donderdag 17 juni 2010

Het malafide debatcentrum TUMULT uit Utrecht verdwijnt.

Reactie van DEMOCRATEN • 17-06-10, 08:12 uur op het nieuws van de internetkrant: Alles Over Utrecht (AOU)over dat Tumult opgeheven werd vanwege de financiële problemen van de laatste jaren.
door: Anne Marie ten Berge.
Tumult is door de Gemeenteraad altijd rijkelijk voorzien van subsidiegelden. Burgemeesters, wethouders, banken, advocaten en dergelijke rechtspersonen zaten in het bestuur van Tumult. Op het lijsttrekkersdebat van Tumult van 28 febr. 2006 in het Stadhuis ben ik, met medewerking van de Tumult journalisten Magielse en van den Hoogen als lijsttrekker lijst 14 gearresteerd. Tumult heeft daarover een vals verslag gepubliceerd, dat nu wel van hun site af gehaald zal worden omdat Tumult per 1 juli 2010 opgeheven wordt. Nog een kwalijk feit: Op het lijsttrekkersdebat in Tivoli van 25 febr. 2010 mocht ik als kandidaat raadslid niet naar binnen. De Raadsleden hadden blijkbaar de ambtelijke beveiligers opdracht gegeven mij de toegang tot dat lijsttrekkersdebat te verhinderen. De politie stond klaar, omdat de burgemeester aan de politie blijkbaar de opdracht had gegeven mij te arresteren wanneer ik toch van mijn recht gebruik wilde maken om het debat in Tivoli bij te wonen. De ster- journalisten van Tumult , met name dhr. M. Magielse en mevr. E. van den Hoogen hebben ook op die avond dit malafide lijsttrekkersdebat voor de verkiezing van de Gemeenteraad op 3 maart 2010 geleid. Ik heb de partijdige verbondenheid tussen Tumult en de Raadsleden aan kunnen tonen. Tumult organiseert al jaren de malafide debatten van de Gemeente Utrecht en haar raadsleden. Journalist Magielse is na mijn waarheid vindende interventies moeten vertrekken bij Zembla. En over de leugens van Van Den Hoogen spreek ik ook de waarheid. Deze twee journalisten wilden voor de strafrechter ook niet getuigen in de rechtszaak inzake mijn valse arrestatie op 28-02-2006 op het lijsttrekkersdebat van die avond. Dat debat werd ook door hen geleid zoals ik eerder zei.
Ik heb over de laatste 11 jaren de bewijzen verzameld over het treurige feit dat het Utrechtse college van B&W en de Raadsleden a-sociaal, a-democratisch, levensgevaarlijk en pro corruptie zijn.Lees meer op www.annemarietenberge.blogspot.com of zoek op google: Anne Marie ten Berge.

NASCHRIFT: Persbreidel ? Jazeker. Teruglezen van mijn reactie op de internetkrant 'Alles Over Utrecht' van donderdag 17 juni 2010 kan niet meer. Om 8:21 uur was mijn reactie alsmede het artikel over het vertrek van Tumult vanwege financiële problemen onherroepelijk van de AOU site gehaald. Kennelijk heb ik over de betrokken politici hier in Utrecht voor de zoveelste keer de waarheid geschreven en maakt de Raad van Utrecht, het bestuursorgaan dat de baas is in Utrecht zich ook nog schuldig aan persbreidel.

Geen opmerkingen: