donderdag 29 juli 2010

Hoe een aardige jongen van Marokaanse afkomst werd geholpen door een aardige Nederlandse.

Door Anne Marie ten Berge.
"Hoeveel schuld, alles bij elkaar" ? vroeg ik met verbaasd ongeloof. "6000 EURO" antwoordde Mo, een aardige jongeman van Marokkaanse afkomst en hij liet mij de brieven zien van het incassobureau Vesting Finance te Hilversum en de deurwaarders Van Dijk, Scherpenzeel en Hubers te Amersfoort. Hij zou op 15 juli om 10:00 uur uit zijn woning aan de Huis te Zuilenlaan te Utrecht gezet worden.
Mijn ervaring om als leerkracht bij paniek rustig en alert te blijven kwam mij weer eens goed van pas. Ik zei: "Mo, ik ken deze gasten. Het zijn grote criminelen die mij in 2007 wilden uitzetten.Maar dat ging toen niet door. Weet je nog mijn verhaal, dat, toen ik die deurwaarder aan zag komen de brievenbus had dichtgespijkerd ? Nou dat was deze deurwaarder Arie Scherpenzeel.Voor die truc ben jij te laat,maar ik ga jou helpen dat jij niet uitgezet wordt.Inshalla. Vind je het goed dat ik vanmiddag met je mee ga op je afspraak bij Altrecht" ?
Om 15:00 uur in de wachtkamer van het OGGZ-team Stad Utrecht waar we onnodig een kwartier in de wacht werden gezet, stelde ik Mo gerust: "Ze hebben al gezien dat ik meekwam. Ze houden niet zo erg van mij en ze zijn bang voor mijn hersens". Ik klopte met mijn vinger op mijn schedel. Hoorde ik daar nu, tegen alle opschepperij in,toch een soort van hol geluid of was het de spanning van het moment ? Tenslotte ging ik met die gasten een slecht nieuwsgesprek aan.
De twee sociaal psychiatrische verpleegkundigen die zich tegenover ons opgesteld hadden, vertelden dat zij aan de advocaat van Mo een verzoek hadden geschreven om tegen de huisuitzetting te zijn, in verband met de continuering van hun Altrecht behandeling. Ik kreeg de naam van die advocaat en legde de verpleegkundigen uit dat deze advocaat A. te Utrecht ook plaatsvervangend rechter te Utrecht was en juist hij deed ook uitspraken in zaken van huisuitzettingen. Omdat de kuikens mij zo verbaasd aanstaarden vertelde ik hen dat zij dit zelf konden aanklikken op de lijst van nevenfuncties bij de site van Rechtspraak.nl
Daarna kwamen de twee meiden op de proppen met de afspraak die zij voor Mo hadden gemaakt bij Centrum Maliebaan voor verslavingszorg. Deze afspraak was gemaakt op aanstaande donderdag 15 juli 2010 om 10:00 uur. "Werkelijk waar"? , vroeg ik. "Hebben jullie daar wel goed over nagedacht? Misschien kan Mo dan helemaal niet. "Ja, ja ", zei Mo, "dan kan ik wel". "Nee, Mo dan kan jij niet. Je vergeet dat je dan op de Huis te Zuilenlaan moet zijn, omdat je uitgezet wordt". Ik wierp over mijn leesbril een strenge blik naar de stille overkant van de tafel.
"Ja",zei ik op autoritaire toon, "En dat is nu waarom ik mij bemoei met de gevaarlijke spelletjes van het OGGZ-team Stad Utrecht. En als jullie mij niet geloven: Mijn naam is Anne Marie ten Berge, vraag het maar na bij Harry Gras of bij Simoës Richardson, over wie ik ben en wat ik wil bereiken.

s'Middags ontmoette ik Mo in de opvang voor dak-en thuislozen. En hoewel ik niet goed in mijn vel zat omdat ik 's morgens door de Raad van Bestuur, uit het Diakonessenhuis was ontslagen, vlak voordat ik eindelijk, vanwege een zeer pijnlijke artrose, geopereerd zou worden aan een kunstheup, kon ik bij dit goede nieuws even alle ellende en pijn vergeten en een soort van manke vreugdedans maken omdat Allah, Mo niet uitgezet had laten worden.
Maar we waren er nog niet. Mo Taoussani vond het goed dat ik ook mee op de rechtzitting kwam van dinsdag 20 juli 2010 om 15:00 uur aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.Het hebberige incassobureau Vesting Finance te Hilversum wilde toch graag over die 6000 EURO gaan beschikken.
Het was mij een genoegen en een eer om, ongeveer vijf uur voordat de zitting begon de volgende verklaring op te stellen, uit te printen en bij de advocaat van Mo af te geven.
1 / 1
Verklaring aanwezigheid zitting 20 juli 2010. 15:00 uur.
Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.
Zaak: M.Taousanni vs Stichting Mitros. Advocaat:M.el Ahmadi


Hierbij verklaart ondergetekende, Anne Marie ten Berge te Utrecht, mediator en gevestigd aan het Servaasbolwerk 4, 3512 NK Utrecht, dat zij als toehoorder / onderzoeker / deskundige / eventuele getuige met instemming van dhr. M. Taoussani aanwezig is op bovengenoemde openbare zitting.

Verder verklaart ondergetekende dat zij vanaf 2004 alle zaken volgt waarbij Ir. Marinus de Langen in deze kwestie, verhuurder van de woning Huis ten Zuilenlaan 184 te Utrecht en voorzitter Raad van bestuur Stichting Mitros te Utrecht, wéér het innen van huurpenningen overdraagt op een derde partij, met name de onderneming: Vesting Fiance te Hilversum.

In het geding is het huurcontract of de mondelinge huurovereenkomst van een woning. Een verbintenis tussen huurder Taoussani en verhuurder Stichting Mitros en volgens het huurrecht is deze verbintenis, met de aanhangende huur en het woongenot tussen deze twee partijen, niet overdraagbaar aan derden.

Volgens de verklaringen van Taoussani heeft hij de betreffende woning voor een half jaar verlaten, onbewoond achtergelaten, met medeweten en instemming van Stichting Mitros, de verhuurder.

Dat een derde partij met name Vesting Fiance nu aanspraak maakt op de huurpenningen van de niet bewoonde woning, dezelfde huurpenningen welke Stichting Mitros niet zelf wenste te innen vanwege het vertrek van dhr. Taoussani, moet enerzijds gezien worden als een contractbreuk tussen huurder en verhuurder. Anderzijds als een onrechtmatige verbintenis tussen Stichting Mitros en Vesting Fiance.

Dat dhr. Taoussani na zijn afwezigheid van een half jaar de woning weer heeft betrokken is mede mogelijk gemaakt doordat de verhuurder na het vertrek van Taoussani, haar recht om de sleutel op te eisen en/of het slot van de woning te veranderen niet heeft ‘verzilverd’.

Verder merk ik op dat er inmiddels zeven (7) autoriteiten kennis hebben van wat er feitelijk speelt in deze zaak van huurrecht, zonder dat dhr. Touasani op zijn rechten wordt gewezen
Dat zijn: 1. Stichting Mitros te Utrecht.
2 Vesting Fiance te Hilversum.
3 Incassodeurwaarders van Dijk, Scherpenzeel en Hubers te Amersfoort.
4 Het college van B&W van Utrecht.
5 Altrecht, OGGZ team Stad Utrecht.
6 Centrum Maliebaan te Utrecht
7 Stichting Catharijnesteeg te Utrecht. Opvang dak- en thuislozen.

Verder doet ondergetekende onderzoek naar het functioneren van anonieme kantonrechters, de massale rolzittingen in zaken van schuldeisers en schuldenaren en de niet ondertekende uitspraken in deze. Deze ‘verklaring’ is aan de bode en de betreffende advocaat overlegd.

Was getekend: Mevrouw A.M.S.(Anne Marie) ten Berge

Nawoord:Toen ik mij 'netjes op tijd' bij de balie van de bode op de Rechtbank Utrecht meldde, was de zitting geannuleerd omdat partijen tot overeenstemming waren gekomen.Dan weet je nog niets. Ik hoopte maar dat de advocaat in kwestie, met Allah's hulp net zo 'zijn stinkende best' voor Mo Taousanni gedaan heeft als ik dat gedaan heb.
Rest mij nog wat dingen recht te zetten: Mo is kennelijk niet gestoord omdat Altrecht geen ziekte beeld wil afgeven. Ze houden hem dus in de 'zorgverpleging' voor psychiatrische verslaafden want daar wordt op verdiend door middel van subsidies, uitkeringen en verzekeringsgelden.
Sociaal psychiatrische verpleegkundigen, therapeuten,psychologen en psychiaters creëren in dit soort zorginstelligen hun eigen werk. Zowel bij Altrecht, Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht, als bij het Centrum Maliebaan te Utrecht worden dit soort praktijken uitgedacht en uitgevoerd Dat daar slachtoffers bij gemaakt worden moet niemand verbazen.
Toch mag godbetert, Centrum Maliebaan in de ABC-straat gaan bouwen aan een gesloten en open inrichting ondanks alle 40 zienswijzen en bezwaarschriften uit 2004 tegen de bouw op die plek. Deze rechtsmiddelen zijn door toedoen van de 45 Utrechtse raadsleden doodleuk op een hoop gegooid en nooit apart behandeld. De ondemocratische Raad van Utrecht hield er kennelijk niet van om in 40 zaken van beroep en hoger beroep het onderspit te delven. Dit is een van de vormen van machtsmisbruik van de 45 raadsleden welke Utrecht telt en die mij de politiek in gedreven hebben. Maar toen de Raad in 2006 doorkreeg dat ik mijn eigen politieke partij opgericht had, heeft de Gemeenteraad de OGGZ team-Stad Utrecht ingeschakeld om mij psychisch gestoord te laten verklaren en de burgemeester van Utrecht met name Annie Brouwer-Korf, een PvDA-crimineel had Justitie ingeschakeld om een aanvrage, voor een onder curatelestelling in te dienen bij een Rechtbank naar keuze.
En zo is het gebeurd. Een idioot van een kantonrechter met name en grifier nodig om mij zonder mij gezien te hebben op 25 september 2007 onder curatele stelling uit te spreken ten gunste van een zekere P. Donkers welke volgens getuigen toen al overleden en begraven moet zijn geweest. Niemand had de goeie man ooit gezien of gehoord, laat staan die idioot van een rechter mr. was. van niet een aantal hoger beroepen te krijgen mogen bouwen van de corrupte gemeenteraad, worden mannen zoals Mo 'binnengevangen' en krijgen ze bij tijd en wijlen hun zakgeld en een joint om op te roken of drugs om de verslaafdheid op peil te houden.
Deze wantoestand WORDT VERVOLGD

Geen opmerkingen: