donderdag 22 juli 2010

Een lieve brief aan twee starre journalisten

Door: Anne Marie ten Berge. 22 juli 2010.
Een reactie op een publicatie van 22 juli 2010,in DePers waarin twee journalisten vier lieve brieven schrijven aan de vier starre mannen Job Cohen,Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders, met de vraag om over hun eigen schaduwen heen te springen en een coalitie te maken.
"Beste Kustaw Bessems & Dirk Jacob Nieuwboer, journalisten.
Spring eens over úw eigen schaduw heen en start een onderzoek met een frisse kijk op het politieke treurspel zoals dat gespeeld wordt. Probeer er achter te komen waarom Mark Rutte (VVD), Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) de uitslag van de verkiezingen niet willen volgen en een coalitieakkoord van VVD, CDA en PVV op tafel kunnen leggen. Het antwoord op de vraag waarom breekpunten en blokkades ons als fopspenen voorgehouden worden vindt u niet in de rechtse en linkse opsplitsing van de politieke partijen en hun programma’s. Het antwoord op de vraag waarom Job,Mark, Maxime en Geert niet over hun schaduw heen kunnen / willen springen vindt u niet bij deze politici omdat zij geen persoonlijke schaduw hebben. De politieke schaduwen zijn functionele en collectieve schaduwen, die zijn ontstaan omdat beleidsbepalende parlementaire instituten in de loop van de jaren een schaduw opgeworpen hebben waar geen coalitie meer overheen kán springen zonder de eigen politieke nekken te breken. Deze treurnis is het gevolg van het politieke machtsmisbruik van de volks vertegenwoordigende organen, die onze democratie verkracht hebben en in een verwurging houden. Zwakke regeringen en zwakke parlementen zijn starre en stijfkoppige losers.
Ons volk is onderworpen aan een schijndemocratie, aan een partijdige rechtspraak, aan leugenachtige regeringen. Een voorbeeld: De Wet op het Dualisme (2002) wordt door de volks vertegenwoordigende organen en bewindvoerders met voeten getreden. Nog een voorbeeld: Geen enkel volks vertegenwoordigend orgaan en geen enkel college van bestuurders houden zich aan de Nieuwe Handelsregisterwet van 2008 en hebben zich bij de Kamers van Koophandel ingeschreven. En we weten het: Houd je je niet aan de wet dan verlies je iedere bevoegdheid die er toe doet. Zo is de politieke marktwerking in de zorg heiliger geworden dan het leven zelf en dat is met bezuinigingen niet terug te draaien.
Het getoonde politieke gesjoemel heeft niets met democratie te maken. Ik noem u één laatste voorbeeld: Het kabinet Balkenende IV heeft in het voorjaar 2009 het regeerakkoord uit 2007, zonder politieke en democratische gevolgen aan de wilgen gehangen, om plaats te maken voor een regeerakkoord met de bonden van werkgevers en werknemers die van het parlement mochten bepalen dat de AOW herzien moest worden.
Dit en ander machtsmisbruik van parlementen en regeringen werpen hun schaduwen vooruit. Klokkenluiders blijven hierover aan de bel trekken terwijl de Media zwijgt. Begint u een beetje te snappen waarom ik in 2010 met mijn partij DEMOCRATEN uit het passief en actief kiesrecht ben gezet door de PvdA burgemeester van Utrecht met medewerking van de Kiesraad uit Den Haag, zonder dat de Media daar iets mee deed ? Begint u door te krijgen waarom de onderzoeksjournalisten weggesaneerd lijken te zijn uit ons Staatsbestel ? Wij leven in een tijd dat de leugen regeert en de vraag mag gesteld worden hoeveel leugens de 150 leden van de Tweede Kamer en hun voorzitter Verbeet nog meer onder de pet houden. Probeer maar eens over de schaduw van 151 petten heen te springen. Dat gaat niemand lukken ! Ik geloof niet in economisch zwaar weer. We gaan ten onder aan een tornado van politieke schaduwen.
Lees meer : www.annemarietenberge.blogspot.com of zoek op Google de naam: Anne Marie ten Berge".

Geen opmerkingen: