vrijdag 10 juni 2011

Koopt Utrecht samen met Mitros en Tomlow rechters om ?

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht 10-juni 2011.
Misschien ligt het antwoord van deze vraag in de volgende zaak welke vanmorgen voor de rechter dient. Ik ben benieuwd. Zal ik Peter R. de Vries eens vragen om hier een programma over te maken ?

PERSOONLIJK AANGEREIKT in duplo 1 / 3
Aan: RECHTBANK UTRECHT
t.a.v. Mr. R.C. Hartendorp, rechter, zittingsvoorzitter
Vrouwe Justitiaplein1 3511 EX Utrecht.
Van: A.M.S. ten Berge, hierna gedaagde.
p/a: Servaasbolwerk 4 bis
3512 NK Utrecht.
cc. Tomlow advocaten. Prins Hendriklaan 21 te Utrecht
Datum: 10 juni 2011
Zaakkenmerk: MITROS / TEN BERGE
Zaaknummer: 307189 KG ZA 11-494
Lijst van drie (3) bijlagen.
Aangereikt ter gelegenheid van de zitting van vrijdag 10 juni 2011 om 11:00 uur.
Geachte heer Hartendorp,
Feiten en vragen.
1. Op 11 mei 2011 heeft gedaagde, de advocaten van eiser per brief aangesproken in verband met de schending van haar privacy. (zie bijlage 1)
2. Vraag: Waarom heeft de Rechtbank Utrecht gedaagde geen oproep gestuurd in de zaak: MITROS / TEN BERGE voor deze zitting op vrijdag 10 juni 2011 om 11:00 uur ?
3. Gedaagde is in deze zaak KG 11-494, niet door een deurwaarder met een dagvaarding gedaagd. Gedaagde heeft ook geen stukken van eiser ontvangen.
4. Gedaagde heeft op dinsdag 7 juni 2011 aan de rechter gevraagd haar over deze zaak nader te informeren. (zie bijlage 2) Daarom is gedaagde vandaag hier in de Raadszaal aanwezig.
5. Gedaagde heeft op 7 juni 2011 het Juridisch Loket om een advocaat gevraagd. Alle advocaten waren reeds bezet. (zie bijlage 3)
6. Een medewerker van het OGGZ-team Stad Utrecht vertelde aan gedaagde op 09-06-2011 dat gedaagde door MITROS in week 22 was aangemeld voor een gedwongen opname(RM). De geschiedenis herhaalt zich: Ook de ondercuratelestelling is op 14 mei 2007 aangevraagd door MITROS (Jolanda Huusen)bij de Gemeente Utrecht.
7. Vraag: In wiens belang zouden de medewerkers en de advocaten van MITROS in de twee tegen gedaagde en haar partner aangespannen zaken van huisuitzetting (2005 en 2007) zo aantoonbaar voor de rechters staan te liegen ?
8. MITROS claimt in dit KG de verhuurder te zijn omdat de curator huur betaalt ? En hoe lang al ? En weet de kantonrechter dat wel ?
9. Op de rechtbankstukken 09-3535 en 09-3539 van 29 april 2009 is vastgesteld dat de werkzaamheden van mevr. Brandt-van Heijst van de firma KROEZEN BV als curator en als bewindvoerder betaald worden door de gemeente Utrecht.
10. Het staat vast dat gedaagde vanaf het jaar 2000 ‘dank zij’ de gemeente Utrecht geen inkomen heeft . Ook haar Bijstandsuitkeringen, haar AOW en haar ABP worden door de curator verduisterd in het belang van de Gemeente Utrecht.
11. Vanaf 01 juli 2004 tot op heden hebben gedaagde en haar partner (overleden op 25 oktober 2010) met persoonlijk initiatief zorg gedragen voor de onderhoud- en renovatiewerkzaamheden aan de panden Servaasbolwerk 4 en 4 bis te
Utrecht 2 / 3
12. Vraag: Is het terecht dat gedaagde en haar partner na de ondercuratelestelling op 25 september 2007 er van uit mochten gaan dat de twee curatoren, dhr. Donker en mw. Brandt, de zogenoemde wettelijke vertegenwoordigers van gedaagde, zakelijk gezien ook de facturen van de benodigde herstelwerkzaamheden aan de kantoorwoningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis voor 2011 verplicht waren te betalen ?
13. Op 06 juni 2011 heeft gedaagde de rekening van aannemer Bouwklus Holland voor akkoord getekend. Daarna heeft gedaagde de rekening groot € 153.272,50 aangetekend naar de huidige curator mw. M.L.J.S.Brandt-van Heijst te Vortum-Mullem gestuurd. (zie bijlage 4.)
CONCLUSIES.
Gedaagde acht zich geen partij in deze zaak. Gedaagde heeft een sterk vermoeden dat de belangen van MITROS en de Gemeente Utrecht die de werkzaamheden van de curator betaalt, op het financiƫle vlak liggen.
Juist nu de renovatie / verbouwing van de zolder- en de kelderverdieping Servaasbolwerk 4 en 4 bis gereed zijn, wordt gedaagde voor de rechter gesleept om uit huis gezet te worden ? Toegang tot de woningen te verschaffen ?
Gedaagde en haar partner hebben vanaf 2004 de gemeentelijke woningbouwinspectie herhaaldelijk gevraagd de woningen te komen controleren op gebreken maar dat is nooit gebeurd.
Op 01-01-2010 hebben gedaagde en haar partner de vereniging DEMOCRATEN opgericht. Adres: Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Het kantoor is heden op Servaasbolwerk 4 bis ingericht.
Het komt gedaagde onrechtmatig en ongegrond voor dat zij voor de rechter is gedaagd door dhr. Marien de Lange, voorzitter bestuur van Stichting MITROS, domicilie kiezend bij Tomlow advocaten. Utrecht.
Gedaagde verzoekt daarom de rechter, eiser in zijn eis en /of eisen niet ontvankelijk te verklaren en tot de kosten van het geding te veroordelen.
Verzoek
Gedaagde wil inzage (afschriften) in alle stukken van deze zaak.
Hoogachtend,
Mevrouw A.M.S. ten Berge
3 / 3
LIJST VAN BIJLAGEN
Utrecht, 10 juni 2011
1. Brief aan Tomlow advocaten in verband met schending van de privacy.
2. Brief van 07 juni 2011 aan Rechtbank Utrecht. t.a.v. mr. Hartendorp
3. Verwijzing door het Juridisch Loket op 7 juni 2011.
4. Afschrift aangetekend stuk (+ wijze van betaling) naar de curator bij Kroezen BV.

Geen opmerkingen: