zaterdag 26 februari 2011

De wandeling met Sap van GroenLinks.

Een reactie op het programma KRO DE WANDELING met Sap van GroenLinks op vrijdag 25 febr.2011 om 18:25 uur.
Door Anne Marie ten Berge.Utrecht
KRO DE WANDELING is bedoeld om inspirerende verhalen te brengen van mensen die hun hart volgen.

Ik vind een wandeling die op TV uitgezonden wordt, met welke politicus dan ook, getuigen van een bepaald opportunisme. De handel en de wandel, de jeugd en de drijfveren van een politicus horen thuis bij de zendtijd voor politieke partijen en: Sorry hoor maar ik heb het niet op GroenLinks. En GroenLinks weet heel goed waarom. Vóór het jaar 2000 stemde ik op GroenLinks, maar toen ik in Januari 2000 met twee valse onderwijsaanstellingsakten te maken kreeg , waar ik geen WW uitkering bij het USZO in Groningen mee kon aanvragen, omdat zoiets strafbaar is, was mijn respect voor GroenLinks totaal over. Het politieke gesjoemel gebeurde 11 jaar geleden en de verantwoordelijke wethouder van onderwijs voor GroenLinks in Utrecht was toentertijd: Jan van Leijenhorst . Hij werd niet aangeklaagd voor een dubbele valsheid in geschrifte, voor broodroof en ook niet voor machtsmisbruik. Sinds 10 januari 2000 heb ik geen inkomen en kreeg ik geen bijstand. En toen ik op 1 juli 2008 (van geleend geld) een paspoort aanschafte om mijn AOW en mijn ABP mee aan te kunnen vragen nadat ik uit het ziekenhuis zou komen, had Aleid Wolfsen (PvdA) burgemeester mijn nieuwe paspoort op 9 juli 2008 onrechtmatig aan mijn zus Hetty Heijmerink - ten Berge laten geven. Vraag maar aan de heren ambtenaren Dols, Storm en Otten van de Dienst BZ&GB. Alle Utrechtse Raadsleden weten dat de Aleid Wolfsen(PvdA) burgemeester van Utrecht, met medeweten van Rinda Den Besten (PvdA)loco-burgemeester dit ambtsmisdrijf (en nog andere ambtsmisdrijven) heeft gepleegd op grond van machtsmisbruik.Beste mensen,bedenk dat deze klokkenluider van de corruptie van de politieke partijen recht van spreken heeft en ieder de vraag voor legt: "Waarom gaat ú stemmen"?

Geen opmerkingen: