zondag 1 mei 2011

Weer naar Rechtbank Utrecht tegen KROEZEN BV Gemeente Boxmeer.

Door Anne Marie ten Berge.
Thorbeckepark 108 te Nieuwegein‏


Aan: Stichting Mitros, KROEZEN BV, ml.brandt@kroezenbewind.nl, Peter de Klein, Joop Servaas, Nico de With, H. de Man, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 1 mei 2011 14:29:30
Aan: Stichting Mitros (vraag@mitros.nl); KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); ml.brandt@kroezenbewind.nl
CC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl); Joop Servaas (j.servaas@utrecht.politie.nl); Nico de With (nico.de.with@utrecht.politie.nl); H. de Man (h.de.man@utrecht.politie.nl)
BCC: Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl)
Aan: Stichting Mitros, locatie Nieuwegein.
t.a.v.: W.J. Ariens, manager Mitros klantenservice. Vreeswijksestraatweg 22 Nieuwegein.
Van: De Erven van dhr. R.D. Derks met name:Mevrouw A.M.S. ten Berge. Thorbeckepark 108. 3438 WG Nieuwegein.
Datum: 1 mei 2011.
Betreft: Tweede inspectie op 2 mei 2011 tussen 8:30 en 9:30 uur en de illegaliteit daarvan.

Geachte heer Ariens,
Uw brief van 1 april 2011 kenmerk KLA-001960/E-81502601081 voor inspectie op 08 april 2011 heb ik op 05 april 2011 in goede orde ontvangen. Wij zijn nu een maand later. Jammer dat ik van u nog geen bericht heb mogen ontvangen dat de tweede inspectie op maandag 02 mei as om 8:30-9:30 uur is afgelast omdat de 1ste inspectie op illegale wijze, buiten de afgesproken tijd, buiten mijn waarneming, tijdens een huisvredebreuk met geweld, kortom: Onder verdachte omstandigheden heeft plaats gevonden.
Ik kan aanstaande maandag 02 mei 2011 ook niet de voordeur open doen, want de curator heeft de sleutels gestolen. Is de curator, haar vervanger of derden op 02 mei 2011 tussen 8:30 en 9:30 uur aanwezig voor de deur van Thorbecke 108 te Nieuwegein, dan zal ik van mijn recht gebruik maken en 112 bellen om aangiften te doen.
Het is dubbel jammer dat u mij niet wil berichten dat de curator haar weigering om de huur te betalen ingetrokken heeft. Of, dat de curator de opzegging van de huur, zoals de volgende e-mail d.d. 28 maart 2011 laat zien, weer formeel ingetrokken heeft.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

To: amstenberge@hotmail.com
Subject: opzeggen huur Thorbeckepark 108
From: ml.brandt@kroezenbewind.nl
Date: Mon, 28 Mar 2011 14:42:07 +0200

Geachte mevrouw te Berge,
Ik heb u al verscheidene malen gevraagd contact op te nemen met mij i.v.m. deze woning.
Tot nu toe niets gehoord.
Ik heb de woning per 01-05-2011 opgezegd.
Wil u nog iets regelen dan verzoek ik u even te telefoneren of mailen zodat we e.e.a. kunnen afwikkelen.
met vriendelijke groet ML Brandt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zoals ik u eerder liet weten: Ik mag / kan met betreffende curator niet overleggen omdat zij verdachte is in een strafzaak. Ik heb (opnieuw) aangiften tegen haar gedaan van bedrog, meineed, verduistering van mijn Paspoort, mijn Bijstandsuitkering 2008 , mijn AOW 2009-2011 en mijn ABP 2009-2011 voor inmiddels een bedrag van totaal € 72.000,--aan inkomsten.

Zoals ik u eerder berichtte: Ik ben niet onder bewind gesteld.

De betreffende curatoren Donkers en Brandt, hebben destijds (zonder verzoek) alleen een bereidverklaring voor het curatorschap ingediend en dat curatorschap per 25-09-2007 en 14-02-2008 kennelijk op aanraden van de Gemeente Utrecht door de kantonrechter verkregen.

Stichting Mitros moet de wetten kennen en ook weten dat een curator, de curanda en haar (nieuwe) vriend niet met geweld uit hun huurwoning mogen zetten of laten zetten. En zeker mogen de werknemers van Mitros met zoveel voorkennis van de illegale huisuitzetting onder haar pet, niet volop meewerken aan de wetsovertredingen en de verdachte activiteiten van de betreffende curator Brandt-van Heijst en de vervangende curator, met name dhr. van Mil.

Gelijk zo, mag Fred Mommers van Mitros Wonen Nieuwegein samen met de curator/deurwaarder, het bevoegde gezag, de politie, niet misleiden en een hoop leugens op de mouw spelden.

Ter zake van mijn klacht 08-04-2011 tegen politieagent dhr. R.V., heb ik vast kunnen stellen dat de dhr. R.V. op 08-04-2011 het bordje op onze voordeur met VERBODEN TOEGANG Art 461 Wetb.v.Strafr. niet heeft kunnen zien hangen omdat Fred Mommers, van Stichting Mitros Nieuwegein, op de cruciale momenten van de huisvredebreuk die dag om ongeveer 10:00 uur, het betreffende bordje heeft afgeschermd.

Het mag duidelijk zijn, dat wij bewoners van het betreffende pand, ons wel aan de wet houden en ons recht van veilig wonen op het adres Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, niet / nooit zullen opgeven.

Omdat u geen nadere informaties geeft omtrent het verloop van ons geschil zal ik de Rechter verzoeken om de opzegging van de huur door de curator op 1 mei 2011 nietig te verklaren.

Een en ander op grond van de eerste inspectie-afspraak d.d.08-04-2011 welke kennelijk een nep- afspraak is geweest, een vorm van bedrog. Het werkelijke plan van de medewerkers van Mitros was zonder twijfel, om samen met de verdachte curator Brandt cq deurwaarder Van Mil, op 08-04-2011 via de smoes van voor-inspectie, zich onrechtmatig toegang tot de woning te verschaffen, met het doel om de twee boedels af te voeren in de vrachtwagen (die daarvoor klaar stond) met kentekennummer 69 BJ BD.

Een schriftelijk verzoek voor naam eigenaar 69 BJ BD is al onderweg naar de RDW, te Arnhem.

De betreffende aangiften tegen Fred Mommers medewerker bij Mitros, liggen al bij de politie.

Mijn verzoek nietig verklaring huuropzegging komt, met afschrift van deze brief/mail, op maandag 2 mei 2011 bij de Rechtbank Utrecht binnen. Er is kennelijk geen weg terug.

Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge.

Geen opmerkingen: