze man kon ook geen rechterlijke beschikking tonen dat hij aangesteld was als vervangend curator. Een curator mag namelijk niet op eigen houtje een ander aanwijzen als curator. Ik had van Mill al om 8: 35 uur gezegd dat als hij zich niet kon legitimeren, ik hem de woning niet binnen kon laten. Deze vrijdagmorgen had ik een afspraak met Stichting Mitros met een 1ste inspectie voor oplevering en daar had hij, van Mil niets mee te maken. De politieagent heeft mij later zeer hardhandig vastgepakt en de assistentie van dhr. van Mil gevraagd mij uit mijn woning te slepen. Daarna greep Dhr. van Mil mijn rechter onderarm vast en toen heb ik hem in zijn hand gebeten, uit zelfverdediging. Mijn tanden stonden in zijn hand. Ik heb er nog steeds een vieze smaak van in mijn mond. Toen werd die agent zo kwaad dat hij mij in mijn onderarm kneep en zo alleen de flat uit sleepte. Het getrek aan mijn arm, deed vreselijk zeer. Ik ben over de galerij weg gekropen .
Uw collega is voor mij een schoft, hij moet voor de rechter. Hij is ambtenaar.Ik snap niet dat Nieuwegein niet wil zeggen hoe hij heet. Zo'n soort collega neem je toch niet in bescherming ? Uw collega is een lafbek om zo tekeer te gaan tegen een vrouw van 67 jaar met een hartfalen en reuma. Ik heb de bloeduitstortingen welke ik dank zij hem heb gekregen, gefotografeerd en vanmiddag is er een medische verklaring opgemaakt. De curator heeft mijn ziekteverzekering bij Menzis niet betaald.Ik ben dus niet verzekerd. Ik ben vrijdag 08-04-2011 in de flat op het balkon onwel geworden, door de dreiging van uw collega. Opeens was het oorlog. Uw collega heeft geen dokter gehaald. Ik ben niet naar het ziekenhuis gebracht en ik heb nog steeds veel stress. En pijn op de borst. Ik kan niet naar het ziekenhuis omdat de curator mijn verzekering bij Menzis niet betaald. Ik ben dus niet verzekerd.
Wanneer uw collega beweert een huisuitzettings bevel gezien te hebben, dan liegt hij of hij moet een bril aanschaffen. Dhr. van Mil heeft uw collega op persoonlijke titel opgeroepen om in de woning te mogen inbreken, wat uiteindelijk niet gebeurd is want Mitros is met een eigen duplicaat sleutel de woning binnen gekomen.Uw collega heeft mij aangesproken met de dreiging van huisuitzetting en niet eens mijn ID gevraagd. noch een bevel of machtiging kunnen tonen dat hij hier toe gerechtigd was. Het is een ambtelijk misdrijf van hem en zijn chef, om politie assistentie te verlenen bij een illegale huisuitzetting. Deze illegale huisuitzetting op Thorbeckepark 108. zal de krant wel gehaald hebben. Het is voor mij en anderen niet te vatten dat dit kan en wordt toegestaan in Nederland. Ook de Rechtbank Utrecht bij de Kantonrechter Utrecht wist men van geen vonnis op het adres Thorbecke park 108 te Nieuwegein. Wij zouden de woning pas op 2 mei hebben moeten opleveren. Tot dan hadden we er in kunnen blijven. Maar de eerste inspectie was mislukt. Mijn vraag is waarom heeft Mitros niet op mijn brief van 6 jan. 2011 gereageerd ? Ze hebben de ontvangst bevestigd. Ik wilde daar blijven wonen.
Toen ik aan uw collega om het vonnis van huisuitzettings vroeg overhandigde dhr. Van Mil mij op bevel van uw collega het zogenaamde bevel van huisuitzetting maar dat ene papier was geen vonnis maar een brief (met duidelijk Mitros logo) van 1 april 2011 van Mitros aan mij gericht. De brief betrof onze afspraak dat Remco Waspenning, Mitros-inspecteur tussen 8:30 en 9:30 uur de woning kwam controleren voor oplevering op 2 mei 2011. Ik had alle recht het duplicaat van mijn eigen brief te verscheuren. Hoe komt van Mil aan een duplicaat van een brief van Mitros die aan mij is gericht ? Dat stinkt toch naar gesjoemel met privépost ?
En ik had heel duidelijk voor uw collega de punten in de brief aangewezen dat dit geen rechterlijke uitspraak of brekers bevel van justitie was. En toen ik uw collega dat aantoonde, probeerde van Mil de brief weer terug te pakken en daarom heb ik hem verscheurd, want uw collega zag opeens in, dat hij een ambtelijk misdrijf had begaan door iemand onterecht uit de woning te zetten op verzoek van een onbevoegd persoon nog wel. Uw collega heeft het hele politiekorps te schande gemaakt. En Angelo en ik zijn de gedupeerden want die criminele curator gaat nu de hele boedel van Angelo en mij aan Stichting Mitros verkopen.
En in plaats dat de korpschef ingrijpt en mij zegt dat uw collega op non-actief is gesteld, worden er leugens verteld over Angelo en mij. Waarom ? Wij zijn de slachtoffers. En uw collega is de dader.
God mag weten of aan uw collega steekpenningen beloofd zijn voor zijn valse optreden. Het zou mij niets verbazen. Kroezen BV en Stichting Mitros zijn grote ondernemingen met genoeg mogelijkheden. Het is immers van Mil (vervangende curator) geweest die 112 gebeld heeft om ons uit de woning te zetten terwijl er een team van 8 mensen waaronder Mitros Klantenservice van 8:40 tot 9:40 uur op de stoep gestaan hebben en niet binnen wilden komen. Ik heb verschillende keren naar Remco Waspenning, Petra Iesbers en Mommering geroepen in mijn handen geklapt en geschreeuwd vanaf de galerij 2 hoog, maar ze kwamen niet inspecteren.
Geloof mij, Ik had er alle belang bij dat Mitros op tijd kwam inspecteren, want ik moest om 11:00 uur weer in Utrecht zijn voor een rechtzitting. Die heb ik dus gemist. Toen ik om ongeveer 9:40 op het punt stond om naar Utrecht te gaan en een laatste plas had gedaan was het uw collega uit Nieuwegein (die zijn naam niet wilde noemen) en die angstaanjagend op de voordeur stond te bonken.
Wat betreft uw idee dat ik Torbeckepark 108 onderverhuurde zou ik graag willen weten wie dat heeft gezegd. Je mag niet liegen tegen de sterke arm. En je mag niet lasteren over een anderen dat is de wet overtreden. Angelo en ik zijn onschuldig aan onderhuur.
Stichting Mitros heeft zelfs een keer kennisgemaakt met Angelo van Kleef. Mitros is met twee man , ik dacht 14 maart 2011, binnen geweest. Angelo kwam net onder de douche uit en heeft Mitros binnengelaten. Ik heb het hele gesprek, ik lag nog in bed, gehoord en Mitros ging akkoord dat Angelo daar woonde. Dan vind ik het werkelijk achterbaks dat nu gezegd wordt dat ik de flat onderverhuurde. Ik heb een contract gemaakt dat Angelo van Kleef daar kon wonen met zijn hond en zijn meubels en zijn spullen kon inrichten. Gelukkig hebben we foto's gemaakt van zijn en mijn spullen. Wij zijn voor dat contract begeleid door een deskundige die ook afschriften heeft. Ik heb geweigerd geld aan te nemen, voor het woongenot van Angelo, want ik houd me aan de wet. Angelo hield de flat schoon,kocht eten,deed de was, zaken die ik niet meer kan doen en hij bracht mij heen en weer in de auto. Wij gaven geen overlast.
Ik verhuur kamers op het Servaasbolwerk 4,4bis en 4bis a , om toch nog wat geld te vangen. want die criminele curator heeft beslag gelegd op de rekening Ten BERGE en/of boedel DERKS waar meer dan 25 miljoen op stond. Het was ook de betaalrekening van onze vereniging DEMOCRATEN die Rein en ik op 1 januari 2010 opgericht hadden.
Ik begrijp echt niet dat Kroezen BV te Vortum-Mullem niet doorgelicht wordt door justitie. Zo hebben ze een vrijbrief om het geld en de goederen van Angelo en mij te jatten. En van God mag weten hoeveel mensen nog meer. Er staan genoeg artikelen in de krant over criminele curatoren en bewindvoerders.
Aan deze oplichterij wordt niets gedaan, omdat het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) ieder jaar opnieuw de salarissen mogen vaststellen van de curatoren in de Branche Professionele Inkomensbeheerders. Het zijn de kantonrechters die curatoren benoemen. Dus in principe is iedere kantonrechter partijdig als het op benoemingen van curatoren, bewindvoerders en mediatoren aankomt. Zij spreken zich altijd uit in het voordeel van de betalende brancheverenigingen , die het LOK moet betalen voor het vaststellen van hun salaris. En hoe hoger het salaris van de curatoren wordt vastgesteld. hoe hoger de beloning voor het LOK zal zijn. Er zijn niet voor niets zoveel vice-presidenten benoemd op iedere rechtbank. Ook de Rechtspraak is geprivatiseerd door de Tweede Kamer.

U adviseert tegen beter weten in, dat ik Brandt om geld moet vragen ? Maar ik heb honderd keer aan Brandt gevraagd om mij mijn geld op te sturen. Maar ze verdomd het. En waarom doet ze dat niet ? Omdat ze niet mijn bewindvoerder mag spelen. Ik sta onder curatele en niet onder bewind. Zij moet mijn schulden betalen maar mag mijn inkomen niet beheren, omdat ik niet onder bewind ben gesteld. Maar de meeste ambtenaren hebben geen idee dat daar verschil tussen zit. Op 10 juni 2009 heeft de rechter bepaalt dat de curator ook geen machtiging had mijn vermogen (erfenissen, waarde onroerend goed) mocht beheren. En de Banken willen het niet weten. Ik heb niet voor niets aangiftes tegen de curator en de banken gedaan.
Het OM Utrecht heeft de curator en de banken laten lopen, omdat het OM boter op het hoofd heeft. Het OM heeft op 17 mei 2007 onrechtmatig een aanvraag ondercuratelestelling ingediend bij de kantonrechter . Het OM is schuldig aan het feit dat de officier van justitie (welke?) tegen de rechter de leugen vertelde dat ik geestelijke ziek was. Dat mag niet. Maar een fout en een klacht behandelen ho maar.De overheid ziet willens en wetens toe dat je crepeert. Het is je reinste dictatuur tegen een onschuldige burger. Als de vakbonden eens opriepen te demonstreren tegen deze dictatuur van de Tweede Kamer zou Nederland op z'n kop staan.
Zelfs de begrafenisonderneming Alting & Partners hebben uiteindelijk de curator gedreigd met een incasso deurwaarder als de curator de rekening van Reins begrafenis niet voor 1 mei zou betalen. Rein is nu al bijna 6 maanden dood en ik heb nog geen cent van mijn erfenis kunnen innen. Ik kan geen steen voor zijn graf bestellen.
Vanwege die onrechtmatige huisuitzetting is het kennelijk opzet van KROEZEN BV dat haar curator Brandt-van Heijst alle goederen van mij en Angelo gaat verpatsen om die begrafenisrekening te kunnen betalen ? Angelo en ik kunnen niet meer bij onze spullen zelfs de sleutels van de box zijn ons afgestolen door van Mil en curator Brandt. Zij heeft mij al gezegd dat zij de sleutels had. Het kon haar niets schelen dat wij op straat staan.
Wat moet ik doen om onze eigendommen terug te krijgen ? Ik kan geen contact krijgen met Angelo. Hij kan zijn telefoon niet meer betalen want al zijn geld ligt in de kluis in de flat. Al het voer voor de hond daar kan hij ook niet meer bij. De curator had van de Gemeente Utrecht kunnen weten dat ik ook met Rein in Nieuwegein en in Utrecht woonde. Ik heb mij niet in Nieuwegein in laten schrijven omdat de vereniging DEMOCRATEN in Utrecht gevestigd was.
Hierbij doe ik weer aangifte tegen Burgemeester Aleid Wolfsen want hij heeft op 9 juli 2008 mijn nieuwe paspoort aan mijn zus gegeven en zij heeft de curator mijn paspoort gegeven zodat de curator daarmee onrechtmatig mijn Bijstand, mijn AOW en mijn ABP heeft aangevraagd. Daarom geeft zij mij geen geld want dat moet u zien als een bekentenis dat zij buiten de wet heeft gehandeld.
Dus de Mitros betaalt de curator voor de inboedel van mij en Angelo? Dus ben ik benieuwd wat de curator met mijn waardepapieren. de antieke schilderijen, onze muziekinstallaties en onze computers gaat doen ? Hoe moet dat met ons bed en onze matrassen? Onze tafel en stoelen. Wij moeten wonen en zijn nu formeel dak- en thuisloos. Het Servaasbolwerk 4bis is het kantoor van de vereniging DEMOCRATEN. Wie wil er nu op 'n kantoor slapen?
Mijn vraag is: Waar blijft de politie van Nieuwegein ? Daar worden misdrijven gepleegd. De daders zijn bekend. Ik ben wanhopig, niet omdat ik de gedupeerde ben maar omdat er niets aan gedaan wordt. De misdrijven van het Bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum Mullem moeten onderzocht worden. Ik maak gebruik van mijn verschoningsrecht. Deze correspondenties zet ik ook op: www.annemarietenberge.blogspot.com

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge
-------------------------------------------------------------------------------
Subject: RE: sleutels.
Date: Mon, 11 Apr 2011 13:00:48 +0200
From: Peter.de.Klein@utrecht.politie.nl
To: amstenberge@hotmail.com

Dag mevrouw Ten Berge,

Dit is in Nieuwegein gebeurd en mijn collega is daarbij geweest.

Deze heeft een bevel gezien, alleen deze verscheurde u, waar hij bijstond.

U moet ook geen onderhuur doen, daar komt altijd ellende van.

Het enige wat ik u adviseer is om met Brandt in overleg te gaan, om zo aan geld te komen.


Peter de Klein
Telefoon
Kroonstraat 25
3511 RC UTRECHT
e-mail
peter.de.klein@utrecht.politie.nl
---------------------------------------------------------------------------------
Van: Anne Marie ten Berge [mailto:amstenberge@hotmail.com]
Verzonden: maandag 11 april 2011 12:47
Aan: Klein, P.A.M. de (Peter)
Onderwerp: sleutels.

Geachte Peter de Klein,
Jammer dat uw collega dhr. Bakkali niet te bereiken is. Hij heeft zaterdag beloofd de curator te bellen voor uitleg. Ik heb de rechtbank gebeld en opnieuw een klacht ingediend tegen de rechters die hun fout om een verdachte curator te benoemen niet hebben erkend. De president van de Hoge Raad heeft mij op 5 april 2011 eindelijk terug geschreven dat ik klachten tegen de rechters individueel moet indienen.
Deze onrechtmatige ondercuratelestelling heeft nu al meer dan 4 jaar haar desastreuze uitwerking op mijn inkomsten en mijn vermogen.
Ik heb veel geld geërfd van mijn moeder, van een tante en van Rein en Brandt, de valse curator, houdt de afgiften van deze gelden tegen door de banken wat voor te liegen over een akte van erfrecht waar Brandt op zit te wachten, totdat ik die aanschaf. Nou dat kan ik niet aanschaffen want ik ben niet gek, en ik heb geen geld. Een crimineel zal ik altijd tegenwerken.
Vanmorgen heb ik Mitros Nieuwegein opgebeld en zij hebben gezegd dat de sleutels van mijn woning Thorbeckepark 108 3438 WG Nieuwegein op vrijdag 8 april 2011 aan de vervangende curator en deurwaarder dhr. van Mil zijn overhandigd.
Dhr. van Mil zei aan de intercom dat hij geen rechterlijke beschikking van vervanging van curator Brandt van Heijst tel. 0485- 31 99 41 kon overleggen.
Dus heb ik gezegd dat ik hem niet hoefde binnen te laten Toen heeft dhr. van Mil 112 gebeld en toen heeft de politie gezien dat ze de woning met de reserve sleutel van Mitros Nieuwegein zijn binnen gegaan.
Ze hebben de deur dus niet geforceerd. Ze hebben mijn huissleutels uit mijn tas gestolen en die tas is, door een buurtbewoner die een vriendin heeft, die ook bij de politie in Nieuwegein werkt opgehaald van de galerij. Alleen de sleutel van mijn brievenbus zat nog aan het ringetje. Ook de sleutel van de berging is gestolen Dat hebben mijn chauffeur en ik precies nagetrokken. op zaterdag jl.
Inmiddels heeft curator Brandt bevestigd dat zij de sleutes in bezit heeft en die niet aan mij terug wil geven. Ook wilde Brandt geen informatie geven over het deurwaarderskantoor van dhr. van Mil. "Hij werkt zelfstandig", was haar antwoord. Zij had van Mil als vervangend curator opdrachten gegeven voor de huisuitzetting en diefstal van de inboedel en de sleutels.
Stichting Mitros heeft deze fraudes mogelijk gemaakt. De medewerkers Mitros.met name Remco Waspenning en dhr. Mommers hebben niet op de afgesproken tijd tussen 8:30 en 9: 30 uur aangebeld voor de 1ste inspectie voor de overdracht. De overdracht (leeg opgeleverd) zou op 2 mei zijn maar, Angelo en ik hebben geen sleutels zodat wij niet bij onze bezittingen kunnen. En ik heb geen geld om mijn bezittingen te laten opslaan. Die curator en haar medewerkers zijn toch vreselijk crimineel. Help Help mij. Ik moet in mijn woning in Nieuwegein kunnen wonen want het Servaasbolwerk heb ik verhuurd om aan wat geld te komen.
Vriendelijke groeten van Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De
informatie in dit emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van
aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en
of een verschoningsrecht vallen.
------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen: