woensdag 30 juni 2010

Fraudeurs in de Tweede Kamer ?

Aan: verdraaidefeiten@nrc.nl
Door Anne Marie ten Berge.Utrecht. 30 juni 2010.
Niet alleen het NRC Handelsblad maar ook andere kranten schrijven maar zeer zuinigjes over verdraaide feiten in het kader van verkiezingen en coalitievorming. Bij een dergelijke journalistieke aanpak ben er niet van overtuigd, dat het volk de politieke onwaarheden inmiddels wel goed door heeft of ooit door zal krijgen.
Hare Majesteits woorden : “De leugen regeert”, zijn blijkbaar nog steeds onverminderd van kracht.
Zo was voor mij het feit dat op 15 mei 2010 Jack de Vries (CDA) met instemming van lijsttrekker Balkenende (CDA) zich terugtrok als kandidaat op de CDA-lijst niet alleen een markant punt in de verkiezingsstrijd en haar schreeuwende campagne-items, maar ook van een feitelijke onverenigbaarheid met de Kieswet.
De lezer moet namelijk bedenken dat op enig moment de kandidaatstelling een onherroepelijk feit is. Maar als je, zoals lijsttrekker Balkenende (CDA) en kandidaat de Vries (CDA) dat deden, tóch een kandidaat van je lijst haalt, of je als kandidaat op die lijst publiekelijk terugtrekt, dat je dan tegen de Kieswet handelt.
Ik heb van dit feit bij de overheid aangifte gedaan. En dáár hoor je de Kiesraad en de Media-onderzoeksjournalisten niet over. Ook het ministerie van Binnenlandse zaken en de Tweede Kamer wensen de betreffende kieswetfraude niet aan te pakken. Een precedent is geschapen. Een wetsovertreding wordt door de Tweede Kamer begaan en gedoogd.
Alleen belanghebbenden zoals pluche-zitters en journalisten nemen verkiezingen in Nederland kennelijk nog als een serieuze aangelegenheid aan. Waarom ? Misschien omdat verkiezingen bij uitstek VOC-gelegenheden zijn waar het geld moet rollen en waar aan te verdienen valt ? Van het openlijk gepleegde machtsmisbruik door het doen van valse beloftes hebben de politici zelf geen last. Alleen als de boemerang terugkomt wordt de verantwoordelijkheid zó lastig te nemen dat deze kennelijk helemaal niet wordt genomen.
Vandaag de dag, (30-06-2010) blijkt dat het CDA regeringsmijdend gedrag vertoont en moet ik wel aannemen dat ik daar schuld aan heb ? Gaan ze toch regeren dan zal ik ze bovenstaande fraude voor de voeten werpen. Gaat het CDA niet regeren maar de oppositie in dan zal ik vragen wat ze daar in de Tweede Kamer doen. Daar horen toch geen fraudeurs te zitten ?
Al het bovenstaande is, althans hóórt bekend te zijn bij Tjeenk Willink (PvdA) onze vice-president van de Raad van State,de onderkoning die formateur gaat spelen.
Voor alle zekerheid zal ik Tjeenk Willink vandaag nog de inhoud van dit stuk opsturen. Wat de lezer misschien nog niet weet: Het is óók Herman Tjeenk Willink geweest die vanaf het jaar 2000 de terugkeer van eerlijkheid in het politieke domein krampachtig tegenhoudt. Maar daarover meer in mijn boek: ‘Eigen macht eerst’.
PS: Ik heb het bovenstaande doorgefaxt naar HM de Koningin.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: