woensdag 22 juni 2011

Weg met die ranzige Commmissie voor de Politieklachten Utrecht

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 22 juni 2011.

17:07
Beantwoorden ▼

Aan Paul van Schuilenburg, Peter de Klein, H. de Man, Joop Servaas, Hilde Braakman, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs, Gemeenteraad Utrecht, Dienst Gemeentelijke Ombudsman, Anne Marie ten Berge.

Aan: Paul van Schuilenburg, secretaris Commissie voor de Politieklachten Utrecht
p/a Kroonstraat 25 Utrecht.

Van Anne Marie ten Berge,
p/a: Servaasbolwerk 4bis 3512 NK Utrecht.

Datum: woensdag 22 juni 2011
Betreft:Verzoek om documentatie voor op de zitting 23-06-2011 om 14:15 -15:00 uur.

Geachte heer Schuilenburg,

Wilt u zo vriendelijk zijn om op de zitting in duplo mee te nemen de afschriften van:
1 Het Jaarverslag politieoptreden 2006 door Korpschef C.J.Heijmans.met kenmerk18102007 gericht aan de gemeenteraden regio Utrecht.
2. De klachtenregeling Politiekorps Utrecht en dan bedoel ik: "Regeling met betrekking tot de behandeling,het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van het verzorgingsgebied van de Politie Utrecht ".

Gewoonlijk horen er toch minstens 5 tot 7 commissieleden te zijn. Waarom er hier maar drie van dit soort aanschuiven vind ik vreemd. Dus ik ben maar eens een paar zaken na gegaan .

Dat dhr. G.Mik(PvdA) oud wethouder, lid is van deze commissie is een zeer treurige zaak. Ik wil weten wiehem verzocht heeft lid te worden. Hoe kan Mik die als ambtenaar de wetten heeft overtreden toen hij lid was van het criminele college van B&W te Utrecht een aanklacht tegen een andere ambtenaar behandelen ? Mik is
als wethouder van het college 1999-2000 betrokken bij een criminele samenwerking tussen mijn werkgever de Bestuurscommissie Primair Onderwijs (BCPO), de Gemeenteraad Utrecht, de vakbonden AOB en FNV en met de onderwijsinspectie. Aan de orde was de illegale opheffing van de Openbare basisschool voor speciaal onderwijs aan het Schoolplein 6 te Utrecht. Ik werkte daar al een jaar als een zeer gewaardeerde
leerkracht in de bovengroepen. Maar ik ontdekte gesjoemel met de Fusiewet. Valsheid in geschriften in mijn onderwijsaanstellingsakten(2x)zodat ik geen WW kon aanvragen. Ik schijn volgens het Recht van Utrecht nog steeds recht te hebben op 9 jaren achterstallig salaris op modaal nivo. De heer Mik is dus mede verantwoordelijk geweest voor deze gemeentelijke wanprestaties '99-'00. Ik wil dat Mik uit deze commissie vertrekt vanwege alle boter op zijn hoofd. Dat ruikt zo ranzig.

Wat betreft mr. W. Rosingh, rechter-plv. van het gerechtshof te Arnhem die mag voor mij ook direct rechts omkeer maken. Bij het Hof te Arnhem ligt vanaf 30 juli 2007 nog mijn claim van € 657.792,-- op behandeling tewachten. Aanklager mw.mr. I.M.A.M.Berben,advocaat-generaal moest mij van het OM te Utrecht op de zitting
d.d. 30-07-2007 van mijn beroepzaak 07 / 197 voor de vierde keer aanklagen voor hetzelfde strafbare feit van lokaalvredebreuk in het Stadhuis van Utrecht op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006. 'Dank zij het Hof te Arnhem kreeg ik een dijk van een strafblad. Moeilijk solliciteren als je burgemeester van Utrecht wilt worden.

En dan mevr. C. Verhagen, wat doet zij in deze setting ? Als voormalig plv. districtschef politie moet zij als geen ander weten dat B&W van Nieuwegein en de gemeenteraad van Nieuwegein verantwoordelijk zijn voor het gegeven bevel aan politieman R. Vroomen om een ambtsmisdrijf te plegen. Ik wil nu niet direct een link leggen naar het overbekende 'befehl ist befehl' maar daar lijkt het wel erg op. Ik stel de Gemeente Nieuwegein aansprakelijk voor de opgelopen schade want daar vonden de misdrijven plaats.

Gelukkig bent u als eerlijke secretaris, politiemedewerker van deze illegale Commissie voor de Politieklachten
Utrecht nog over. Wat gaan we nu doen ?

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: