maandag 28 maart 2011

KROEZEN BV krijgt ook mails retour van gedupeerde.

*
Ongewenste mail retour‏

18:11
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge
Aan KROEZEN BV, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), raadsleden@utrecht.nl, Griffie Gemeenteraad, PvdA-fractie Raad Utrecht, VVD-raadsfractie Utrecht, CDA-raadsfractie Utrecht, D66-raadsfractie Utrecht, GroenLinks-raadsfractie Utrecht,, LU raadsfractie Utrecht, SPfractie Utrecht, c.permentier@rechtspraak.nl, communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, Geert Wilders(PVV), Gerdi Verbeet, henk steenbekkers, info@depers.nl, info@provincie-utrecht.nl, Irene ten Berge, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Kees van Oosten, Kees Geldof(VVD), Nationale Ombudsman
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 28 maart 2011 18:11:31
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); raadsleden@utrecht.nl; Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl); PvdA-fractie Raad Utrecht (pvda@utrecht.nl); VVD-raadsfractie Utrecht (vvd@utrecht.nl); CDA-raadsfractie Utrecht (cda@utrecht.nl); D66-raadsfractie Utrecht (d66@utrecht.nl); GroenLinks-raadsfractie Utrecht, (groenlinks@utrecht.nl); LU raadsfractie Utrecht (leefbaar.utrecht@utrecht.nl); SPfractie Utrecht (sp@utrecht.nl); c.permentier@rechtspraak.nl; communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl; Geert Wilders(PVV) (g.wilders@tweedekamer.nl); Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); henk steenbekkers (henk.steenbekkers@gmail.com); info@depers.nl; info@provincie-utrecht.nl; Irene ten Berge (ib@planet.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Kees Geldof(VVD) (c.a.geldof@utrecht.nl); Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl)

Aan: De criminele bewindvoerdersorganisatie KROEZEN BV.

t.a.v.: Dhr. T.L.W.M.Lintjens, dhr. J.J.M.Lienaerts,mw T.C.M.Krüpers, mw.I.Kroezen,dhr. A.W.J.Kroezen,dhr. A.W.J.Gerritsen, mw.M.L.Brandt-van Heijst en
Paul Sollet, hfd.adm.
Adres: Sint Cornelisstraat 44. 5827 AM VORTUM-MULLEM

Datum: 28 maart 2011
Onderwerp: Ongewenste mail: RETOUR.

Hierbij stuur ik jullie de laatste idiote mail van Marie-Louise Brandt retour:

A) Brandt zet haar functie niet te lezen. Dus zal ze deze ook wel niet hebben.

B) Ik heb aangifte tegen Brandt gedaan, van bedrog, meineed, valsheid in geschrifte, verduistering van mijn paspoort en overige fraude. In principe is zij dus een verdachte en kan zij zichzelf beter aangeven.

C) Kroezen BV moet al mijn vaste lasten, waaronder de huur van mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, alle onkosten, uitgaven, verzekeringen abonnementen enz. betalen, maar dat verdommen Peter Sollet en Brandt ten ene male, zodat ik in de problemen kom.

D) Peter Sollet heeft mij bij de Gemeente Utrecht (het bevoegde gezag) op 13 maart 2010 aangemeld voor een Rechterlijke Machtiging (RM) Dat betekent dat deze crimineel mij aangemeld heeft voor een gedwongen opname bij Altrecht/ OGGZteam Stad Utrecht.

E) Kroezen BV moet de begroting van de aannemer, om mijn woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht op te knappen betalen. Ik heb een monumenten aanvraag ingediend, maar de Gemeente Utrecht stuurt mij door naar Kroezen BV omdat ik onder curatele sta wegens een geestelijke storing. Althans, dat heb ik vernomen. De beschikking 14-02-2008 heb ik expres nooit (op tijd) ontvangen, zodat ik beroep aan kon tekenen.

F) Peter Sollet heeft met ML Brandt een Kroezen arbeidsovereenkomst (?) gesloten.

G) Peter Sollet heeft met opdrachtgever Heijmerink-ten Berge en de Gemeente Utrecht, op de naam van ASM ten Berge geboren 6 maart 1944 te Utrecht , zonder mij te horen , contract(en) afgesloten waarbij de Gemeente Utrecht via mijn familie en hun advocaat Frans Otten, in contact staat met Kroezen BV en waarbij de Gemeente Utrecht garant staat voor alle onkosten die ik 'veroorzaak' en welke Kroezen BV moet betalen. Maar niet s betalen uit mijn vermogen.

H) Dus KROEZEN BV en de Gemeenteraad moeten niet zeuren. Ik heb nooit een contract afgesloten met Kroezen BV. Ik heb geen aandelen in die onderneming. Voor mij is Kroezen BV een criminele organisatie die 'via' derden moet zorgen voor de betalingen welke in mijn belang betaald moeten worden. Zoals ook de telefoon, internet aansluitingen , hypotheek en verzekeringen, welke ik bij testament geërfd heb.

I) Kroezen BV heeft geen machtiging van de kantonrechter betreffende het beheer van mijn vermogen.

J) Kroezen BV heeft geen machtiging van de rechter wat betreft het ophouden van mijn erfenissen. Maar toch flikken de dames en de heren van Kroezen BV dat.

K) Kroezen BV moet de begrafeniskosten en de grafsteen van mijn partner (gestorven 25-10-2010) nog steeds betalen.

L) Kroezen BV houdt vanaf september 2008 nog € 66.000,-- aan WWB, AOW en ABP uitkeringen voor mij achter.

M) ML Brandt kan mij niet verzoeken om enig overleg. Ik dicteer wat er gedaan , betaald moet worden. Dat heeft de kantonrechter op 10 juni 2009 zo bepaald. Voor beloning voor de werkzaamheden van curatoren staat de Gemeente Utrecht sinds s25 eptember 2007 garant.

O) Nogmaals de Gemeente Utrecht (het bevoegde gezag) mag niet van Kroezen BV eisen om mijn WWB, mijn AOW en mijn ABP achter te houden. Ik heb recht op mijn eigen geld.

P) Nogmaals de Gemeente Utrecht (het bevoegde gezag) mag Kroezen BV niet de opdracht geven mijn erfenissen onverdeeld te laten.

Was geschreven door Anne Marie ten Berge.


www.annemarietenberge.blogspot.com

To: amstenberge@hotmail.com
Subject: opzeggen huur Thorbeckepark 108
From: ml.brandt@kroezenbewind.nl
Date: Mon, 28 Mar 2011 14:42:07 +0200

Geachte mevrouw te Berge,
Ik heb u al verscheidene malen gevraagd contact op te nemen met mij i.v.m. deze woning.
Tot nu toe niets gehoord.
Ik heb de woning per 01-05-2011 opgezegd.
Wil u nog iets regelen dan verzoek ik u even te telefoneren of mailen zodat we e.e.a.
kunnen afwikkelen.
met vriendelijke groet
ML Brandt

Geen opmerkingen: