maandag 13 april 2009

Burgemeester verduistert mijn paspoort. Minister verduistert mijn brief.

Verduistering paspoort‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 25 februari 2009 12:51:30
Aan: Jan van der Valk (ja.van.der.valk@utrecht.nl)
CC: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Geachte heer van der Valk,

Het lukt mij niet Wolfsen, onze nep-burgemeester aan de telefoon, of anders zins te pakken te krijgen.
Ik heb toch steeds gezegd: "Wat een waardeloze kerel". Verder heb ik geschreven: "Aleid Wolfsen predenteert de eerste burger van Utrecht te zijn maar hij is de eerst gestoorde."
De vraag is: Waarom ben ik tot deze conclusie gekomen ? Wel, Aleid Wolfsen PvdA, laat zich allereerst op de meest ondemocratische wijze, nota bene via een ongeldig burgemeestersreferendum door zijn mede PvdA-lid Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse zaken, benoemen tot de eerste burger van Utrecht. Hij kan dus niet terugvallen op enig mandaat van de Utrechtse burgers.
Ter Horst heeft tegen HM de Koningin gelogen over haar voordracht van Wolfsen. Daar komt bij dat Ter Horst mijn sollicitatiebrief 12-07-2007 voor burgemeester voor Utrecht verduisterd heeft. Dat is Art. 321 Wetboek van Strafrecht.
Wolfsen zegt in zijn perikelen lijst /CV/persoonsbeschrijving dat hij rechter is geweest, maar hij is alleen plaatsvervangend rechter geweest. Dat zijn meesters in de rechten die op een vaste aanstelling azen bij een rechtbank, omdat rechters voor het leven benoemd worden.
Het is ook wel heel apart dat Wolfsen, noch iemand anders mij kan vertellen of Wolfsen wel in de gemeente Utrecht ingeschreven staat en waar hij dan in Utrecht woont. Of je Wolfsen nu wel of niet nodig hebt, hij is vaker de stad uit naar Almere dan dat hij in Utrecht zit. Dat mag van mij. Maar waarom wil je dan burgemeester worden ?
Wolfsen kwam 1 januari 2008 of daaromtrent, in functie. De eerste daad waarin hij liet zien dat hij ziek is, was wel het illegaal om laten zagen van 93 monumentale bomen in het Zocherpark.Dat gebeurde van jan. t/m maart 2008. Zie ook mijn mail over het boom-moord besluit van 16 maart 2008. Mijn mail was verstuurd naar de Gemeente Utrecht, naar de Gemeenteraad en naar de krantenredacties.
Typisch voor een dictatoriale regent: Wolfsen wenste niet in te gaan op de bezwaren en de protesten van de burgers over deze Utrechtse bomenmaffia. Dat wij Utrechtse burgers na zo'n gigantische bomenkap de zoveelste frustratie te pakken hadden, daar zaten B&W en de Raadsleden niet mee.
Op 13 maart 2008 neemt Wolfsen kennelijk een besluit van wanhoop, persoonlijk gericht tegen mij en mijn politieke ambities. Hij besluit mij openlijk te discrimineren en mij uit het kiesrecht te zetten. Verzoeken om dat besluit appellabel te stellen halen ook bij de Bestuurs- en Concerndienst niets uit.
De eerste verkiezing waaraan ik niet kon deelnemen was de Waterschapsverkiezingen 2008. Ook de Europeese verkiezingen zijn voor mij verboden gebied. En wat gebeurde er gisteren?
Gisteren, dinsdag 24 februari 2009 ging ik om 13.30 uur voor DE DERDE KEER naar de Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen om mijn paspoort op te halen. Ik had namelijk op 1 juli 2008 een nieuw paspoort aangevraagd omdat het oude verlopen was.
Het is werkelijk waar: Voor DE DERDE KEER kreeg ik mijn paspoort NIET mee.
Het waarom ? Gooi maar in mijn pet, ik weet het niet. De dienstdoende ambtenaren, met name: de heren P.Storms en B.Dols, chefs des pasports, kwamen drie keer met een andere smoes. Ik geef het op. Ik krijg mijn paspoort met nummer NMPK2R432, NIET MEE.
Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester die de Wettelijke taken van Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen,referenda en verkiezingen in de portefeuille heeft mag niet op dergelijke manieren de wetten overtreden.
De verduistering van mijn paspoort; Artikel 321 Wetboek van Strafrecht heeft Wolfsen kennelijk van ter Horst, minister van Binnenlandse zaken geleerd. Zij verduisterde immers mijn burgemeesters sollicitatiebrief van 12-07-2007, welke ik nota bene op háár verzoek, aan HM de Koningin heb moeten sturen.
Het is dus blijkbaar een vreselijke criminele bende bij de PvdA en bij de coalities in de volksvertegen- woordigende organen van Stad, Provincie en het Land.
Ik hoor van mijn advocaat én van mijzelf dat ik aangifte moet doen van de strafbare feiten van de hierboven genoemde ambtenaren en bewindvoerders.
Nou dat doe ik dan maar. Iedereen de groeten en bedankt voor het lezen van dit bericht. Want daar doe ik het voor. Anne Marie ten Berge.
www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: