zaterdag 17 juli 2010

Legitimatiefraude door familie.

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 17 juli 2010 14:58:23
Aan: Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge te Den Bosch (josedumont@tiscali.nl); gerardenmarlies@ziggo.nl; Irene ten Berge (ib@planet.nl)
Aan José ten Berge te Den Bosch.
Aan Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge, te Odijk,
Aan Gerard en Marlies de Bree-ten Berge te Houten,
Aan Paul en Bernadette Wintgens-ten Berge te Heerlen
Aan Irene ten Berge, te Ridderkerk
Datum 17 juli 2010
Bijlage : 1
Onderwerp: Legitimatiefraude door (8) nare familieleden.
Hallo ratten,
Deze brief is ook een info cadeau voor alle jarige en niet jarige zussen en zwagers in deze maand Juli 2010.
Ik weet niet hoelang jullie nog behoefte hebben om het geld van mijn AOW en mijn ABP te verduisteren. maar aan alles komt een eind. Jullie hebben de dekmantel van een curator aangeschaft maar daarmee zullen jullie in je eigen valkuil sodemieteren en ik hoop héél hard.
Zoals ik in al mijn eerdere berichten al vertelde zit ik nog steeds zonder inkomen. De crimineel Brandt geeft zich per 4 mei 2010 publiekelijk uit voor mijn bewindvoerder terwijl ze dat niet is. Immers de aanvraag 10 mei 2007 van het OM om jullie slimme zus Anne Marie 'onder bewind te stellen', is niet behandeld door de Rechtbank Utrecht. Er is alleen drie keer een curator benoemd en tegen de crimineel Brandt-van Heijst te Gemert, heb ik aangifte gedaan van bedrog, meineed, valshed in geschriften en overige fraude. Het OM kan geen reactie op de betreffende aangifte geven vanwege de eigen valse betrokkenheid (Ook voor het OM geldt dat handelen in eigenbelang gelijk staat aan crimineel gedrag).
De zaak tegen het Arrondissementsparket Utrecht moet naar de Hoge Raad. Het OM had immers op 10 mei 2007 de 'onder curatele stelling' aangevraagd, zonder enige geschiedenis en een proces-verbaal van overlast, zonder dossier bij Kroezen BV, zonder behandelingsprogramma bij Altrecht, zonder de persoonsgegevens welke op een paspoort te vinden zijn, zonder rekening te houden dat ik mijn geld verdiende in een eenmanszaak opgericht op 6 maart 2000 en zonder de aanwezigheid van een dode curator dhr P.H.H.M.Donkers, geboren te Veghel en op onbekende tijd en onbekende plaats overleden.
Rest mij de identificatie fraude op de rol te krijgen en dat wordt dan een strafzaak tegen de gezamenlijke familieleden en partners in de tweede graad die in een soort van criminele organisatie mijn inkomen (AOW en ABP en een erfenis ) op onrechtmatige wijze (identificatie fraude) aangevraagd hebben en de gelden daarvan verduisterd hebben.
Het gaat hier ook om Art 331 vierde lid. WvSr.:Diefstal door twee of meer verenigde personen.Dat is een diefstal onder straf verzwarende omstandigheden en daar staat een gevangenisstraf van negen jaar voor. Ik zie het wel zitten dat jullie negen jaar en langer de bak in draaien en dat ik beslag kan leggen op al jullie bezittingen.Het zal goed komen.Er bestaat heus wel een rechtvaardige God waar ik mij op kan verlaten.
Deze mail stuur ik per post naar Paul en Bernadette in Heerlen.
En als laatste mededelingen informeer ik jullie dat de hierna komende brief aan de Utrechtse gemeenteraad en zijn criminele voorzitter de burgemeester, in goede orde is ontvangen ter griffie van de Raad van Utrecht en dat ik alles op mijn webblog: www.annemarietenberge.blogspot.com heb gezet onder de titel: Legitimatiefraude door mijn (8) nare familieleden. Mijn webblog is inmiddels 20.449 keer gelezen, althans geopend.
Ik wens jullie het driedubbele terug van wat jullie mij aangedaan hebben.Jullie zus, Anne Marie ten Berge,te Utrecht.
-----------------------------------------------------
Bijlage:
-----------------
GRAAG REGISTRATIE en VOORSTEL TOT AFDOENING.

Aan: Alle leden van de Utrechtse Gemeenteraad 2010
t.a.v.: dhr. mr. A.Wolfsen, voorzitter
Postbus 16200. 3500 CE Utrecht.
Van: A.M.S.ten Berge.
Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht 1 / 1
Datum: Woensdag 14 juli 2010
Betreft: Opnieuw:Uw criminaliteit en uw schuld
Bijlage: Zie achterkant brief.
Dames/heren raadsleden en voorzitter,

Naar aanleiding van mijn recente aanvragen bijzondere bijstand bericht ik u als volgt.
Scootmobiel:
Bijna twee jaar heb ik (illegaal) van de gemeente Utrecht een scootmobiel ‘geleend’. Ik zeg ‘illegaal’ omdat het mij toentertijd al duidelijk was geworden dat er geen enkel formeel B&W/DMO/WMO besluit ten aanzien van deze scootmobiel was afgegeven. Maar als je zo’n vervoermiddel hard nodig hebt, neem je dat ding zelfs uit handen van criminelen aan.
Rechtsmiddelen:
Al mijn klachten, bezwaarschriften, verzoeken aan het adres van de Gemeente Utrecht zijn vanaf het jaar 2000 niet behandeld noch op eerlijke wijze afgedaan.
Crimineel gedrag:
De betreffende scootmobiel is op mijn verzoek, vandaag weer opgehaald door Harting-Bank omdat hij in de benedenwoning in de weg stond, maar ik had deze scootmobiel ook illegaal op marktplaats kunnen verkopen dan had ik wat geld gehad. Als Gemeente Utrecht had u ook niets tegen de internetverkoop van deze scootmobiel kunnen ondernemen bij de strafrechter, omdat uzelf de boel al jaren aan het oplichten bent met broodroven,valsheid in geschrifte, sloop-en bouwfraudes, met vandalisme van monumenten, met milieudelicten en met het verduisteren van meevallertjes zoals die 50 miljoen euro’s uit 2004. (het blijft dwarszitten).
Dealen:
Om zo succesvol te criminaliseren moet u wel ‘dealtjes’ gesloten hebben met de Rechtspraak, met het OM, met de OGGZ met de Ministerraad, met de Tweede Kamer en met de Media. Het is ter lande bekend dat bij deze autoriteiten ook de leugen ‘regeert’.
0-inkomen:
Zoals ik u eerder berichtte heb ik nog steeds een 0-inkomen vanwege het feit dat mijn nieuwe paspoort van 1 juli 2008 aan derden is gegeven waarmee identiteitsfraude is gepleegd. Ik krijg NIETS. Ja een punthoofd, dat wel. Ook is door een kwaadwillende nep-curator bij B&W van naam bekend, op mijn naam in okt 2008 beroep aangetekend tegen een Utrechts B&W besluit inzake een aanvraag van een bijstandsuitkering. Het staat vast dat de burgemeester van Utrecht aan kwaadwillende derden niet alleen mijn paspoort afgegeven heeft maar ook minstens 1 kopie verstrekt heeft, zonder het woord KOPIE erop te laten stempelen. Verder staat vast dat ook mijn persoons- en aangehaakte gegevens zonder mijn toestemming in handen van kwaad willenden zijn gespeeld om er illegaal mijn AOW en mijn ABP gelden mee aan te kunnen vragen.
Schuld:
Door uw schuld door uw grote schuld ben ik vanaf 10 januari 2000 tot op heden 14 juli 2010 zonder enig inkomen. Ik wens genoegdoening en dat u maar opstapt. Criminelen mogen niet aan het roer staan.

Was getekend. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge

Geen opmerkingen: