maandag 11 januari 2010

Politieke fraude, leugens strafbaar gedoogbeleid

Onder andere:Politieke fraude en het Bericht 11-01-2010 aan KvK Mid.Ned.betreffende benadelingen rechthebbenden.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 11 januari 2010 13:53:58
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)
CC: Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)

Aan: Het ministerie van Binnenlandse Zaken

t.a.v. mw. Guusje ter Horst (PvdA) minister.

Schedeldoekshaven 200. 2511 EZ Den Haag.


Van: Anne Marie ten Berge / Servaasbolwerk 4 - 4bis.3512 NK Utrecht. tel. 030-2316070

Betreft: Politieke fraude. Fraude bij de overheid en de 45 leden van Gemeenteraad te Utrecht.


Mevrouw ter Horst,


Hierbij mail ik u maar weer eens omdat brieven niet verstuurd kunnen worden. De brievenbussen hier in de wijk zijn nog steeds niet teruggeplaatst. Het is wéér het gevolg van een nonsen-beleid.

Het namens u geschreven krabbeltje d.d. 7 januari 2010 met kenmerk 2010-0000006771 van dhr/mevr. A.Vos heb ik ontvangen. Vreemd dat u het onderwerp van mijn twee mails van 31december 2009 hebt teruggebracht naar één onderwerp, namelijk het onderwerp van: Benoeming tot burgemeester van Utrecht.

Lezen doet u dus ook al niet goed. Ik had u verzocht mij te benoemen tot OPVOLGEND BURGEMEESTER.

Uw besluit om mij niet te benoemen tot burgemeester van Utrecht omdat er op dit moment geen burgemeestersvacature is, slaat werkelijk nergens op. Een kind kan begrijpen dat het hier niet om een vacature gaat maar om het benoemen van een OPVOLGEND BURGEMEESTER. En gezien de omstandigheden zou mijn benoeming als opvolgend burgemeester het meest voor de hand liggen. Kennelijk bent u het met deze laatste stelling eens, anders had u daarover niet gezwegen.Of u weet zich geen raad. Goed zo. Zit maar lekker in de piepzak. Het is uw verdiende loon naar werken.

En ik heb het u al eens bij een eerdere gelegenheid gezegd: "Wie zwijgt, stemt toe". Dan moet ik hierbij concluderen dat u mijn benoeming tot opvolgend burgemeester in Utrecht noodgedwongen in overweging neemt maar dit nog even in de Ministerraad moet gooien ? Ga uw gang. Dat geeft mij de tijd om een verzoek in te dienen bij de bestuursrechter.

Ik ben de top van wat we onder fatsoenlijk bestuur bestaan. Ik ben een 'mensen-mens'. Ik weet jarenlang vol te houden in mijn strijd tegen de overheid, valse rechters en een crimineel OM. Ik handhaaf , ik houd hoog mijn doelstelling om de wetten te handhaven in het belang van de stad Utrecht en haar inwoners. En de rotte appels uit de mand te gooien.

Ik heb u meerdere keren opmerkzaam gemaakt op uw eigen strafbaar handelen. En nu maak ik u weer opmerkzaam op het strafbare handelen van uw partijgenoot mr. Aleid Wolfsen. De Utrechtse Raadsleden staan in deze kwestie buiten spel omdat ik meerdere keren aangifte heb gedaan van het verduisteren van aangiften van Utrechtse sloop-en bouwfraudes, geweldadigheden bij het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006, het beleidsmatig gedogen van talloze schendingen van de zorgplicht van B&W, het beleidsmatig gedogen van de eigen leugens, van het verduisteren van mijn inkomen/uitkering vanaf 10 januari 2000 van het verduisteren van mijn rapporten, bezwaarschriften, klachten en dossiers. Dat is kiezersbedrog in de ergste vorm.

In de driehoek Rechtspraak/Overheid/Justitie bent u de minister. U hoort de Tweede Kamer klip en klaar te informeren over het proces-verbaal d.d. 30 december 2009 met nummer: PL0910 2009019608 van mijn aangifte tegen Wolfsen die het als nep-burgemeester presteerde om zich niet per 01-01-2008 in de Stad Utrecht in te laten schrijven, om veelvuldig aan persbreidel te doen, documenten te verduisteren en valsheid in geschrifte te plegen. Mr Annie Brouwer-Korf (PvdA) oud-burgemeester was net zo erg. Mr. Lien Vos- van Gortel (VVD) oud-burgemeester heeft zelfs samen met haar advocaat Frans P.J.M. Otten een poging tot doodslag op haar geweten. Ik heb uw partijgenoot en voorganger Klaas de Vries daarover op 24 januari 2002 duidelijk geïnformeerd. Wolfsen is een man die bij de mensen, die bekend zijn met de feiten, alle gezag heeft verloren.

Maar wat doet u ? U gaat mij met flauwekul over vacatures bekogelen ? Als u een andere burger, uw eigen afspraken in het regeerakkoord 2007 en uw ambtseed niet serieus kan nemen dan had u geen minister moeten worden.

Ik ga geen beroep doen op uw verantwoordelijkheidsgevoel want dat hebt u niet.

Hierna volgt een afschrift van mijn brief 11-01-2010 aan de KvK Mid.Ned.Veel leesplezier En als de Ministerraad het met dit gedrag van de KvK Mid. Ned. eens blijkt te zijn dan zullen jullie daar wel contact over hebben gehad en moesten jullie je gaan schamen.

Was getekend door, Anne Marie ten Berge.DEMOCRATEN.

cc Kiesraad Den Haag.

Tweede Kamer.etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJLAGE:


FAXBERICHT faxnr: 030-2312804 tijd: 9:00 1 / 2Aan: Kamer van Koophandel Midden Nederland

t.a.v: mw mr. E.Karsten, algemeen directeur

mw. mr. B.A.van den Enden-Holtkamp, juridisch adviseur.

Vestiging: Kroonstraat 50 te Utrecht.Van: mw. A.M.S.ten Berge, rechthebbende

Vestigingen : Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht.Datum: Maandag 11 januari 2010

Betreft: Benadeling rechthebbendenGeachte dames, Karsten en van den Enden-HoltkampFeit en fout 1.

Onder beheer van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland vestiging Utrecht, hierna te noemen KvK MN is in verband met de nieuwe Handelsregisterwet wet 2008 op 19-01-2009 ingeschreven de rechtsvorm Eenmanszaak: A.M.S. ten Berge dossiernummer:30252308. Vestiging Utrecht. Bedrijfsomschrijving: Mediator, schrijver, journalist, essayist, filmer, performer, studiebegeleiding onderwijs. Rechthebbende heeft hiervan de kosten betaald, zegge : € 47,27.

Daarna is onder beheer van de KvK MN genoemde rechtsvorm en haar vestiging op 05-02-2009 met terugwerkende kracht naar 14-02-2008 door niet rechthebbende derden opgeheven. Protesten en klachten van rechthebbende ten Berge naar de KvK MN zijn niet afgedaan. Rechthebbende weigerde in te gaan op de op 21-04-2009 door KvK MN aangeboden creditering bij uitschrijving groot: € 24,03. Rechthebbende heeft als gevolg van het bovenstaande het gederfde bruto-inkomen 2009 geschat op € 33.000,-- Zij kreeg vanwege de besproken uitschrijving geen opdrachten meer binnen.


Feit en fout 2.

Onder beheer van de KvK MN is op 08-01-2010 retour gestuurd de op 07-01-2010 onder- tekende Statuten DEMOCRATEN en de eveneens op 07-01-2010 ondertekende inschrijfgegevens formulieren 5, 13 en 22 van de rechtsvorm en haar vestiging Utrecht van de (politieke) vereniging DEMOCRATEN.

Omschrijving van de activiteiten: Het verrichten van al hetgeen dat met democratie, verkiezingen en het bedrijven van politiek te maken heeft.

Per begeleidend schrijven 08-01-2010 werden de bevoegdheid tot ondertekening van de Statuten DEMOCRATEN en de formulieren inschrijving vereniging 5, 13 en 22 van rechthebbende ten Berge en gevolmachtigde Derks, eveneens met terugwerkende kracht naar de datum van oprichting 01-01-2010 als onbevoegd afgedaan.

De vereniging DEMOCRATEN en haar leden hebben als gevolg van hetgeen hier boven is beschreven, zonder enige twijfel haar bestaansrecht en publieke bekendheid verloren. De vereniging kan haar activiteiten niet meer uitoefenen. De leden kunnen niet meer actief meedoen om gekozen te worden bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010.
2 / 2

Het financiële verlies hiervan wordt ingeschat op een derving aan subsidie van de Utrechtse Gemeenteraad naar schatting: € 40.000 en een derving aan bruto-inkomsten 2010 naar schatting € 1.100.000,-- (20xmodaal ) van minstens 20 kandidaat leden.

Conclusie:

Na zorgvuldige overwegingen en de medewerkers van de KvK MN gehoord hebbende kan rechthebbende niet anders concluderen dan dat de KvK MN in strijd heeft gehandeld met haar statuten en reglementen: Art.347 Wetboek van Strafrecht 2de Boek.

Immers onder eindverantwoordelijkheid van de verdachte directeur KvK MN en haar advocaat of wel juridisch adviseur is geheel ten onrechte beslist en/of gehandeld alsof er sprake van zou zijn dat rechthebbende ten Berge en /of gevolmachtigde Derks volgens Art. 28 lid 1 Wetboek van Strafrecht. Eerste Boek door een rechterlijke uitspraak uit hun rechten zijn ontzet.

Aangifte:
Wanneer de KvK MN beide fouten vóór woensdag 13 januari 2010 niet heeft hersteld zal rechthebbende en gedupeerde aangiften doen bij de politie.

Heeft u nog vragen of opmerkingen neemt u gerust contact met mij op: tel. 030-231 60 70 / gsm 06-46443768

Was getekend, mevrouw A.M.S.(Anne Marie) ten Bergecc. Min.van Economische Zaken
Min. Van Binnenlandse Zaken
Etc.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: