woensdag 30 juni 2010

Aan HM over de fraude bij de TK en de Raad van State.

Aan: Kabinet der Koningin.
t.a.v. Hare Majesteit Koningin Beatrix.
Korte Vijverberg 3 2513 AB Den Haag.
Tel. 070-3308888 fax 070-363 93 07.

Van: DEMOCRATEN
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht

Datum: 30 juni 2010.
Betreft: Fraude,Tweede Kamer en de Raad van State.
Onderwerp: Alle informatie mijnerzijds
Bijlage: 1 afschrift brief.


Majesteit,

Ondanks het feit dat al mijn informaties als klokkenluider van de Nederlandse overheid en de volksvertegenwoordigende organen, welke ik aan u geschreven heb, in de loop van de jaren door ministers verduisterd zijn, blijf ik optimistisch in mijn hoop dat er op enig moment een moment komt dat genoemde autoriteiten zich door deze vorm van doof-potterij niet meer kunnen beschermen.

Ook de vice-president van de Raad van State heeft de plicht u te informeren over wat de Raad van State zoal onder de pet houdt. Over wat er in de Raadskamers fout is gegaan met mijn burgerrechten schrijf ik in mijn boek met de titel: ‘Eigen macht eerst’.

‘Een fout wordt een delict wanneer deze fout niet recht gezet wordt’.

Op 1 februari 2010 heb ik u, via de Raad van State een klaagschrift, in tweevoud, gestuurd. Mijn klachten gingen over het gedrag van ambtenaren bij de Raad van State waar u de voorzitter van bent. Een en ander in verband met de onrechtmatige afhandeling van mijn beroepen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake mijn geschillen met de overheid en de Kiesraad. Men vroeg mij € 150,-- griffierecht te betalen terwijl de uitspraak al naar het Centrale Stembureau Utrecht (CSU) was gestuurd. Terwijl het bezwaarschrift dat ik naar de Gemeenteraad Utrecht stuurde nog niet eens was behandeld.
Het bedoelde klaagschrift bij de Raad van State, is niet behandeld. Ik ben niet gehoord. Het gaat niet om mijn gelijk maar het gaat erom dat er rechtgesproken wordt en dat gebeurt niet.

Hierbij stuur ik u per post en per faxbericht een brief aan de Raad van State t.a.v. Herman Tjeenk Willink welke ik vandaag op de post gedaan heb en per fax naar hem verstuurd heb.

Ik verzoek u hierbij, voor de zoveelste keer in de afgelopen jaren om een audiƫntie, een persoonlijk gesprek.

Voor meer informatie over mij en hetgeen ik voorsta te bereiken verwijs ik naar mijn webblog: annemarietenberge.blogspot.com of u ‘googled’ mijn naam Anne Marie ten Berge dan komt u vanzelf informatie tegen die de RVD en de AIVD ook al heeft verzameld.

Hoogachtend, Anne Marie ten Berge, voorzitter.

Geen opmerkingen: