donderdag 28 april 2011

Gedupeerde eist schadevergoeding van ruim 60 miljoen Euro.

Aan: RECHTBANK UTRECHT
SECTOR KANTON LOCATIE UTRECHT

t.a.v. Kantonrechter.
Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht
Van: A.M.S. ten Bergep/a Servaasbolwerk 4bis. 3512 NK Utrecht. U

Datum: donderdag 28 april, 2011
Betreft: Verzoek / Eis
Bijlagen: Verzameling mails april 2011.

Geachte heer/mevrouw kantonrechter,

Hierbij verzoek ik, Anna Maria Susanna ten Berge geboren 6 maart 1944 te Utrecht, aan de Rechtbank Utrecht mij tot genoegdoening voor de geleden schade, schande en smart, welke de criminele onderneming KROEZEN BV Sint Cornelisstraat 44 5827 AM te Vortum-Mullem mij heeft aangedaan, een vergoeding tot te kennen van groot € 60.987.600,--
Zegge: Zestigmiljoennegenhonderzevenentachtigduizendzeshonderd Euro

Aanleiding tot mijn verzoek en de hoogte van mijn eis, is het feit dat de curatoren van KROEZEN BV te Vortum-Mullem met name: dhr.P.H.M. Donkers (2007) en mevr. M.L.J.S. Brandt-van Heijst, (2008) in onrechtmatige samenspraak (complot), en onbevoegde samenwerking (steekpenningen) met de Gemeente Utrecht, (Altrecht), mijn familie(vijf zussen en drie zwagers) en via onrechtmatige beslagleggingen op mijn bankrekeningen een dergelijk kapitaal aan mijn eigen vermogen, mijn vermogen uit nalatenschappen op slinkse wijzen hebben verduisterd.

Gelijkluidend was het juridisch advies van advocaten, politie en OM-Utrecht: ”Het is een zaak voor de kantonrechter”.

Bijgevoegd is een verzameling mails, om een beeld te krijgen van de laatste onrechtmatige activiteiten van de curatoren bij het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV betreffende het achterhouden van mijn inkomen en de weigeringen om onder andere de huur van mijn woning te Nieuwegein, de RDW wegenbelastingen, belasting van mijn onroerend goed, een veilige nieuwe auto, de ziekteverzekering MENZIS, de loodgieter, de aannemer enzovoort te betalen.

De betreffende curatoren zijn in 2007 en 2008 zonder mijn mening (achter mijn rug om) benoemd tot curatoren, vanwege, ja vanwege wat eigenlijk.? De geestelijke stoornis is nooit bewezen. De teloorgang is nooit bewezen. Het gevaar is nooit bewezen. Mijn failliet van mijn Eenmanszaak, is nooit bewezen,. Ik werd vanaf het jaar 2000 financieel onderhouden door de op 25 oktober 2010 overleden heer R.D.Derks, mijn (niet geregistreerde) partner vanaf het jaar 1976. Ik ben nu 67 en ik heb door toedoen van KROEZEN BV. nog steeds geen cent van mijn, bijstandsuitkering (2000-2008) AOW en ABP (2009) gezien.

In de verwachting dat u mij in mijn verzoek om deze zaak aanhangig te maken zal steunen en de eis van genoegdoening zal toe kennen, onderteken ik met hoogachting:

Utrecht, 28 april 2011. mevrouw, A.M.S.ten Berge.

Geen opmerkingen: