zondag 19 april 2009

Reactie op:"Wij zijn krankzinnig geworden"!, door prof. Smalhout. Story nr. 15 d.d. 14 april 2009.

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 19 april 2009 15:40:03
Aan: story@sanoma-uitgevers.nl

Beste redactieleden van Story,

Mijn reactie op bovengenoemd artikel d.d.14 april 2009 verwoord ik als volgt.

Met veel genoegen heb ik uw artikel gelezen. Gelukkig is professor Smalhout nog niet oud voor zijn leeftijd. Ik hoor hem graag spreken. Met interesse lees ik over wat hij schrijft. Daar leer ik veel van.Ik kan mij goed vinden in zijn zienswijze over de politiek en haar charlatans.

Alleen, ik vond het wél jammer dat Geert Wilders uit het debat wegliep. De meerderheid van de achterblijvers moet toen stiekem een grote zucht van oplichting geslaakt hebben. De immer rebelerende Wilders maakte voor het eerst duidelijk dat hij een van hen was. Zonder enige politieke autoriteit. Wilders keerde zijn tegenstanders de rug toe en dat is dom. Je kunt beter je vijanden dicht bij je houden. Immers: De meerderheid van de zittende politici had de oppositie, inclusief onze Wilders, buiten de waarheid van het zieke politieke spel gehouden. In de achterkamertjes van Plein 2, werd buiten het zicht van de oppositie, ons burgerrecht op nieuwe verkiezingen, om zeep geholpen.

Ik vond het kortzichtig van de PVV, blij te zijn met 10 zetels winst in de peiling, na de dramatiek van de weglopende PVV-fractie. In mijn ogen heeft Wilders net zo'n gat in mijn vertrouwen geslagen als iedere politici dat gewend is te doen. Wilders heeft uit dommigheid en uit ijdelheid een enorme kans gemist. Het debat ging immers over het ondemocratisch tot stand gekomen sociale akkoord. Zonder weerga, het grootste zwakte aanbod van alle Kabinetten Balkenende.

Het Regeringskabinet had in 2009 haar "6 doelen" regeerakkoord met CDA/PvdA/CU uit 2007, aan de wilgen gehangen omdat ze echt niet wist hoe ze zonder kleerscheuren uit de verloedering van de graai-en snaaicrisis moest komen. Staatsrechtelijk gezien erkende het kabinet Balkenende IV daarmee dat zij het regeerakkoord niet meer kon/wilde uitvoeren. Het kabinet had direct af moeten treden. Balkenende IV had aan HM ontslag moeten aanbieden. Er hadden nieuwe verkiezingen moeten komen. Zo hoort een fatsoenlijke en eerlijke democratie te werken.

Toen die vreselijke minister Zalm in 2002, bijna op de dag dat Prins Claus overleed, de stekker er uittrok betekende dit, dat het kabinet Balkenende II het regeerakkoord niet langer waar kon maken. Twee ministers van de partij van Pim Fortuin zorgden in de ministerraad voor openlijke kritiek en dissidenten gedrag. Omdat Jan Peter en Gerrit daar niet mee konden omgaan gokten deze twee politici op nieuwe verkiezingen. Overigens tot vreugde van de PvdA die hier voordeel uit dacht te halen.

Ook in dit voorjaar van 2009 is bij Balkenende IV , de 'stekker' eruit getrokken. Het regeerakkoord werd overboord gezet. Het kabinet heeft zichzelf daarmee demissionair gemaakt en hoorde op te stappen. Maar dit onfatsoenlijke kabinet zit er nog steeds. Het regeert zonder coalitie akkoord, maar wel met de vette leugen van een Werkgevers/FNV-akkoord.
Om het zover te krijgen hebben de ministers en de regeringsfracties van de Tweede Kamer een dikke ondoordringbare mist opgetrokken, waarin men als demissionair kabinet, tijdens donkere regenachtige uren , in overleg ging met de FNV en de Werkgevers.

Maar deze Sociale partners zijn geen volksvertegenwoordigende organen. Een vakbond en een bond van werkgeversorganisaties zijn geen politieke partijen die aan de verkiezingen meegedaan hebben. Het behoort niet tot ons Staatsrecht om met niet verkiesbare partijen een regeer-akkoord te tekenen. Het is een leugen, een ambtelijk delict. Het is onbehoorlijk bestuur om voor het einde van het termijn,een regeerakkoord door te scheuren en een ander contract af te sluiten. Een regerings- belofte aan de kiezer kan geen belofte vervangen, gedaan aan andere partijen. Er kunnen geen twee waarheden hetzelfde zijn. Een daarvan moet een leugen zijn.

De hele poppenkast is dus een grote leugen geweest waar de journalisten ook niet bij konden komen door het gebrek aan openheid. Geert Wilders heeft, net als de rest van de oppositie in de Tweede Kamer, deze ondemocratische valkuil niet opgemerkt of aan de kaak gesteld. Hij is als oppositiepartij weggelopen. Hij liet ons kiezers net als de rest van de oppositie, grof weg maar wel eerlijk gezegd, als verraders in de steek.

Toen Pechtold zei: "Politiek is vies, vuil en vunzig ", viel iedere politicus over hem heen. Maar hij had wél gelijk. De waarheid is vaak moeilijk onder ogen te zien, ook voor het landsbestuur.

Ik verwacht dat ik de meest originele reactie op uw artikel heb geschreven. Ik zou graag een boek van professor Smalhout winnen maar nog véél liever zou ik hem willen spreken. Het was mij een genoegen, dit stukje te schrijven. Ik zet het ook op mijn site. Ik wens u nog een prettige dag.

Met vriendelijke groeten. : Anne Marie ten Berge / Servaasbolwerk 4 / 3512 NK / Utrecht. / tel 030-231 60 70. gsm: 06-46 44 37 68.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: