maandag 20 juni 2011

Weer een fout Staatsgeheim ontdekt in Utrecht.

door: Anne Marie ten Berge, 20 juni 2011.
Beste lezers, de hierna volgende berichten en de geadresseerden heb ik hierna op mijn blog gezet.Uiteraard heb ik de naam van het slachtoffer van Altrecht en de politiek afgeschermd.Ik noem hem R. Wie de welwillende en de kwaadwillende betrokkenen bij deze zaak zijn kunt u zelf wel uitzoeken.
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
Aan Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Anne Marie ten Berge, arjenschilt@sbwu.nl, carlaschutte@sbwu.nl, clientadm@sbwu.nl, clientenraad@sbwu.nl, Commissie Gelijke Behandeling, elisaotur@hotmail.com, Ewoud Loots, hansdunnebier@sbwu.nl, herstel@sbwu.nl, het.knooppunt@online.nl, hilkotimmer@sbwu.nl, Irene ten Berge, janberndsen@sbwu.nl, joycewortman@sbwu.nl, karin van wijngaarden, Kees van Oosten, koekepot@hotmail.com, Lydia Heuveling van Beek(Rechtbank Utrecht), Martijn van Veenendaal, martijnkole@sbwu.nl, mirandaposthouwer@sbwu.nl, Nationale Ombudsman, p.van.den.dijssel@altrecht.nl, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge,Roeten, Martin, Ronald de Koster., s.bezemer@anthoniusziekenhuis.nl, secretaresse.ombudsman@utrecht.nl, SPfractie Utrecht, Staats-Courant, Toneelgroep Spotlicht, un.stad@ad.nl, Willem Loots, harrydekeijzer@casema.nl, ik@clientenbelangutrecht.nl, info@gezondlunetten.nl, INFO SBWU, José ten Berge, Kees Driehuis, Mr.H.R.Marcelis, ritagrimmelikhuijzen@sbwu.nl, Burgemeester Frans Backhuijs, Angelo van Kleef, mevr.mr.M.E.T.Schellekens, Peter de Klein, H. de Man, Hilde Braakman, Utrecht Politie, Nico de With, Joop Servaas
Beste mensen,
Mijn mening over de corruptie van de Gemeente Utrecht, van de Gemeente Nieuwegein, van Stichting Mitros,van Altrecht tegen burgers is hetzelfde als de gemiddelde mening: Dat mag niet. De schuldige politici moeten ophouden en vertrekken.
R. is in Lunetten op 1 mei 2011 door 6 politiemensen bedreigd en gedwongen in een ambulance te stappen, alsof hij geen gewoon mens, geen vrije burger was. Vraag het maar aan Ferdinand van Gendt, casemanager, aan Gerdien Ruitinga, psychiater bij het FACTeam Altrecht, Lange Nieuwstraat 119 Utrecht. Het zijn ziekelijke leugenaars. Zij logen samen met Rita Grimmelikhuizen, locatiehoofd SBWU tegen rechter mr. E.A.A.van Kalveen over de geestelijke stoornis van R.
Ik vraag mij af: Aan wiens kant staat het bestuur van de SBWU eigenlijk, in deze kwestie ? Aan de kant van de eerlijkheid of aan de kant van de oneerlijkheid ?
Ik laat het niet gebeuren, maar hoe alleen staan R. en ik eigenlijk ? Wie roept de onverantwoordelijke politici en de smeerlappen bij het OGGZ-team Stad Utrecht tot de orde ? Als die nep-burgemeesters het niet wil doen ?
Met vriendelijke groet Anne Marie ten Berge
www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: m.roeten@altrecht.nl
Subject: FW: Weer een fout Staatsgeheim ontdekt in Utrecht.
Date: Sun, 19 Jun 2011 22:58:03 +0200

Aan Martin Roeten, Klacht. Op UNIT B, Lng Nwsstr.119 word ik niet toegelaten bij R. onder het bezoekuur. Er staat een zeer jeugdig persoon met de naam Wouter Eggink heel brutaal te wezen tegen alles en iedereen. Ik heb hem gisteren een afschrift van het verzoek contactverbod d.d. 30 mei 2011 gegeven hij heeft het niet aan de andere mensen op Unit B gegeven voor informatie. Dus hij heeft het verduisterd. Die ene computer op Unit B doet het niet. Zijn jullie al failliet dat deze pc niet aangezet kan worden ? Het is daar een zooitje. En dhr zit daar helemaal verkeerd. .Hij mag niet vastzitten. Vastgezet worden is voor mensen zoals....(kijk in de spiegel)
Groet. Anne Marie ten Berge.
From: amstenberge@hotmail.com
To:
Subject: Weer een fout Staatsgeheim ontdekt in Utrecht.
Date: Sun, 19 Jun 2011 21:36:57 +0200

Dag.....

Fijne reactie op de 'papermail' van R. d.d. 18-06-2011 Dank. Ik ben ook blij dat ik je op de hoogte mag houden.

Ik heb eindelijk namens R. ook het dossier SBWU 1988-2011 verworven. Maar met dit dossier, en de verzamelde geneeskundige verklaringen, behandelplannen, diagnoses, verslagen, bemoeienissen en plannen van zorgbegeleiders SBWU, wordt duidelijk dat niemand in de zorgverlening accepteert dat R. een autistiforme stoornis heeft.

Ik vind dat Martin Roeten geneesheer-directeur Altrecht voor deze onverschilligheid om de juiste diagnose te achterhalen voor het tuchtcollege gedaagd moet worden. Tenslotte is R. 15 jaar lang door Altrecht verkeerd behandeld wat neer komt op getreiter, mishandeling, ontvoeringen en evenzoveel vrijheidsberovingen met pogingen tot doodslag.

R. is een alleenstaande man oud 47 jaar. geb. te V , Hij heeft van jongs af aan een autistiforme stoornis (zit in de familie). Maar volgens zijn eerste dossier met de éérste diagnose over zijn schizofrenie is deze medische verklaring als 'geheim' bijgevoegd bij een BZ/1 formulier. Het stuk 'medisch geheim' 17-10-88 was bestemd voor de MEDISCHE DIENST VAN HET VERBINDINGSKANTOOR (?) en bedoeld voor de aanvraag AWBZ.
In dit STAATSGEHEIM d.d. 17-10-88 is R's naam en geboortedatum foutief ingevoerd. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waar R. als sluiswachter werkte liet hem opnemen bij het MILITAIR HOSPITAAL afdeling psychiatrie te Utrecht. Althans nadat duidelijk was geworden dat R. wegens bezuinigingen moest afvloeien met ontslag.

R. is op 25 jarige leeftijd als burger opgenomen op 06-10-88 in het MILITAIR HOSPITAAL. Tien dagen later op 17-10-1988 had drs J.P.L.Wilken,andragoog en klinisch psycholoog, de voorlopige diagnose vastgesteld als volgt: As II 313.22 Schizoïde stoornis van de kinderleeftijd (voorlopig).
In de stukken staat dat de HOOFDDIRECTIE van het ABP een beschikking heeft gestuurd op 14 MEI 1992 naar het woonadres van R's ouders te N. waarin R. voor 80% of meer algemeen invalide werd verklaard. Op dezelfde dag 14 MEI 1992 besliste het ABP dat R. niet herplaatsbaar was in de zin van art. K2 van de ABP. Bezwaren tegen deze beschikkingen behoren niet tot de inhoud van het betreffende SBWUdossier waar ik het bovenstaande uit haalde.
Het mag duidelijk zijn dat de 'voorlopige' diagnose van het MILITAIR HOSPITAL d.d. 17-10-1988 van een schizoïde stoornis, door het Riagg en daarna door Altrecht als een vaststaand feit is aangenomen en overgenomen. Altrecht heeft geen professionaliteit in huis om tot een andere diagnose bijvoorbeeld die van een autistiforme stoornis te komen. Wel 'versierde' Altrecht in de loop van de jaren de overgenomen diagnose van schizofrenie met 'psychoses' en 'gevaar'.
De psycholoog Van Griensven van het Antoniusziekenhuis Overvecht sprak op 08-02-2011 het verlossende woord voor R. Van Griensven had een sterk vermoeden van een autistiforme stoornis. R. en vele anderen wisten zeker dat dit goed was.
Maar Altrecht kon dit kennelijk niet hebben en vroeg op 08 maart 2011 de officier van Justitie, de rechter om een RM te verzoeken. R. kreeg op 08 april 2011 een gedwongen opname. Mede door de valse getuigenis van Rita Grimmelikhuizen, locatiehoofd SBWU, die voor de rechter sprak over een dreigende huisuitzetting als R. niet voor schizofrenie behandeld zou worden bij Altrecht.
Het was de familierechter(en niet de BOPZ rechter) mr. E.A.A. van Kalveen die op 08 maart 2011 op grond van de stukken met de foute diagnoses het RM had uitgesproken. Mr. Brouwer de BOPZ advocaat wilde niet voor R. in beroep gaan.
Het is dus waar wat R. tegen de SBWU zei: "Ik ben 15 jaar door Altrecht mishandeld met medicijnen waardoor ik niet meer kon functioneren". Maar er is om een of andere reden niet naar koning klant R. geluisterd. Dan is de logische constatering dat de locatieleiders en de SBWU begeleiders R. jarenlang niet beschermd hebben tegen Altrecht. Juist in tegendeel.
Volgens het dossier hebben de SBWU locatieleiders van Lunetten en Rivierenwijk, R. aan Altrecht uitgeleverd. Hem daar steeds naar toe verwezen terwijl hij dat om gezondheidsredenen niet wilde. Zij hebben het foute 'medische geheim' uit 1988 gelezen en tóch geen alarm geslagen. En dat mogen wij hen zeer kwalijk nemen.
Maar hoe verder ?
Groet Anne Marie ten Berge.

Geen opmerkingen: