maandag 27 april 2009

Rechtzitting: inzake het criminele bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem.

Op 12 februari 2009 heb ik de kantonrechter te Utrecht verzocht om herroeping van de uitspraak 2008/450 ( benoeming curator)vanwege bedrog en meineed. De rechtszitting is op dinsdag 28 april 2009 te 16.00 uur Sector kanton locatie Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.
Voor de zitting heb ik het volgende stuk, mijn mail aan Kroezen BV ingediend,welk ik mogelijk op de betreffende zitting zal voorlezen:

ONDERWERP: Ten Berge - dossier(s)‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 24 april 2009 15:46:34
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
Aan: Bewindvoerderskantoor Kroezen BV.
t.a.v. Mevr. M.L.J.S.Brandt-van Heijst, vennoot.
St. Cornelissstraat 44
5827 AM Vortum-Mullem

Datum: 24 april 2009
Onderwerp: Ten Berge - dossier(s)

Mevrouw Brandt-van Heijst,

Zoals beloofd richt ik mij nogmaals, schriftelijk tot u. Ik begrijp dat u keer op keer weigert mijn dossier aan mij af te staan maar u kunt niet aan de gang blijven. Het dossier dat u en/of enig ander vennoot van Kroezen BV te Vortum-Mullemonder onder zich houdt is het corpus delicti van onrechtmatig handelen. Het zal boven tafel moeten komen.

Het staat vast dat Kroezen BV op 22 juni 2006 (vermoedelijk al eerder ) , op verzoek en op aanwijzing van derden (familie) een dossier op de naam van A.S.M. ten Berge, heeft aangemaakt. Waarom het dossier opzettelijk op de foute volgorde van mijn initialen is aangemaakt, laat zich raden.

Het staat vast dat Kroezen BV met medewerking van betrokken familieleden het betreffende dossier, zonder mijn medeweten en/of toestemming hebben aangelegd en bijgehouden , hetgeen verwijst naar een misdrijf in de sfeer van de privacy en de bescherming persoonsgegevens. Dit is gebeurd met het doel om zich in het eigenbelang onrechtmatig te verrijken. Dergelijke verwijtbare handelingen in vereniging verricht, behoren tot de categorie van financiële en economische delicten, waarvan ik aangifte zal doen als ik dit al niet gedaan heb.

U en/of enig ander vennoot van Kroezen BV hebben dit Ten Berge-dossier opzettelijk en zonder enig recht, op mijn naam gesteld. Met het doel, het dossier zonder enig recht toe te eigenen door het achter te houden. Achterhouden aan informatie, met uitzondering van uw mededelingen over de dossiergegevens aan derden. Vermoedelijk, de verdachte opdrachtgevers, familie, mede erfgenamen van de nalatenschap van wijlen mijn moeder : A.M.L.ten Berge- Oostwegel.Overleden op 24 december 2008.

Verder heeft u met de andere vennoten bij Kroezen BV zich kennelijk in vereniging schuldig gemaakt aan een vorm van diefstal, laster en schending van de privacy. U heeft per april 2008 de tegoeden van mijn girorekening met nr. 2064748 geblokkeerd en onrechtmatig ingepikt.

Ik ben in 2008 gestart om tegenover de FIOD/ECD belastende verklaringen af te leggen over de verdachte praktijken van Kroezen BV. te Vortum-Mullem en de betreffende familie. Een en ander is openlijk, met naam en toenaam te lezen op mijn site; www.annemarietenberge.blogspot.com.

Het betreffende onderzoek van de FIOD/ECD heeft geresulteerd in het advies van 3 maart 2009 namens de Minister van Financiën gedaan, om met de zaak tegen Kroezen BV en de betreffende familieleden naar de rechter te stappen.

Zoals u weet heb ik op 12 februari 2009 de sector kanton locatie Utrecht verzocht om herroeping uitspraak nr. 450 d.d. 14 februari 2008 wegens uw bedrog en meineed. Op de zitting 28 april 2009 om 16:00 uur, dient deze zaak tegen u, bij de Sector kanton locatie Utrecht. Daar zal ik zonder rechtsbijstand van een advocaat het woord voeren. Zoals ik u al eerder informeerde zal ik u vragen zich bij die gelegenheid te legitimeren. Daarna zal ik 112 bellen/ of ter plekke justitie waarschuwen om u te laten arresteren.Tenslotte heb ik verschillende aangiften tegen u gedaan.

In de verwachting dat ik u en de andere vennoten van Kroezen BV hierbij goed geïnformeerd heb, verblijf ik met grote minachting voor uw al uw lasterlijke vuilspuiterijen en wederrechtelijk onrechtmatig handelen,Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: