zondag 24 januari 2010

Interviews met een persbreidel van de Gemeenteraad Utrecht

Interviews met een persbreidel van de Gemeenteraad Utrecht.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 24 januari 2010 11:27:57
Aan: José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); gerardenmarlies@ziggo.nl; Irene ten Berge (ib@planet.nl); FransPJM Otten (f.otten@cmsderks.nl)

Aan mijn vijf zussen,drie zwagers en hun advocaat.
Van Anne Marie ten Berge en haar aanhang:DEMOCRATEN

Datum: zondag 24 januari 2010
Bijlagen: 2 stuks 'verboden' interviews.

Hallo addergebroed,

Ik ben per 1 november 2009 opgehouden om dure postzegels te plakken teneinde mijn e-mails aan Bernadette en Paul te sturen.Ik hoorde toch nooit wat terug. Als jullie het e-mail adres weten van deze stille vennoten in het hele onder bewind- en onder curatele stellende drama dan sturen jullie mijn mails maar naar hen door. En o,ja, nog wat, Mevr. Brandt-van Heijst wenst kennelijk met ingang van vrijdag 22 januari 2010 geen contact meer met mij noch met de politie, noch met de griffiers van de Rechtbank Utrecht noch met mijn advocaten te willen hebben. Genoemde personen bellen en schrijven als gekken maar zij geeft geen akte de présence en heeft zich ook niet op enig moment tegenover mij en/of de kantonrechter afgemeld.

En wie schreven en schreeuwden ook al weer vol gloeiende haat dat ik nooit onder die (jullie) curatele uit zou komen ?

Was getekend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com
----------------------------------------
BIJLAGE I

Utrechtse partij beticht gemeente van corruptie

Dagblad Utrecht 09-01-2010
Door Karin Aalders

UTRECHT - “Ik ga de vuile zaken van de Gemeente Utrecht aan het licht brengen”, dat zegt de ‘strijdvaardige’ oprichtster van de nieuwe Utrechtse partij de Democraten, Anne Marie ten Berge. De partij van Ten Berge heeft net als Partij van de Eenvoud en Partij Vrij Utrecht een registratieverzoek ingediend bij het Centraal Stembureau om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Utrecht in 2010.

Anne Marie ten Berge heeft de Partij Democraten opgericht omdat de Gemeente Utrecht op dit moment ‘te corrupt’ is, “Ik ben de klokkenluider van Utrecht, ik weet van alles dat niet in de haak is in Utrecht, bovendien ben ik zelf onderwerp geweest van talloze ambtelijke misdrijven”. Zo ontvangt de 65-jarige Ten Berge geen AOW en heeft zij al tien jaar geen inkomen, ook is haar huis aan het Servaasbolwerk ernstig beschadigd tijdens werkzaamheden van de gemeente.

Volgens Ten Berge wordt het tijd dat er meer duidelijkheid en openheid in de Utrechtse politiek komt, “Democraten staat voor eerlijk, open en humaan. Er moet geluisterd worden naar de burger ”.

Ten Berge ondernam eerder al actie om de Utrechtse ‘wantoestanden’ aan te kaarten, “ Ik ben lid geweest van de PvdA, maar kwam daar nooit aan de bak”. Daarom richtte zij in 2006 de politieke partij De Financiële Gedupeerden op, “Maar toen ik voor die partij meedeed aan een lijsttrekkersdebat werd ik gearresteerd wegens lokaalvredebreuk”.

Volgens Ten Berge wil de gemeente haar geen kans geven om haar zegje te doen, “Ik ben gevaarlijk omdat ik de waarheid zeg”. Willem Stoker van Centraal Stembureau zegt daarop, “Wij behandelen de aanmeldingen enkel op de voorgelegde voorwaarden, zoals een notariële akte met daarin de statuten en een betaalde waarborgsom, niet op inhoud”. Op 19 januari zal het Centraal Stembureau van de Gemeente Utrecht gaan kijken of de drie partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden om te mogen deelnemen aan de komende verkiezingen. “De partijen moeten dan alle zaken op orde hebben”, aldus Stoker.
------------------------------------------------------------
BIJLAGE II
Persbericht.

De ING Groep verduisterde 160 miljoen van rekeninghouder.

Door: Anna Sterke,verslaggever voor Dagblad Utrecht. Zaterdag 23 januari 2010

UTRECHT. Volgens agent de Man, die bij de Utrechtse politie het betreffende dossier beheert, heeft Postbank rekeninghouder ten Berge te Utrecht, inderdaad op zaterdag 9 januari 2010 aangifte gedaan van verduistering tegen het bestuur van de ING Groep te Amsterdam. Hoeveel de ING verduisterd zou hebben houdt de politie in haar brief van 19 januari aan ten Berge, voor zich.

“Het gaat om het verduisteren van naar schatting 160 miljoen euro”, vertelt de gedupeerde Anne Marie ten Berge uit Utrecht. “Ik heb bij mijn aangifte de heren Timmermans, Flynn en Hommen van de Raad van Bestuur van de ING Groep als de vermoedelijke daders aangewezen door een simpele en duidelijke redenering te volgen.Wie in een zaak van verduistering geen antwoord wil geven op de gestelde vragen maakt gebruik van het zwijgrecht. Bij mijn ondervraging naar de feiten deed het drietal of zij plots blind, doof en stom waren geworden terwijl een dergelijk collectieve ziekte direct op een virus van oplichterij duidt”, lacht ten Berge aan de telefoon.

“ Sinds de ING Groep haar fusierechten aan het Kabinet Balkenende IV te danken heeft, is mijn Postbankrekening 2064748 per april 2008 verdwenen. En daarmee ook alle tegoeden welke erop stonden of er nog op moesten komen te staan. Ik had niets kunnen doen als ik niet ontdekt had dat mijn internet correspondenties door het ING mail domein beheerd werden. Maar wat betreft de ING antwoorden bleef het opvallend stil aan de overkant in Amsterdam”.

Op de vraag hoe dat dan zit met die 160 miljoen euro antwoordt ten Berge dat het een ruwe schatting is. “Ik had bij verschillende autoriteiten veel vorderingen uitstaan en zou in 2008 volgens mijn zus en zwager ook nog eens delen in een erfenis van 100 miljoen euro. En het feit ligt er dat ik op 11 december 2007 van diefjesmaat Gerrit Zalm 60 miljoen euro schadevergoeding heb geëist omdat hij mij als (VVD) minister van financiën, tien jaren lang op een meedogenloze manier belazerd had. Verder kan ik vertellen dat ik op 18 februari 2008 van Hirsch Balin (CDA) minister van Justitie een smartengeld geëist heb van 1000 euro per dag te rekenen vanaf 11 september 2007 en uit te keren op het bankrekeningnummer 2064748. Ik schat dat dit bedrag op dit moment tot 845.000 Euro opgelopen is”.

“Wat er gebeurd is ? Dat weet ik niet. Ik kan wel vertellen dat ik in een vuile oorlog met het kabinet Balkenende IV gewikkeld ben. Ik ben er tot voor kort geleden achter gekomen dat een officier van Justitie te Utrecht op 10 mei 2007 zonder mij gehoord of gezien te hebben en zonder een strafdossier van overlast of aanstootgevend gedrag mijnerzijds te kunnen tonen, bij de Rechtbank te Utrecht een onder bewind stelling had aangevraagd. Dat kan eigenlijk niet maar de politiek speelt smerig spel. Op 11 september 2007 ben ik zonder door de rechter gehoord te zijn kennelijk onder bewind gesteld van een zekere Peter Donkers uit Utrecht. Maar hij had er blijkbaar helemaal geen zin in want hij is nooit op komen dagen. Tot mijn stomme verbazing hoorde ik dat ik op 25 september 2007 ook nog onder curatele was gesteld vanwege een geestelijke stoornis. En dat een dergelijke smeerlapperij ook nog door een griffier van de Rechtbank Utrecht, zwart op wit was gezet”.

“Wie zoiets verzint? Dat kun je beter aan de zevenenveertig gemeenteraadsleden in de gemeente Utrecht vragen. Die zijn in de driehoek Gemeente, Justitie en Rechtspraak de baas in Utrecht. Wel meer de baas volgens de wetten en de regels van de dictatuur dan van een eerlijke democratie, waar ík voor ga”.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: