dinsdag 5 januari 2010

En ík waarschuw Arie Slob terug.

DePers: CristenUnie-leider Slob waarschuwt coalitie.
Gepubliceerd: 5 jan 2009 08:50 Update: 09:02
Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie waarschuwt coalitiegenoten CDA en PvdA ervoor niet het beeld te voeden van besluitloosheid en onderlinge meningsverschillen. Daarbij wees hij onder meer op interviews die premier Jan Peter Balkenende (CDA) en vicepremier Wouter Bos (PvdA) deze kerst hebben gegeven.
Volgens Slob loopt de coalitie ,,als we niet oppassen'' dit kalenderjaar vast als de drie partijen onvoldoende gezamenlijk optrekken in de aanpak van de economische crisis, omdat er dit jaar gemeenteraadsverkiezingen op stapel staan en volgend jaar landelijke verkiezingen zijn gepland.
Deze boodschap heeft de fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer maandag tijdens een besloten nieuwjaarsbijeenkomst van de kleinste regeringspartij afgegeven. ,,Er moet een onvoorwaardelijk commitment zijn aan deze coalitie en het gezamenlijk aanpakken van de grote opgaven waar we voor staan. Dat zal niet makkelijk zijn in een tijd van verkiezingen, maar als dit commitment ontbreekt lopen we - als we niet oppassen - dit kalenderjaar als coalitie vast. Dat is niet nodig en zou in deze moeilijke tijd ook onverantwoord zijn'', aldus Slob.

REACTIE:
Door: Anne Marie ten Berge, dinsdag 5 januari 2010 11:40

En ík waarschuw Arie Slob fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer er juist voor om niet de besluiteloosheid en niet de meningsverschillen tussen de coalitie partners CDA en PvdA naar voren te brengen maar om nu eens eindelijk de resultaten inzake de (9) doelstellingen van het coalitieakkoord 2007 op een zakelijke manier te notuleren of in interviews aan het licht te brengen.
Er wordt op alle niveaus om de hete brij heen gedraaid. De minister-president en de twee vice- minister presidenten, noch de Tweede Kamer kunnen de waarheid aan. Zouden ze ons wél de waarheid vertellen dan kunnen we eindelijk eens openlijk concluderen dat de coalitie van het CDA,de PvdA en de CU in het voorjaar 2009, het onvoorwaardelijke commitment zijn aangegaan om het Beesterzwaagse regeerakkoord 2007 aan de wilgen te hangen.
En als je dat als regering doet bereik je de demissionaire status en is besluiteloosheid verplícht.
Het regeerakkoord 2007 wordt dus op afspraak opzettelijk niet uitgevoerd. Terwijl een dergelijk mate van onbehoorlijk bestuur aan de kiezers verkocht wordt met de gezamenlijke smoes dat het een moeilijke tijd zou zijn. Zware tijden of geen zware tijden zoiets kun je niet flikken. Voorspoed of tegenspoed mogen voor de Tweede Kamer geen redenen zijn om ons kiezers een rad voor de ogen te draaien. Inclusief Arie Slob. Het gaat niet om besluiteloosheid en onderlinge meningsverschillen het gaat om regeer resultaat. En dat is er niet omdat het totale plaatje van een gemeenschappelijke doel ontbreekt. Dat doel hangt in de wilgen van de Hedwigapolder.

Geen opmerkingen: